Branschen för elbilar har växt explosionsartat på senare år, något som framförallt härledas till den positiva inverkan på miljön. Som ett led i att effektivare det hela har ett nytt blockkedja-baserat projekt vid namn C+Charge valt att ge sig in i leken!

Det hela ämnar man uppnå genom att erbjuda ett effektivt och transparent betalningssystem via en användarvänlig app. Hittills har presale-fasen mäktat med att samla in över 1,5 miljoner dollar, där 1 $CCHG-token återspeglas av en kurs om $0,017 USDT.

En vecka kvar av etapp fyra

Den pågående presale-fasen för C+Charge-projektet befinner sig för närvarande i etapp fyra (8 totalt). I skrivande stund återstår mindre än 7-dagar av den fjärde etappen, något som i sin tur innebär att det ännu finns tid att förvärva $CCHG-token till en kurs om $0,017 USDT.

Alla de investerare vilka gjort valet att investera under den initiala etappen har hittills genererat en värdeökning över 20%, något som med största sannolikhet kommer stiga i samband med att $CCHG-token listas via CEX- och DEX-börserna.

För att får möjligheten till att investera i den pågående presale-fasen behöver man först och främst äga en MetaMask- eller Wallet Connect-plånbok. Härnäst behöver man överföra ETH (ETH) eller Tether (USDT) för att kunna förvärva token i fråga.

För alla de investerare vilka använder sig av stationära enheter rekommenderar vi att man använder sig av MetaMask. När det kommer till de investerare vilka nyttjar portabla enheter rekommenderar vi framförallt att man fokuserar på att nyttja Wallet Connect.

C Charge belönar fordonsägare med koldioxidkrediter

C+Charge projiceras i form av ett blockkedjebaserat projekt som specifikt skapats som ett led i att belöna fordonsägare för varje gång som man väljer att ladda sitt fordon via en av de laddningsstationer vilka finns anslutna till C+Charge.

Plattformen i fråga bygger på BNB Smart Chain, något som i sin tur förser elbilsägare med ett transparent sätt att finansiera laddning av fordon, samtidigt som de säkerställa tillgång till informationen gällande den specifika laddningsstationen i realtid.

CCHG-token erbjuder användarna möjligheten till att enklare ladda sina elfordon, samtidigt som de bidrar till en högre transparens. Vidare demokratiserar man den begränsade marknaden gällande koldioxidkrediter, något som medför att det hela öppnas upp även för privatpersoner!

Token projiceras i form av en deflationsmodell, något som rent konkret innebär att man förverkar 1% $CCHG-token för varje transaktion som genomförs. Förhoppningen är att den minskade antalet token kommer i sinom tid att resultera i ett högre värde!

Förenklad process via C Charge-appen

C+Charge-appen baseras på blockkedjeteknik, något som i sin tur möjliggör en transparent prissättning utan att man behöver oroa sig över dolda avgifter.

OCPP 2.0-kompatibiliteten, i kombination med den intuitiva programvaran, erbjuder möjligheten till att interagera via den globala standarden som dagens laddningsstationer använder sig av.

Det hela medför att man har b.la möjligheten till att interageras i mer än 1,8 miljoner laddningsstationer vilka is in tur finns utspridda världen över.

Via appen kommer man att kunna beskåda sina saldon, samtidigt som de nyttjar det hela för att kontrollera informationen gällande tillgängliga laddningsstationer i ens närhet.

Genom att initiera ett nära samarbete med existerande ägare av laddningsstationer strävar plattformen i fråga efter att göra det enklare för elbilsägare att identifiera tillgängliga laddningsstationer, där man får möjligheten att finansiera laddningen via sitt $CCHG-innehav.

Relaterade Artiklar: