Den omåttligt populära trenden som inom folkmun benämns för M2E (eng. move-to-earn) har kommit att växa sig allt starkare – något som framförallt härleds till januari månad då alla “nyårslöften” gällande träning och hälsa ska införlivas.

Det hela får anses ytterst intressant och iögonfallande med tanke på att övriga kryptomarknaden befinner sig i en kryptovinter, där ena låga kursen avlöser den andra i samband med att denna text utformas.

Fight Out, som återspeglas som ett helt nytt projekt inom M2E-sfären står för närvarande som värd för en presale-fas som många analytiker bedömer som en av de mest lyckade som investerare exponerats med på senare år!

Teamet bakom projektet hoppas kunna dominera sektorn under åren som kommer, något man ämnar uppnått genom att erbjuda utövarna möjligheten till att belönas via monetära incitament för varje gång som de väljer att röra på sig!

FightOut-presale-fas har hittills samlat in över $3,2 miljoner dollar.

Den imponerande kapitalet som återspeglas av ett insamlat kapital om $3,2 miljoner har mäktat med det hela under en period om endast några veckor, något som många anser vara en av de mest lyckade presale-faserna på länge!

Den inhemska token i form av $FGHT kan för närvarande förvärvas via den pågående presale-fasen, där varje ny etapp som initieras kommer medföra att den rådande kursen gällande $FGHT-token stiger ytterligare.

Detta innebär att alla de investerare vilka väljer att gå med i det hela under de inledande etapperna kommer mest sannolikt att kapitalisera på det hela nämnvärt i ett senare skede, i samband med att token listas via de allmänna kryptobörserna.

Den snabba ökningen är ett tecken på att intressenterna är ytterst angelägna om att projektet ska uppnå sina uppsatta mål, samtidigt som det hela får en adekvat chans till att bli en del den blomstrande ekosystemet.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Förbli frisk och erhåll adekvata $FGHT-belöningar

FightOut är ett projekt som syftar till att konkurrera om marknaden med aktörer vilka härleds till b.la STEPN. Det sistnämnda är en aktör som ofta refereras till som pionjären när det kommer till M2E-sfären, som enligt egen utsago tillverkar för att uppmuntra människor till att leva ett mer hälsosammare liv.

FightOut-appen har utformats för att nyttjas som en personlig tränare, något som ämnar uppnås genom att förse vederbörande med holistiska hälsoråd, samtidigt som man vägleder individen i fråga till att uppnå sina hälso- och träningsmål.

Varje gång som man väljer att ägna sig åt en fysisk aktivitet som appen stödjer kommer man att belönas med en adekvat mängd FGHT- och REPS-token. Hur många man erhåller beror b.la på aktivitetsnivån, svårighetsgraden, längden m.fl.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Ambassadörer för varumärket ämnar driver projektet framåt

För att sprida ordet gällande M2E-projektet har teamet bakom Fight Out valt att inleda ett samarbete med en rad högprofilerade utövare vilka man ämnar nyttja som ambassadörer för varumärket.

Det faktum att många av ambassadörerna förfogar över en betydande följarskara, hoppas de ansvariga hos Fight Out att deras investeringar ska bära frukt i takt med att ambassadörerna rekommenderar projektet.

En av de främsta utövarna vilka man officiellt knutit till sig härleds till b.la av Savannah Marshall, MMA-fighters i form av Taila Santos och Amanda Ribas – inklusive träningsinfluencern i form av Tremayne Dortch.

Var och en av dessa förväntas adekvat marknadsföra Fight Out och allt vad projektet står för till sin breda följarskara, med målet att sprida ordet, samtidigt som sannolikheten för en viral spridning ökar avsevärt.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Endast 24-timmar kvarstår innan kursen stiger återigen

Den presale-fas för Fight Out som pågår med full råge i samband med att denna text utformas har sålt ut de tillgängliga token under en ytterst kort period. Mång menar på att just den snabba försäljningen vittnar om ett projekt som återspeglas av ett högt intresse och potential.

I samband med att denna text utformas erbjuds $FGHT-token till en kurs om symboliska 0,0166 dollar. Dock kommer den att stiga till $0,0333 dollar i nästa steg, något som i sin tur återspeglar en ökning om mer än 50%!

Just därför bör man ej spilla tid på det hela utan välja att investera projektet redan idag för att senare kunna ta del av betydligt högre avkastning i samband med att token listas via de officiella kryptobörserna.

Relaterade artiklar: