Det globala kryptomarknadsvärdet återspeglas av ett värde strax över 1 miljard dollar, något som återspeglas i form av en minskning med 2,21% baserat på föregående vecka. Under de senaste 24 timmarna ökade marknadsvolymen med 36,22% till strax över $52 miljarder dollar.

US Bureau of Labor Statistics (BLS) släppte nyligen sin insamlade NFP-data, där man påvisade att det under januari tillkom över 500 000 nya jobb. Det hela ska tilläggas överträffade målet om 185 000!

Dessutom var den amerikanska arbetslösheten i januari 3,4%, något som förvisso är lägre än de 3,6% som förutspåddes initialt. Den minskade arbetslösheten kommer sannolikt att gynna den amerikanska dollarn.

Experter förutspådde att rapporten skulle påvisa en avmattning gällande jobbtillväxten i januari, något som skulle komma att gynna kryptomarknaden. Dock påvisade rapporten den raka motsatsen, något som resulterade i att kursen för både Bitcoin (BTC) och Ether (ETH) föll

NFP-rapporten skadade marknadssentimentet, och de hausseartade utsikterna för kryptovaluta där de positiva prognoserna under de senaste dagarna verkar blekna i omfång, vilket tydligt framgår av nedgången hos de mest prominenta krypton.

Hur ska man tolka budskapet från Powell?

Jerome Powell, ordförande för Federal Reserve, uttalade sig nyligen under en offentlig presskonferens om inflationen där han påtalade att den deflationära ekonomiska processen nyligen initierats.

Han påtalade dock att det var ännu för tidigt att officiellt uttala sig om att man besegrat inflationen. Vederbörande påtalade att även om det anses vara glädjande att inflationen börjar falla är man dock av den bedömningen att man fortfarande befinner sig långt ifrån slutmålet.

Powell avslutade även det hela med att i jämförelse med flera experter inom finanssfären kommer Fed ej att sänka räntorna i år. Som ett resultat av det hela kommer även sannolikt värdet på kryptomarkande att sjunka.

Bästa krypton att investera i för närvarande

Trots den nuvarande inflationen i världsekonomin, något som även negativ påverkat kryptovalutamarknaden i form av sjunkande krusen är det fortfarande lönsamt att investera alternativa valutor vilka för närvarande erbjuds under deras respektive presale-fas.

Meta Masters Guild (MEMAG)

MEMAG (Meta Masters Guild) är en helt ny revolutionerande form att förhålla sig till spelsfären. Konceptet syftar till att förbättra P2E-ekosystemet genom att fokusera på att tillhandahålls engagerade titlar vilka ämnar uppmuntra spelarna att förbli lojala plattformen.

Deltagarna är inte skyldiga att investera i monetära tillgångar om de inte vill. De behöver bara ladda ner spelen, börja spela och skörda fördelarna direkt. Detta är ett fantastiskt rekryteringsverktyg för nätverkets gemenskap.

Presale-fasen har redan samlat in över $3 miljoner dollar och är nu i den femte etappen som för övrigt är planerad att avslutas om tre dagar. Det hela kommer medföra att kursen stiger från $0,019 till $ 0,021. Notera även att projektet hållet en $100 000 MEMAG token giveaway.

Fight Out (FGHT)

Fight Out (FGHT), ett nytt kryptovalutaprojekt som lanserades i år, erbjuder investerare en möjlighet att tjäna pengar via en banbrytande Move-to-Earn (M2E) -konceptet, något som i grunden ämnar främjar och belöna fysisk aktivitet.

Den intuitiva Fighting Fit-temat som webbplatsen återspeglas av har även dragit till sig intresset från investerare vilka valt att placera kapital i projektet. Det faktum att Fight Out baseras på blockkedjeteknik i kombination med Web3 bedömer många att projektet har en hög potential att lyckas.

Priset på $FGHT återspeglades under den inledande etappen av en kurs om $0,0166, men erbjuds för närvarande till en kurs om $0,01998. I samband med att presale-fasen avslutas den 21 mars kommer kursen att återspeglas av ett värde om $0,0333 USDT.

Ripple (XRP)

Ripple (XRP) är en annan populär kryptovaluta som syftar till att göra penningöverföringar mellan finansinstitut betydligt effektivare och billigare. XRP-överföringarna bedöms i överlag som pålitliga, snabba och billiga – något som även underlättar internationella transaktioner.

Whale Alert rapporterade in nyligen fyra massiva XRP-transaktioner till ett värde om totalt $126 miljoner dollar. Den massiva överföringen inkluderade 205 500 000 XRP till ett värde av $81,7 miljoner dollar där överföringen ägde rum mellan två (hittills) oidentifierade kryptoplånböcker.

Det hela tyder i sin tur på att investerare med stora finansiella muskler valde att köpa och sälja digitala tillgångar i ganska stora mängder i jämförelse med tidigare transaktioner vilka ägt rum för respektive token.

Den 30 januari släppte Ripple också sin Q4 2022 XRP marknadsrapport. Det hela påvisade att efterfrågan på dess on-demand-likviditet (ODL) bedöms fortfarande som stark, där man även genererade en XRP-försäljning (netto) på $226,31 miljoner dollar.

Sådana prestationer är särskilt anmärkningsvärda med tanke på att Ripple fortfarande är indragen i en offentlig juridisk kamp med den amerikanska SEC. Priset på XRP/USD återspeglas för närvarande i form av $0,398177, en minskning med 3,04% under de senaste 24 timmarna.

Ether (ETH)

Kryptovalutan Ether (ETH) är den token som Ethereum-nätverket bygger på. Det hela bygger på en decentraliserad blockkedjeteknik. En av de mer spännande nyheterna med Ethereum är den planerade “hard fork” vid namn som väntas äga rum under mars 2023.

Det hela kommer att inkludera EIP-4895, något som i sin tur kommer göra det möjligt för de involverade att förverka den Ether (ETH) som vederbörande satsat. Dessutom har teamet bakom Ethereum låtit meddelat att Shanghai- och Capella-gafflarna kommer att finnas tillgängliga via Zhejiang-testnätet under februari månad.

Enligt Tim Beiko, utvecklare hos Ethereum kommer de två Shapella-gafflarna att realiseras på Epoch 1350. Därefter följer testnät för Sepolia och Goerli. Innan “forken” publiceras live råder dock Beiko intressenter att testa Shapella genom att erhålla 33 ETH från testnätets kran.

Kursen gällande ETH/USD återspeglas för närvarande i form av $1 629,06, en minskning med 2% under de senaste 24 timmarna. Dagens handelsbias klassificeras som baisseartad, något som innebär att man bör överväga att sälja token om kursen sjunker under $1 650-nivån.

Relaterade Artiklar: