Den revolutionerande webb3-plattformen i form av frilans- och rekryteringsplattformen DeeLance mäktade med att samla in över $19,000 dollar under den inledande etappen av presale-fasen!

DeeLance nyttjar blockkedjeteknik, något som i sin tur gör det möjligt att förenkla, avdramatisera och framför allt effektivisera rekryteringsprocessen – från intervjuer vidare till anställning.

Plattformens token, $DLANCE, baseras på Ethereum blockkedjan och säljs för närvarande till en kurs på $0,025 dollar under den inledande etappen av presale-fasen. Den första etappen avslutas om 16 dagar.

Därefter inleds den andra etappen, där $DLANCE kommer att säljas till en kurs på $0,027 dollar, för att stiga ytterligare till $0,030 under den tredje och sista etappen av DeeLance-presale.

Alla de investerare vilka väljer att gå med i presale-fasen under den inledande etappen kommer även att erhålla en rabatt på 40% på listningskursen – $0,035 dollar per $DLANCE-token.

Intresserade investerare kan köpa $DLANCE med Ethereum (ETH), Tether (USDT) eller med ett betal-/kreditkort via betalningsnätverket Transak.

Token återspeglas av en hög nytta

Analytiker har redan utnämnt DeeLance som nästa stora kryptoprojekt. Det totala utbudet av $DLANCE-tokens återspeglas av en summa på 1 miljard (1 000 000 000 000), där 30% av innehavet (300 miljoner) har allokerats till den pågående presale-fasen.

Den inhemska token $DLANCE kännetecknas av en hög användbarhet, där token ämnar nyttjas till att b.la köpa mark via DeeLance-metaverse, köpa och sälja tillgångar via NFT-marknaden etc.

Samtidigt ämnar token även nyttjas till att finansiera uthyrning av kontor, annonsering, inklusive en rad andra tjänster vilka DeeLance-teamet planerar att lägga till i takt med att ekosystemet utvecklas.

DeeLance är redo att ta sig an rekryteringsbranschen

Enligt IBISWorld värderas branschen gällande personalresurser och rekryteringstjänster till gigantiska $761 miljarder dollar! Trots enorma investeringar återspeglas rekryteringen som en av de mest utmanande delarna av verksamheten.

DeeLance har som mål att förändra det hela i grunden, något man ämnar uppnå genom att utmana de främsta plattformarna på den globala marknaden, där b.la Upwork, Freelancer, Fiverr m.fl. Återfinns.

För att lyckas med uppdraget kommer DeeLance att nyttja kraften hos decentraliserade nätverk, icke-fungibla tokens och metaverse, något som ska tilläggas ingen annan rekryteringsplattform tidigare anammat.

Enkla, transparenta och säkra betalningar

DeeLance-plattformen bygger på fyra ledord: enkelhet, öppenhet, effektivitet och ägande. Tillsammans ämnar dessa erbjuda lägre avgifter, snabbare betalningar, högre nivå av säkerhet och ett i överlag säkrare transaktionssystem.

Varje utförd uppgift projiceras i form av en digital NFT-token, något som i sin tur garanterar att uppdragsgivaren erhåller äganderätt till det arbete som de faktiskt betalat för. Samtidigt kan uppdragstagaren känna sig trygg i vetskapen om att hen äger sitt arbete ända fram tills betalning mottagits.

Plattformen debiterar uppdragsgivaren en procentsats på endast 2%, något som i sin tur innebär att ett projekt till ett värde av $10,000 kommer i sin tur att kosta uppdragsgivaren endast $200 i avgift!

Avgiften för uppdragstagaren är aningen högre, dock fortfarande ytterst fördelaktig i jämförelse med konkurrenterna. För närvarande debiteras uppdragstagarna en avgift på 10%, något som i sin tur innebär att ett projekt $10,000 kostar uppdragstagare $1,000 i avgift.

Till skillnad från de befintliga plattformarna debiterar DeeLance ej några avgifter gällande uttag eller valutakonvertering, något som möjliggörs i och med att betalningarna sker uteslutningen via kryptovalutor.

Andra konkurrensfördelar härleds till avsaknaden av begränsningar gällande storleken för projekten i fråga, inklusive ett skalbar och effektivt “escrow”-system, äganderätt till innehållet, intuitiva funktioner gällande rekrytering av personal m.fl.

DeeLance ämnar revolutionera rekryteringsbranschen!

Många av de konkurrerande plattformarna har sällan definierat äganderätten till det utförda arbetet – något som i sin tur skapar en gråzon som lätt kan missbrukas. Så är inte fallet med DeeLance.

Det utförda arbetet lagras på ett säkert sätt i form av NFT:er, något som i sin tur säkerställer att äganderätten kontrolleras ute slutligen av upphovsmannen!

Affärslogiken gällande transaktionerna är inbäddad via så kallade smarta kontrakt, något som i sin tur innebär att man slipper blanda in en tredje part – något som sparar både pengar och tid för alla inblandade parter!

DeeLance metaverse öppnar upp en helt ny värld

Ett annat tilltalande element hos DeeLance-plattformen återspeglas av visionen gällande integrering av metaverse. NFT kommer ej endast att nyttjas för att verifiera äganderätten utan även för att tillhandahålla den tekniska grunden för de avatarer som ämnar interagera via metaverse.

Här kommer både uppdragsgivare och uppdragstagare att kunna mötas, samtidigt som de även kommer kunna erbjuda sina tjänster, inrätta virtuella kontor, annonsera etc. DeeLance har satt ribban högt, där man ämnar förändrar rekryteringsprocessen i grunde via ett nytänkande och modernt förhållningssätt!

Relaterade artiklar: