DeFi Coin (DEFC) och dess decentraliserade börs i form av DeFi Swap har kommer att omprofileras i form av en ny webbplats som ett led i att manifestera faktumet att ekosystemet kommer utökas med 15 nya token!

DeFi Coin som för övrigt lanserades den 10 maj 2021 återspeglas som den ursprungliga token för DeFi Swap. Ekosystemet för DeFi Coin projiceras via en community-driven och decentraliserad miljö, något som för övrigt anses ligga i framkant gällande utvecklingen av algoritmiska- och kryptobaserade strategier.

Innehavare av DEFC-token har möjligheten att generera avkastningar genom b.la automatiserade likviditetspooler, nyttjandet av den manuella “förbränningsprogrammet” inklusive en belöning upp till 75% vid låsning av innehavet under en period om 365 dagar.

DEFC-avkastningen baseras på transaktionsskatt

Alla transaktioner debiteras en skattesats i form av 10%, samtidigt som intäkterna fördelas med 50:50 mellan DEFC/BNB-likviditetspoolen och DEFC-innehavare. Det hela erbjuder en ypperlig möjlighet för “stakers” att generera betydande avkastningar via sitt innehav.

Genom att helt enkelt välja att “hodlinga” sina DEFC-tokens kommer varje innehavare att belönas i proportion till mängden token som respektive innehavare för närvarande har i sitt ägo.

DeFi Coins statiska belöningsprogram ämnar lösa problemet med kortsiktigt ägande genom att i stället stimulera ett långsiktigt förfaringssätt genom att belöna DEFC-innehavarna med adekvat.

Via DeFi Swap går det att handla med över 92 token vilka inkluderar b.la men begränsas ej till DEFC, WBNB, WETH, USDC, USDT och BUSD. Dessutom erbjuder DeFi Swap för närvarande fyra “hodling“-planer vilka återspeglas i form av följande:

  • Brons: 30 dagar – 30% APY
  • Silver: 90 dagar – 45% APY
  • Guld: 180 dagar – 60% APY
  • Platina: 365 dagar – 75% APY

DeFi Coin är det ideala plåstret på såret efter FTX

DeFi-sfären kan delas in i tre typer: decentraliserade börser (DEX), utlåningsprotokoll och avkastning. I praktiken omfattar DeFi Coin alla tre, vilket är just orsaken till att den kommit att locka investerare av blandad karaktär.

Under den första kvartalet för 2022 noterade DeFi den största “totala låsta värdet” (eng. TVL) av token, något som för övrigt återspeglades av en hisnande summa i form av cirka $200 miljarder dollar!

Man har även stått sig stadigt under kryptovintern till skillnad från Terra och FTX vilka alla misslyckats med att fortsätta driva sina verksamheter.

TVL inom DeFi-sektorn återspeglas för närvarande i form av $48 miljarder dollar, något som för övrigt är cirka tre gånger större i jämförelse med början av 2021 där det hela uppgick till cirka $16 miljarder.

Det är således ingen vågad gissning att decentraliserade börser (DEX) så som DeFi Swap kommer att vinna mest på den skandalomsusade kollaps som FTX-börsen genomgick för några månader sedan.

Det hela härleds till det faktum att investerare bedöms sannolikt bli mer försiktiga med att handla via de centraliserade börserna (CEX) och istället rikta fokus mot de så kallade decentraliserade varianterna (DEX).

DeFi Coin har potential till 30x avkastning

Den 19 juli 2021 uppnådde DEFC-kursen sin högsta notering någonsin i form av $4,00 per token! Dock varade det hela under endast några dagar där DEFC veckan därpå sjönk markant till $1,12. I skrivande stund återspeglas DEFC av en kurs på $0,0334.

Enligt flera insatta analytiker är det ej orealistisk för DEFC att uppnå en kurs i form av $1, något som i sin tur skulle hypotetiskt sett resultera i en 30x avkastning – baserat på den nuvarande kursen.

Det ska även nämnas att man har långt gångna planer på ett NFT– och ekosystem gällande “swap-earn-farm-stake” med målet att stödja tillväxten, något som i sin framhäva DeFi Coin och DeFi Swap som utmärkta val investeringsval.

DEFC återspeglas som en BNG Smart Chain token och kan för närvarande förvärvas via både BitMart eller PancakeSwap, samtidigt som det smarta kontraktet granskats ingående av Solid Proof.

Intresserade parter kan välja att gå med i det interna ambassadörsprogrammet där man belönas med incitament som ett led i att hjälpa marknadsföra DeFi Coin till den breda allmänheten.

Relaterade artiklar: