Metropoly (METRO)

Teamet bakom Metropoly-plattformen strävar efter att förändra sättet gällande hur privatpersoner förhåller sig till investeringar i fastigheter, något som man ämnar uppnå genom att nyttja den så kallade blockkedjetekniken.

Det faktum att fastighetsmarknaden återspeglas som en sluten marknad där endast de välbärgade får möjligheten att delta utgör några av de primära element vilka bidrog till skapandet av Metropoly.

Alla de fastigheter vilka tillhandahålls hos Metropoly projiceras som “tokeniserade” och kan förvärvas i form av NFT:er. Det hela innebär att investeraren i fråga äger tillgången i form av ett 1:1 förhållande.

En annan stor fördel med Metropoly härleds till det faktum att man förkortar tiden som en fastighetsaffär traditionellt sett tenderar att återspeglas av. På en mer konkret plan tar det hela endast några minuter, vilket i sig återspeglas en stor besparing i form av tid!

Metropoly har även utformats för att stödja så kallad “delat ägande”. Det hela innebär att investerarna har möjligheten att investera i en fraktion av tillgången – istället för att äga hela objektet.

Just därför möjliggör man investeringar vilka återspeglas av nivåer i form av endast 1,000 SEK! Teamet bakom projektet har förhoppningar att de låga investeringsnivåerna ämnar stimulera flera individer till att börja investera i fastigheter.

För närvarande har presale-fasen (etapp 9) gällande $METRO-token samlat in över $576,000 med ett hårt tak på $1 miljon, samtidigt som 1 $METRO-token kan förvärvas till en kurs om 0,0625 USDT!

Stacks (STX)

Stacks återspeglas som ett kryptovalutaprojekt med målet att integrera en så kallad “smart kompabilitet” när det kommer till de kontrakt vilka projiceras via Bitcoinblockkedjan.

Teamet bakom projektet är av den uppfattningen att Bitcoin-blockkedjan kan utgöra en betydligt mer attraktivt val för alla utvecklare så länge som de smarta kontakterna kan appliceras adekvat.

STX-token handlas för närvarande till en kurs om $0,9788 vilket indikerar en positiv trend på 13,93% under de senaste 24 timmarna. Föregående kvalificerar således STX bland de 50 mest lukrativa krypton att investera i för närvarande!

På den tekniska fronten bedömer analytikerna att STX presterar på en tillfredsställande nivå. Token överträffar praktiskt taget alla större MA-indikatorer, samtidigt som dess MACD bedöms som positiv.

Analytikerna menar på att den positiva utvecklingen kommer sannolikt att dra till sig betydligt fler investerare vilka tidigare ej uppvisat något större intresse för token.

Dash 2 Trade (D2T)

Kärnan hos Dash 2 Trade-plattformen återspeglas av den inhemska $D2T-token, som även nyttjas till att driva på det inhemska ekosystemet. Plattformen i fråga har som mål att profilera sig som en Bloomberg-terminal för kryptomarkanad.

Användarna i fråga kommer via sin personliga instrumentpanel att kunna analysera ett kryptoprojekt i minsta detalj. Det hela ämnar förser potentiella investerare med möjligheten att enklare sålla bort de kryptoprojekt vilka återspeglas av en låg potential.

Många investerare menar på att FTX-skandalen skulle aldrig ha ägt rum eftersom projektet aldrig hade kunnat existera i första taget om Dash 2 Trade-plattformen varit tillgänglig vill säga.

För närvarande handlas D2T till en kurs i form av 0,03272 USDT. Det hela återspeglas en 24-timmars ökning i form av 69,03%. Samtidigt uppvisar token en respektabla 24-timmars handelsvolym i form av nästan $13 miljoner dollar!

Maker (MKR)

Projektet Maker drivs av dess inhemska $MKR-token och återspeglas i själva verket som en ERC-20-token. Det hela bygger på den så kallade Multi-Collateral Dai (MCD)-systemet – som inom sammanhanget refereras till som Maker-protokollet.

Token manifesteras som ett DeFi-initiativ, något som i sin tur erbjuder intresserade investerare en möjlighet till att nyttja sina tillgångar som ett led i att generera så kallade DAI-stablecoins.

För närvarande handlas Maker ($MKR) till en kurs av $899,73. Det hela resulterar i en 24-timmars ökning som återspeglas av en procentsats i form av 16,51%! Andra intressanta element gällande $MKR härleds till det gigantiska marknadsvärdet på över $881 miljoner dollar!

Samtidigt återspeglas handelsvolym under en 24-timmarsperiod av en positiv trend i form av $76,26%! Med andra ord bör man ej spilla tid på att vänta utan investera i $MKR medan det ännu finns utrymme för lukrativa avkastningar.

Fight Out (FGHT)

Den nya M2E-projektet i form av Fight Out ($FGHT) återspeglas som ett revolutionerande kryptoprojekt som ämnar förändra sättet som individer förhåller sig till träning och hälsa.

Plattformen som för övrigt lanserades under slutet av 2022 tillhandahåller ett enkelt och pålitligt tillvägagångssätt när det kommer till att spåra de träningsaktiviteter som vederbörande ägnar sig åt.

Även om konceptet i fråga inte är unik i form av spårbarhet och belöningar skiljer sig Fight Out från sina konkurrenter i form av möjligheten att spåra varje given träningsaktivitet oberoende av intensitet, tid, utformning etc.

Den inhemska token i form av $FGHT kommer främst nyttjas till att förvärva tillgångar men även till att finansiera de prenumerationsavgifter vilka projiceras via Fight Out-plattformen.

För närvarande återstår det mindre än 5-timmar innan man inleder sin nästa etapp av presale-fasen. I skrivande stund återspeglas 1 $FGHT till en kurs om 0,02565 USDT.

SingularityNET (AGIX)

SingularityNET ($AGIX) återspeglas som en blockkedja-driven plattform som erbjuder möjligheten till varje given intressent möjligheten att skapa, distribuera och tjäna pengar genom de digitala tillgångar vilka projiceras via plattformen i fråga.

Det hela återspeglas av en decentraliserade marknadsplats där varje given intressent erbjuds möjligheten till att bläddra, bedöma och förvärva tjänsterna som återspeglas via det hela via den inhemska token $AGIX.

AGIX handlas för närvarande till en kurs på $0,5406, något som i sin tur projicerar en ökning med 17,26% under de senaste 24-timmarna. Marknadsvärdet har under samma period ökat med $16,89% något som projiceras av cirka $650 000 dollar!

C Charge (CCHG)

C+Charge har som mål att revolutionera det sätt som individen anammar i samband med laddning av elfordon. Plattformen baseras på en blockkedja (Ethereum) där man b.la strävar efter att verka för en mer transparent laddningsprocess.

En annan revolutionerade aspekt hos C+Charge är att man ämnar belönas förarna med så kallade koldioxidkrediter för varje gång som de väljer att ladda fordonet via en av de laddningsstationer vilka finns anslutna till nätverket.

De så kallade koldioxidkrediterna projiceras i form av NFT:er (icke-fungibla token), något som i sin tur innebär att vederbörande kan b.la välja att sälja dessa vidare till andra intressenter.

Den inhemska token i form av $CCHG återspeglas som deflationär, något som rent konkret innebär att för varje transaktion som genomförs via nätverket kommer en procentandel av den totala summan att “förbrännas”.

För närvarande pågår den femte etappen av presale-fasen där man kan förvärva 1 $CCHG token till en kurs om $0,018 USDT!

Relaterade artiklar: