vad är IMPT?
Den gröna förköpsfasen av IMPT-token passerar $6 miljoner dollar gränsen och inleder en ny era av kolkrediter på kedjan.

Vad är IMPT för något?

Hittills har branschen för koldioxidkrediter återspeglats i form av något som staten haft kontrollen över. Det hela har i sin tur återspeglat sig i en rad åtgärder vilka ämnar verka för att minska de koldioxidavtryck som genereras av kommersiella bolag.

IMPT verkar i from av token vilka motsvarar det värde som kommersiella bolag släpper ut. Det hela återspeglas som koldioxidkrediter vilka i grund och botten förser de involverade med rätten att negativt bidra till växthuseffekten!

För varje år kommer dock mängden av koldioxidkrediter minska, något som i sin tur innebär att kostnaden för de föroreningar som bolagen producerar ökar i kostnad.

I slutändan är förhoppningen att bolagen ska tvingas att på allvar överväga hur de faktiskt ska välja att bedriva sin verksamhet men även att de ska bli mer aktiva med att identifiera betydligt mer miljövänliga lösningar – alternativt flytta verksamheten till mer gynnsamma jurisdiktioner.

Hittills har det dock återspeglats ytterst få incitament på den fria marknaden när det kommer till att minska koldioxidavtrycket där ännu färre av dessa har varit anpassade till enskilda personer snarare än företag.

IMPT är ett projekt som hoppas kunna ändra på det hela genom att placera koldioxidkrediter i kedjan som ett led i att uppmuntra bolag men även privata aktörer att minska på deras utsläpp – något man hoppas ska bromsa in den alarmerande föroreningstakten.

Socialt ansvarsfull handel

IMPT hoppas kunna uppnå sitt mål med att minska individernas koldioxidavtryck genom att belöna individer vilka väljer att handla på ett miljömedveten och ansvarsfullt sätt.

Inom ESG-världen begränsas många fonder och kapitalfördelare av investeringsmandat som i sin tur föreskriver att de måste investera i företag vilka återspeglas i form av höga ESG-poäng.

Detta är något som inom sammanhanget benämns för som socialt ansvarsfulla investeringar, där majoriteten av de stora ETF:er som utfärdas av Blackrock och Fidelity uppfyller nu dessa krav.

Det hela tillämpas samma sätt för b.la islamiska ETF:er vilka vanligtvis anpassas för att uppfylla Sharia-investeringsprinciperna – något som i sin tur uppnås genom att utesluta bolag med intäkter från utvalda branscher. IMPT hoppas kunna anamma likvärdiga principer som diskuteras ovan, men på ett sätt som specifikt skräddarsytts för den utvalda konsumenten.

Konsumenter som handlar via företag som erhållit höga ESG-poäng vilka i sin tur återspeglas av mer än 25 000 företag som IMPT integrerat i sin shopping plattform via sitt affiliate program får möjlighet att tjäna pengar via IMPT i form av cashback-belöningar i samband med att de väljer att handla produkter eller tjänster via de utvalda aktörerna.

Den gröna förköpsfasen av IMPT-token har nu samlat in över $6 miljoner dollar.

För närvarande befinner sig IMPT-token mer än halvvägs när det kommer till dess förköpsfas. Det hela har hittills varit en stor succé där det hela kommit att samla in nytt kapital i form av mer än $6 miljoner dollar!

De som önskar delta i förköpsfasen eller vill veta mer om den vision som styr IMPT rekommenderas att besöka den officiella webbplatsen.

IMPT - 100x potensiellt förköp!

Vårt Omdöme

IMPT_logo
  • Krypto & NTFs för Klimatkompenserande Projekt
  • Innehavare gör skillnad för miljön
  • Industriella Partnerskap, Officiella Team
  • Fas 2 Förköp Aktivt Nu!
IMPT_logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Ditt kapital är i risk.

Relaterade artiklar: