Presale-fasen gällande Calvaria har hittills kommit att samla in över $3 miljoner dollar i samband med att denna text utformas. Enligt flera analytiker är det realistiskt att presale-fasen avslutas inom 24-timmar, förutsatt att man lyckas uppnå sitt mål om insamlat kapital.

I samma tidpunkt som presale-fasen avslutas kommer $RIA-token, som för övrigt återspeglas som den inhemska token för Calvaria att listas via de publika börserna. Den första kommer återspeglas i form av BKEX.

Börsen i fråga återspeglas av en gigantisk handelsvolym som projiceras i form av mer än 1 miljard dollar per dag. Själva listningen av $RIA-token kommer att äga rum i form av den så kallade Initial Exchange Offer (IOE).

Listningen ämnar realiseras under februari, mer närmare under den 31 januari. Dock har man redan säkrat listningen via en rad andra centraliserade (CEX) och decentraliserade (DEX) vilka återfinns på marknaden.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Presale-fasen kan ta slut om 24-timmar

Som investerare har man ej råd att spilla tid, i och med att presale-fasen kan komma att ta slut under en period om 24-timmar vid tiden som denna text utformas. Just därför behöver man skynda sig om man ska kunna förvärva $RIA-token till en kurs om $0,0325 dollar.

Kursen kommer för övrigt att stiga marknad i samband med att $RIA-token listas via BKEX och en rad andra centraliserade (CEX) och decentraliserade (DEX) vilka man etablerat ett samarbete med.

För närvarande återstår det mindre än 3,5 miljoner token vilka investera kan fortfarande välja att ta del av, vilka sjunker i omfång för varje minut som man väntar på att gå med i presale-fasen.

Ämnar effektivisera implementeringen av blockkedjor

Ett annat element som kommit att skilja Calvaria: Duels of Eternity från andra projekt vilka återspeglas i form av b.la P2E (eng. play-to-earn) och F2P (eng. free-to-play). Det hela har som mål att inkludera även de spelare vilka nödvändigtvis saknar intresse för den tekniska aspekten när det kommer till utformningen av blockkedjan.

Även om GameFi bedöms ha en hög potential, har man dock misslyckats med att förmå spelarna att följa i samma fotspår som de investeringsmedvetna. En av de mer konkreta exemplen på det hela återspeglas i from av Alien Words.

Det hela är ett spel som baseras på blockkedjan, där man inledningsvis återspeglas av en hög andel spelare. Men i takt med att intresset för det hela sjunkit, har även antalet spelare vilka kommit att sjunka till strax under 250 000 spelare (per dag).

I jämförelse med de konkurrenter vilka återspeglas inom den traditionella sfären, där Roblox, Fortnite med flera återfinns, förfogar över en betydligt högre andel spelare. Enligt officiella källor förfogar man i genomsnitt med mer än 10 miljoner spelare – per dag!

Det hela är något som Calvaria ämnar lösa, något man ämnar uppnå genom att erbjuda spelarna (som redan nämnts) två versioner av spelet – P2E (eng. play-to-earn) och F2P (eng. free-to-play).

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Två versioner av spelet

En annan aspekt som behöver nämnas i sammanhanget är att både P2E (eng. play-to-earn) och F2P (eng. free-to-play) kommer att vara snarlika när det kommer till själva spelkonceptet.

Den primära skillnaden kommer att projiceras i form av att i att F2P- (eng. free-to-play) versionen kommer istället att exponera en räknare som ämnar påvisa hur mycket som man skulle ha kommit att tjäna om man valt att spela P2P-versionen i stället.

Ett annat intressant element som differentiera Calvaria: Duels of Eternity från konkurrenterna härleds till att konceptet projiceras via en bedårande 3D-grafik. Man kommer även att kunna avnjuta spelet via portabla enheter, där b.la iOS- och Android-enheter återfinns.

För att säkerställa att spelarna fortsätter att komma tillbaka till spelet kommer man även att erbjuda möjligheten att ta del av spelat i form av VR (virtual reality). Just VR-funktionen ämnar utgöra en avgörande aspekt för konceptets framtida överlevnad.

Dela i DAO med RIA-token

En annan intressant aspekt härleds till att man via RIA-token får möjligheten att delta i den så kallade DAO. Det hela står egentligen för decentraliserad autonom organisation, något som rent konkret låter användarna påverka de framtida versioner av Calvaria.

Ju större andel $RIA-token som man förfogar över, desto högre rostrött kommer man att ha när det väl kommer till kritan. Vi vill även uppmärksamma dig på det faktum att projektet genomgått en KYC-verifiering av den välrenommerade CoinSniper.

Samtidigt har SolidProof ansvarig för att granska den smarta kontrakt som RIA-token baseras på. Vi avslutar det hela med en morot genom att göra dig uppmärksamma på att alla ägare av token deltar i en utlottning av $RIA till ett värde av $100 000!

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Relaterade artiklar: