När det kommer till den så kallade sfären P2E (eng. play-to-earn)” har fullkomligt kommit att öka i popularitet under de senaste månaderna, där flera framträdande projekt kommit att avlösa varandra.

Det hela får anses som en ytterst imponerande bedrift, framförallt med tanke på att marknaden bedöms vara ytterst björnaktig, något som dock ej avskräckt teamet bakom Meta Masters Guild.

Faktum är att några av de projekt vilka mäktat med att prestera bäst under den senaste tjurmarknaden härleds till de så kallade P2E-spel, där bland Axie Infinity (AXIE) och Sandbox (SAND) återspeglas inom.

Dock har både AXIE och SAND fått finna sig i att tappa betydande marknadsandelar till en rad andra hungriga nykomlingarna vilka återspelas inom P2E-sefären, där b.la Meta Masters Guild står sig som en av de främsta utmanarna.

MEMAG har samlat in mer än $1 under presale-fasen

Meta Masters Guild eller MEMAG som den ofta refereras som har exponerats för en exceptionellt lyckad presale-fas, där man kommit att sälja ut sin $MEMAG-token under en snabbare takt än vad man på förhand bedömt vara realistiskt.

I samband med att denna text utformas har man lyckats samla in extra kapital i form av mer än $1 miljon dollar, något som för övrigt kunnat realiseras under en period om endast några veckor!

Det hela vittnar om att investerarna har en hög intresse av projektet, samtidigt som de bedömer det hela återspeglas av en hög potential. Just därför sig allt flera till den pågående presale-fasen, där man strävar efter att ta del av projektet under de inledande etapperna!

En aktör som producerar sina egna spel

Meta Masters Guild återspegla som en så kallad “spelgille”, något som rent konkret innebär att man ämnar bygga upp en infrastruktur som ett led i att kunna sponsra erfarna spelare med stipendier vilka i sint tur kan nyttjas för att kunna ta del av så kallade P2E-spel.

Intäkter vilka genereras via dessa spel kan sedan nyttjas till en rad olika ändamål vilka återspeglas inom ekosystemet för Meta Masters Guild – där uppgraderingen av förare och fordon härleds som några av dessa.

Erhåll belöningar i form av $MEMAG-token

Genom att aktivt välja att delta i de tävlingar vilka återspeglas via Meta Masters Guild kommer man att erhålla adekvata belöningar för varje gång som man lyckas knipa en av de högsta positionerna.

För att man ska få möjligheten till att utmana andra spelare vilka återfinns inom MMG-sfären behöver man även gå med i ett av de lag vilka projiceras inom det hela. Vänligen notera att man har samma chans till att erhålla adekvata belöningar – oberoende av vilket lag man väljer att gå med i.

Delta i presale-fasen innan kursen återigen stiger

Presale-fasen gällande Meta Masters Guild pågår med full fart i samband med att denna text utformas. Det hela har kommit att sälja ut förhållandevis snabbt, där antalet token minskar för varje given minut.

Detta påvisar i sin tur att det existerar ett stort intresse bland investerare när det kommer till projektet i fråga, där många även uttalat sig ytterst positivt gällande den framtida potentialen gällnade MMG-projektet.

Presale-fasen är planerad att genomföras i flera etapper, något som konkret innebär att ju tidigare man väljer att gå med i det hela, desto högre potential för att generera betydande avkastningar.

Vid tiden som denna text utformas återspeglas kursen för $MEMEAG-token i form av endast $0,01 dollar per enhet. Dock kommer den att stiga avsevärt under nästa etapp till $0,013 – en ökning med 30%!

Under den sista etappen av presale-fasen kommer kursen gällande $MEMAG-token att ha stigit avsevärt, närmare sagt till $0,023 dollar. Det hela innebär att man ej bör ödsla tid på annat, utan fokusera på att förvärva token redan idag för att maximera potential till adekvat avkastningar!

Relaterade Artiklar:

Meta Masters Guild - Nästa Stora Kryptospel

Vårt Omdöme

Meta Masters Guild Logo
  • Partnerskap med ledande spelutvecklare
  • Presale tillgänglig nu
  • Granskad av Solid Proof & CoinSniper
Meta Masters Guild Logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Du riskerar ditt kapital när du investerar i kryptovalutor.