På senare år har det blivit betydligt vanligare att kryptovalutor i form av b.la Bitcoin (BTC) och Ether (ETH) kopplas till Sveriges kändiselit. Några av de mer utsatta kändisarna härleds till Felix Herngren, Filip Hammar och Fredrik Wikingsson.

Gemene man är sällan medveten om att det hela handlar om falsk marknadsföring, där kändisen i fråga ej gett samtycke till att nämnas i sammanhanget. Med andra ord bryter det hela mot den svenska lagen, där b.la hovet kopplats in i samband med att kungen utsatts för det hela.

I takt med att svenskarna blivit bättre på att identifiera denna typ av innehåll har bedragarna fått omdefiniera konceptet, något som i sin tur resulterat att man börjat nyttja så kallade “deepfake” i allt större omfång!

Vad innebär Deepfake rent konkret?

En rad nyhetskällor har på senare tid varnat kryptoinvesterare gällande förekomsten av deepfake. Dock är många investerare fortfarande kluvna när det kommer till hur deepfake egentligen fungerar.

På en övergripande nivå använder sig tekniken av så kallad artificiell intelligens för djupinlärning (AI) som ett led i att manipulera digitalt innehåll. Det hela uppnås genom att b.la byta ut ansikten på de medverkande.

Enligt skribenten Vlad Estoup hos OpenZeppelin ägnar sig kryptobedragarna i allt större omfång på att manipulera andra element vilka ämnar bidra till att övertyga investerare om att nappa på erbjudandet i fråga.

Några av de element vilka manipuleras (förutom ansikten) härleds till ljud, rösten, kläder m.fl. Estoup noterade även att kryptobedragarna fokuserar framförallt på medier där kändisar förekommer.

Ett konkret exempel återspeglades av en deepfake video där den tidigare verkställande direktören för kryptobörsen FTX – Sam Bankman-Fried – manade investerare att besöka en maliciös webbplats med löftet om att dubbla deras kapital!

En annan betydligt mer känd individ som också blivit utsatt för deepfake härleds till Tesla-grundaren Elon Musk. I en deepfake-video påstods Musk mana på åskådarna att besöka en annan maliciös med löftet om generösa avkastningar.

Fortfarande möjligt att skilja den manipulerade versionen från verkligheten

Även om deepfake kommit att återspeglas av ett betydligt mer sofistikerat förhållningssätt går det att skilja den manipulerade versionen från verkligheten. Vid misstanke om deepfake bör vederbörande fokusera på det ögonblick så motivet blinkar med ögonen.

Skulle man uppleva att de medverkande blinkar på ett onaturligt sätt föreligger det risk om att det hela är en manipulerad version av originalvideon och såldes en deepfake!

För den oinsatte skapas deepfake via bilder vilka inhämtats från nätet, där motivet i fråga (vanligtvis) återspeglas med öppna ögon. I en deepfake tenderar blinkandet av motivets ögon att förbises på grund av det hela betydligt högre ansträngningar.

Som ett led i att bekämpa utvecklingen av deepfake har branschen börjat exponeras för AI-programvara med kapaciteten att analysera och bedöma huruvida den mediet i fråga är egentligen en deepfake.

Dock kommer man fortfarande långt med sunt förnuft där talesättet “om något låter för bra för att vara sånt så är det förmodligen det”. Framförallt bör man vara uppmärksam på de videoannonser vilka sprids runt om sociala medier eftersom det är just där som många av deepfake förekommer!

Relaterade artiklar: