RobotEra återspeglas som ett av det mest intressanta projektet på länge när det kommer till koncept vilka baseras på den mytomspunna Metaverse. Inofficiella refereras man även som den störst konkurrenter till The Sandbox, dock med ett betydligt ljusare framtid.

Även om The Sandbox kommit att tappa en del i anseende betraktas det hela fortfarande som ett av de största och mest betydelsefulla metaverserna baserat på den totala marknadsvärdet för närvarande.

Här ackompanjeras man dock av er ad andra så kallade Web3-metavserera i form av jättar såsom Decentraland, Axie Infinity och Iluvium. Dock bedömer många analytiker att RobotEra har kapacitet att ta över tronen som den främsta baserat på den presale-fas som pågår för närvarande.

Har The Sandbox mött sin överman i form av RobotEra?

En rad analytiker och experter är av den uppfattningen att RobotEra har kapaciteten att ta över tronen som den främsta projektet inom Web3-metaverse. Även om The Sandbox står sig fortfarande som en av de bästa token (SAND) är många av åsikten att det hela är passé!

Istället menar man på att man istället bör ställa om rodret och istället fokusera på att investera i den presale-fasen som för närvarande återspeglas för RobotEra. Man menar på att konceptet som RobotEra står för är betydligt mer lukrativt än andra projekt

Man trycker extra på det faktum att tidigare Metaverse-projektet anses erbjuda en alltför monoton och oftast tråkig spelkonceptet, något som i slutändan innebär att spelarna tenderar att tröttna på det hela.

Ett tydligt exempel på det hela är just Decentraland som kommit att tappa en stor del av sin användarbas sedan man introducerade den hajpade projektet.

En interplanetär metaversbyggare

Efter åratal av ett brutalt krig mellan mänskligheten och robotarna har man slutit fred, där man iförd rollen som en robot-avatar har fått i uppgift till att återuppbygga den sargade planeten Taro.

Det hela erbjuder en möjlighet även att gå med i olika fraktioner där man samarbeta mot en gemensamma mål. Samtidigt äger man alla de artefakter vilka återspeglas i form av så kallade icke-fungible tokens (NFT:er).

TARO utgör själva hjärtat i RobotEra-metaversen

Kärnan i RobotEra-metaversen återspeglas i form av deras inhemska token $TARO. Det hela projicera si form av både katalysatorn och själva livsnerven som får det inhemska ekosystemet att fungera.

TARO nyttjas inom alla sfärer av RobotEra, oavsett om det handlar om försäljning av virtuell mark, uppgraderingar av robot-avatarer, reklam etc. Som sådan är det ett av de mest effektiva sätten att erhålla adekvat exponering inom detta nya metaverse.

Dessutom används TARO-token som en styrningstoken inom RobotEra, något som i sin tur innebär att alla innehavare av token har möjligheten att göra sin röst via den så kallade Decentralized autonomous organizations (DAO).

Det sistnämnda kan liknas vid en traditionell bolagsstämma där aktieinnehavarna får möjligheten att påverka i vilken riktning bolaget ska förflytta sig inom. Inom RobotEra innebär det möjligheten att påverka kommande funktioner, belöningssystem m.fl.

Delta i presale-fasen av RobotEra idag!

Presale-fasen gällande RobotEra och den inhemska $TARO-token pågår med full fart! Det hela har kommit att avverkas extremt snabbt under de senaste månaderna, något som resulterat i att man mäktat med att samla in över $700 000 till projektets utveckling.

Även om beloppet kan förvisso uppfattas som aningen lågt behöver man komma ihåg det faktum att man lyckades den denna bedrift trots att vi i skrivande stund befinner oss på djupet av en björnmarknad.

Presale-fasen är planeras att genomföras via en rad steg, något som rent konkret innebär att alla de investera vilka väljer att gå med i de tidigare etapperna kommer att kunna förvärva $TARO-token betydligt billigare än alla de vilka väljer att gå med i presale-fasen under de avslutande etapperna!

För att delta i det hal behöver man koppla till en kryptoplånbok i form av antingen Meta Mask och/eller Wallet Connect. Man behöver även ha Ether (ETH) och/eller Tether (USDT) i sitt ägo för att kunna förvärva $TARO token.

 

Relaterade artiklar: