Den decentraliserade börsen DeFi Swap (DEX) och DeFi Coin (DEFC) genomgår båda en omprofilering av sitt varumärke. Det hela kommer att återspeglas i form av b.la ny logotyp och webbplats, samtidigt som man även annonserat listningen av ytterligare 15 token.

DeFi Coin, som för övrigt lanserades officiellt den 10 maj 2021 återspeglas som den ursprungliga token för kryptobörsen DeFi Swap, Ekosystemet gällande DeFi Coin projiceras som en community-driven och decentraliserad miljö, samtidigt som den anses vara en av de ledande aktörerna inom branschen.

Alla de investerare vilka väljer att äga DEFC-token kommer att kunna generera avkastningar genom att b.la erhålla möjligheten att nyttja så kallade automatiserade likviditetspooler, samtidigt som de drar nytta av den manuella “förbränningsprogrammet”.

Det ska även nämnas att alla de “stakers” vilka väljer att låsa sitt innehav under en period om 365-dagar kommer att erbjudas möjligheten till att ta del av belöningar vilka uppgår till 75% APY!

DEFC-avkastningen baseras ej på diffusa algoritmer

De avkastningar som genereras av DEFS-innehavet baseras ej på några diffusa och obegripliga algoritmer. Istället beskattar det transparenta protokollet alla transaktioner med en skattesats i form av 10%.

De intäkter vilka genereras från det hela fördelas jämlikt mellan DEFC/BNB-likviditetspoolen samt innehavarna av DEFC-token. Genom att anamma detta förfaringssätt kommer “stakers” att säkerställa en stadigt och kontinuerlig avkastning.

Det statiska belöningsprogrammet hos DeFi Coin ämnar lösa problemet gällande kortsiktiga investeringar genom att istället stimulera och uppmuntra investerare till ett långsiktigt ägande av DEFC-token.

Via DeFi Swap erbjuds investerare möjligheten att ta del av fler än 92 token, något som b.la inkluderar DEFC, WETH, BUSD, USDT och WBNB. Förutom det breda utbudet av token erbjuder även DeFi Swap möjligheten att gå med i en av de fyra planer vilka var och en förser vederbörande med lukrativa avkastningar:

  • Brons: 1 månad (30 dagar) – 30% APY
  • Silver: 3 månader (90 dagar) – 45% APY
  • Guld: 6 månader (180 dagar) – 60% APY
  • Platina: 1 år (365 dagar) – 75% APY

DeFi Coin återställer balansen efter FTX

DeFi-sfären delas upp i tre olika applikationstyper vilka inkluderar decentraliserade börser (DEX, utlåningsprotokoll och så kallad avkastningsodling. På en konkret plan omfattar DeFi Coin alla tre, vilket är just det som lockat många att investera i det hela.

Under storhetsperioden, som för övrigt ägde rum under den första kvartalet för 202 återspeglades DeFi av ett sammanlagt låst värde (eng. TVL) i form av hisnande $200 miljarder dollar!

Även om kryptovintern kommit att påverka industrin negativt i kombination med Terra-fiaskot och FTX-skandalen har dock DeFi-sfären förvånansvärt ej närmare påverkats av det hela.

Flera experter menar på att decentraliserade börser (DEX) i likhet med DeFi Swap kommer att utgöra de största vinnarna i takt med att investerare intar en försiktigare förhållningssätt när det kommer till handeln via centraliserade börser (CEX).

DeFi Coin har potential att generera avkastningar upp till 30x

Den högsta kursen som DEFC mäktat med att uppnå noterades under den 19 juli 2021 – där token uppnådde ett värde om $4,00. Det hela varade dock endast under några dagar eftersom kursen störtdök veckan därefter till $1,12.

För närvarande återspeglas dock kursen av ett värde på $0,0334 per token – något som för övrigt ligger ljusår från de rekordnivåer vilka projicerades under juli 2021. Dock menar en rad analytiker på att DEFC-token kan snart uppnå ett värde om $1, något som i sin tur skulle mynna ut i avkastningar upp till 30x!

Ovanstående påstående stöds av det faktum att man har långt gångna planer på att införa stöd för NFT:er i kombination med ett ekosystem med “swap-earn-farm-stake”. DEFC är även kompatibel med BNG Smart Chain och kan idag handlas via b.la BitMart och PancakeSwap.

Relaterade artiklar: