Det nya kryptobaserade projektet i form av RobotEra återspeglas enligt flera välrenommerade analytiker av en hög potential. Plattformens styrningstoken i form av $TARO kan för närvarande förvärvas via den pågående presale-fasen.

Presale-fasen gällande RobotEra pågår för närvarande med full fart, där 1 $TARO kan förvärvas till en kurs om $0,020 USDT. I samband med att den andra etappen inleds kommer kursen för token i fråga att stiga till $0,025 – en ökning på $0,005.

RobotEra sätter nya gränser inom Metaverse-sfären

RobotEra återspeglas som ett nytt blockchain-baserat spelkoncept som en rad välrenommerade analytiker bedömer står inför en ljus framtid. Plattformen i fråga förser deltagarna med en rad möjligheter.

Några av de mest intressanta härleds till möjligheten att förvärva virtuell mark och tillgångar – kombinerat med adekvata belöningar. Den Ethereum-baserade plattformens utbud av möjligheten till belöningar har en del likhet med The Sandbox, framförallt med tanke på att det hela bygger på icke-fungible tokens (NFT:er).

Det hela äger rum via planeten TARO

Spelkonceptet hos RobotEra återspeglas via planeten Taro. I rollen som spelare förvandlas man till en robot-avatar, varav man transformera till den metaverse inom vilken planeten Taro återfinns.

Själva planeten är djupt sargat efter åratal av strider mellan AI-robotar och den mänskliga rasen. Efter en hård strid har den mänskliga rasen bestämt för att kapitulera, varav arbete med att återuppbygga planeten påbörjas.

Via sin avatar förväntas man ta sig an de utmaningar vilka projiceras inom spelets metaverse, något som även återspeglas av möjligheten av att förvärva en rad tillgångar där allt ifrån virtuell mark vidare till grävmaskiner återfinns.

Precis som vi nämnde tidigare återspeglas alla tillgångar inom RobotEra som NFT:er. Det hela innebär att man som spelare äger tillgången i form av 1:1 förhållande, något som även erbjuder möjligheten till att sälja av tillgångarna vid varje given tidpunkt.

Det är ännu ej för sent att investera i $TARO

I likhet med en rad andra snarlika spelprojekt styrs RobotEra av en inhemsk token vid namn $TARO. Token i fråga nyttjas till att möjliggöra de transaktioner vilka äger rum inom ekosystemet för RobotEra där $TARO nyttjas för en rad olika ändamål.

För att nämna några konkreta användningsområden kan $TARO nyttjas till att förvärva virtuell mark, konstruera och bygga hus, samt förvärva andra typer av tillgångar vilka återspeglas inom det hela.

Som spelare har man även möjligheten att tjäna in belöningar genom att låsa sina $TARO-token. På en generell plan stiger belöningar ju längre tid man väljer att låsa sitt innehav.

I skrivande stund är det ej ännu för sent att investera i den pågående presale-fasen. För närvarande har man möjligheten att ´förvärva token till en kurs om $0,020 USDT. Som tidigare nämnts kommer dock kursen att stiga till $0,025 USDT i samband med att den andra etappen inleds.

Presale-fasen gällande $TARO token har återspeglats som en av de mest intressanta under de månader som den varit aktiv, där det hela mäktat med att samla in kapital som överstiger $800 000!

$TARO växer exponentiellt där projektets “whitepaper” tyder på att den digitala tillgången kan komma att stiga ytterligare i kurs i samband med att den börjar listas via de publika kryptobörserna. Man bör således ej spilla tid på att vänta utan agera medan det ännu finns tid!

 

Relaterade artiklar: