Branschen gällande elfordon har vuxit enorm på senare år, något som framförallt härledas till myndigheternas strävan att uppnå målet om minimala koldioxidutsläpp. Ett av de projekt som ämnar bidra till det hela återspeglas i form av C+Charge.

Det hela är i grund och botten ett blockchain-baserat kryptoprojekt, där förarna av EV-fordon kommer kunna nyttja en betydligt mer transparens och framförallt effektivare betalningssystem i samband med laddningen av deras färdmedel.

Katalysatorn i det hela projiceras i form av den inhemska styrnings token – $CCHG – som i samband med att denna text utformas kan fortfarande förvärras till en förmånlig kurs under den tredje etappen av presale-fasen av totalt åtta.

Hur är C Charge tänkt att fungera i praktiken?

C+Charge är som vi redan nämnt ett blockchain-baserat projekt som skapats med målet att hjälpa EV-ägare runt om i världen möjligheten att erhålla adekvata belöningar för varje gång som de laddar sitt elfordon via C+Charge-nätverket.

Plattformen, som för övrigt bygger på BNB Smart Chain och Ethereum, erbjuder EV-ägare möjligheten till att på ett enkelt och transparent sätt finansiera laddning av sina fordon, samtidigt som de belönas för sina insatser.

Det hela ämnar man uppnått via ett samarbete med Flowcarbon, där vederbörande till deras så kallade koldioxidkrediter, något som av Flowcarbon refereras till som Goodness Nature Token – eller GNT!

C Charge-appen förenklar processen betydande

C+Charge-nätverket ämnar nyttja en egenutvecklad app, som även den baserad på blockchain-teknik. Det hela kommer göra de enklare för EV-ägarna att övervaka sin laddning i realtid, samtidigt som man får en god bild av hur mycket det hela kostar egentligen.

Genom att anamma ett transparent förhållningssätt behöver ej EV-ägarna oroa sig för oväntade och/eller dolda avgifter. Förhållningssättet kommer i sin tur att resultera i en betydligt mer tillfredsställa användarupplevelse.

OCPP 2.0-kompatibiliteten och mjukvaran kommer göra det möjligt att interagera med den globala standarden gällande driften av laddningsstationer. Hypotetiskt sett har C+Charge på att integrerat i mer än 1,8 miljoner laddningsstationer världen över.

Dock erbjuder även mobilappen betydligt mer användningsområden än så. En av de mer intressanta härleds till möjligheten till att beskåda sina saldon i realtid, samtidigt som man förser EV-förare med information gällande lediga laddningsstationer.

Genom ett nära samarbete med existerande ägare av laddningsstationer ämnar plattform göra det enklare för EV-ägare att identifiera lediga laddningsstationer där vederbörande kan nyttja sitt $CCHG-innehav till att finansiera det hela.

Presale-fasen inleder snart den tredje etappen

För närvarande återstår det cirka 5 dagar innan den tredje etappen gällande presale-fasen för C+Charge inleds. Hittills har man samlat in över $1,2 miljoner dollar, där 1 $CCHG-token återspeglas av en kurs om $0,016 USDT.

Under den tredje etappen dock kommer tillgångens kurs att stiga till $0,0160, något som i sin tur motsvarar en ökning i form av 10,3% i jämförelse med den nuvarande (3:e) etappen där $CCHG säljs till en kur som $0,01450 per token.

Ovanstående innebär att alla de investerare vilka valde att gå med i presale-fasen under den inledande etappen har redan ökat värdet på sitt innehav med mer än 20%. Kursen har dock stor potential att stiga ytterligare, något som båda gott inför det som komma skall!

För att delta i presale-fasen gällande C+Charge behöver man antingen äga MetMask eller Wallet Connect. Köpet kan genomföras först när man överför en adekvat mängd Ether (ETH) och/eller Tether (USDT) till sin kryptoplånbok.

Relaterade Artiklar: