Efter att en räntehöjning på 25 punkter tillkännagavs vid Federal Open Market Committee (FOMC) mötet igår, nådde Bitcoins priset sin högsta nivå på 6 månader.

Detta hausseartade sentiment spred sig också till kryptovalutamarknaden som helhet, något som medförde att det totala marknadsvärdet nådde också sitt högsta marknadsvärde på 2 månader i form av nästan $1,1 miljard.

Med tanke på ovanstående är det naturligt att ställa sig frågan vilken eller vilka anses vara de mest lovande token att investera i för närvarande? Även om det har förekommit vissa kortsiktiga fluktuationer i år, återspeglas Bitcoin fortfarande av en vinst på 43,51% hittills i år.

Utöver dessa vinster likviderades $131 miljoner dollar från kryptovalutamarknaden under de senaste 24 timmarna enligt data från Coinglass.

Mot bakgrund av den senaste tidens positiva utveckling på kryptomarknaden kan det vara läge för investerare att överväga att investera i kryptovalutor vilka återspeglas sig av en hög potential.

Man bör framförallt fokusera på de token vilka för närvarande säljs via respektive presale-fas. Vi rekommenderar att fokusera på att kika närmare på token i form av MEMAG, GMX, FGHT, IMX och CCHG baserat på deras potential.

MEMAG starka grunder gör det till en av de bästa token att köpa idag

Meta Masters Guild (MMG), ett projekt som bygger på blockkedjeteknik har som mål att skapa ett revolutionerande nätverk där man strävar efter att förena spelare från en rad olika sfärer.

Via så kallade decentraliserade nätverk har MMG-målet om att erbjuda en oöverträffad och uppslukande upplevelse som återspeglas av samhällsorienterade aktiviteter inom sin interaktiva metaverse-värld.

MMG:s revolutionerande digitala plattform sammanför och belönar spelare för deras lojalitet och skicklighet via så kallade icke-fungible tokens (NFT) vilka manifesteras via den inhemska MEMAG-token.

Spelare erbjuds möjligheten till att tjäna in $MEMAG-token vilka även kan bytas ut mot kryptobelöningar via ett öppet ekonomisystem, alternativt omvandlas till riktiga pengar och/eller andra NFT-artefakter.

Lido Finans (LDO) gör det möjligt att låna ut sina token

Lido Finance är ett decentraliserat protokoll som gör det möjligt för användare att investera sina token med målet att generera positiva avkastningar. Under åren har plattformen expanderat till att erbjuda en rad andra tjänster vilka inkluderar b.la utlåning.

LDO, som återspeglas som plattformens inhemska token utgör själva kärnan och katalysatorn i det hela. För närvarande återspeglas det hela av en kur som $2,63 per token, som dock fallit 85,87% sedan dess högsta noterade nivå i form av $18,62.

Dock är det hela en ökning med mer än $1 jämfört med föregående period, något som i sin tur verkar har drivits på av plattformens senaste expansion. Nyligen lanserades Lido Finance via Optimism och Arbitrum, vilka återspeglas som lager-två-nätverk för Ethereum.

Plattformens utvecklare är av den åsikten att det hela kommer att bidra till att förbättra tillgängligheten när det kommer till Ethereum-associerade transaktioner, samtidigt som gasavgifterna sänks avsevärt.

Fight Out’s Web3-anslutna gymteknik går hand i hand med alla gymdyrkare

Fight Out har som mål att revolutioner marknaden för träning och hälsa via sin banbrytande Web3-applikation och kommande gymkedja. Via skräddarsydda träningsplaner, en sammansvetsad gemenskap av motivation och belöningar ämnar Fight Out förändra sättet som individer förhåller sig till träning och hälsa.

Via den så kallade M2E-appen ämnar man belöna flitiga och lojala användare via så kallade REPS-token för varje gång som de mäktar med att uppnå de träningsmål vilka de definierat initialt.

Det hela kommer ej endast att motivera utövarna att fortsätta på utstakad väg, utan även förse vederbörande med ett ekonomiskt incitament. För att säkerställa en optimal upplevelse ämnar Fight Out-teamet även etablera en rad toppmoderna fysiska gym runt om i världen.

Dessa gym kommer att utrustas med interaktiva element vilka härleds till b.la speglar och sensor vilka kommer nyttjas till att spåra de aktiviteter vilka medlemmarna väljer att ägna sig åt – i realtid.

Rocket Pool (RPL) förenklar livet för icke-tekniska investerare

Rocket Pool är ett decentraliserat nodnätverk som gör det möjligt för alla vilka för närvarande saknar teknisk expertis eller tillräckliga tillgångar att investera i världens näst största token i form av ETH (ETH).

Rocket Pool gör det möjligt att investera i så lite som 0,01 Ether (ETH). Det hela baseras på att Rocket Pool gör det möjligt att skapa en så kallade små pooler av tokens via två matchade investerare.

Tillsammans satsar dessa investerare ETH-tokens för att uppfylla minimikravet och tjäna belöningar för när de väljer att göra så. Plattformen återspeglas av flera intressanta funktioner vilka skiljer det hela från konkurrenterna.

Rocket Pool består i grunden av två DAO:s (decentraliserade autonoma organisationer) för styrning – Protocol DAO och Oracle DAO. Båda är dock ansvariga när det kommer till omröstningen gällande nätverksuppgraderingar och strukturen gällande belöningar.

C Charge ämnar revolutionera EV-branschen

C+Charge är en blockkedjebaserad plattform som förenklar processen när det kommer till att identifiera av lediga och fungerande laddstationer. Denna teknik kommer ej endast att gynna förare utan även motivera vederbörande med belöningar i form av koldioxidbaserade-token.

En annan stor fördel med plattformen härleds till det faktum att även fastighetsägare kan dra nytta av det hela. Man erbjuds b.la möjligheten till att övervaka energiförbrukningen för varje elfordon som laddas via fastigheten elnät via C+Charge appen.

När det kommer till appen har det hela kapaciteten till att spåra varje laddningssession, vilket i sin tur ämnar uppmuntrar kommersiella aktörer till att låta installera sina egna laddare utan att för den delen oroa sig för att andra hyresgäster vilka ej äger ett EV-fordon betalar för mycket för sin elförbrukning.

RobotEra (TARO) kopplar samman världar

RobotEra bygger ett metaverse som ämnar kopplas samman till andra virtuella världar, i likhet med det som återspeglas hos The Sandbox. Via denna plattform får intressenter möjligheten till att äga virtuell mark där de b.la välja att bygga tillgångar men även erbjuda en rad olika tjänster.

TARO-token kommer att driva metaverse-ekosystemet och tillåta användare att genomföra transaktioner inom den egna metaverse. Några av de mer spännande möjligheterna vilka återspegla inom i RobotEra inkluderar belöningar, deltagande i evenemang och mining av TARO.

RobotEra ny kryptovaluta

Användare kan även välja att bygga applikationer, spel inklusive dynamiska 3D-scener genom att nyttja ett enkelt skriptspråk. De varumärken vilka väljer att gå med i RobotEra-ekosystemet kan annonsera via plattformen med hjälp av skyltar vilka återspeglas i närhet av högtrafikerade vägar eller tätbefolkade städer.

 

Relaterade artiklar: