Även om Bitcoin för närvarande handlas en bit under $24,000-nivån återspeglas det hela av en ökning i form av $118,40 (0,51 %) under den senaste månaden. Samtidigt har Ether (ETH) varit föremål för ett imponerande start på veckan, där man under söndagen passerade $1,600-nivån.

Man bör dock ej stirra sig blint på BTC och ETH utan fokusera istället på att bredda och komplettera sin investeringsportfölj med andra spännande krypton. För att hjälpa dig på traven ämnar vi härnäst presentera de krypton vilka vi anser vara de bästa att investera i för närvarande med tanke på det nuvarande makroekonomiska klimatet.

Fight Out (FGHT) förändrar Web3- och M2E-sfären

Fight Out har som mål att förändra tränings- och hälsobranschen via sin Web3- och move-to-earn-teknik (M2E). För att uppnå dessa mål ämnar man lösa genuina problem som utövarna befattas med – där b.la bristande motivation utgör en av de mest vitala.

IHRSA rapporterar att hälften av nya gymmedlemmar bestämmer sig för att avsluta sitt medlemskap inom loppet av sex månader – något som framförallt kopplas till bristande motivation.

Sedan Covid-19 epidemin bröt ut har många gym fått hålla öppet under begränsade tider där även en rad verksamheter fått stänga ned permanent. Det hela har medfört att en betydande andel individer behöver identifiera andra sätt att träna och värna om sitt välbefinnande.

Fight Out erbjuder en omfattande lösning och revolutionerande plattform för alla de vilka önskar prova på något nytt! Det hela återspeglas b.la av en personlig NFT-avatar som projicerar individens träningsstatistik i kombination med anpassade träningsplaner, möjligheten att tjäna in belöningar i form av token m.fl.

Under det fjärde kvartalet 2023 ämnar Fight Out-projektet att öppna upp sitt första gym som b.la kommer att vara utrustad med Web3-teknik. Det hela inkluderar även digitala speglar vilka projicerar utövarnas användarprofiler i kombination med sensorer vilka ämnar spåra varje enskild rörelse.

C Charge (CCHG) ämnar revolutionera laddningen av elfordon

C+Charge har som mål att revolutionera laddnings- och betalningsprocessen via sin innovativa blockchain-baserade plattform. Den ökade nyttjandet av elbilar har medfört en större efterfrågan på laddningsstationer.

Tyvärr har ej utvecklingen av infrastrukturen hängt med i svängarna, något som resulterat i en stor efterfrågan på adekvata laddningslösningar. För att lösa denna problematik ämnar C+Charge förena nya och befintliga laddningsstationer.

Det hela slutar dock inte där utan man vill även revolutionera laddningsprocessen genom att erbjuda möjligheten för användarna att finansiera sin laddning via plattformens egna token – $CCHG.

Blockchain-tekniken säkerställer ett effektivt och transparent betalningsförfarande. Plattformens app utgör katalysatorn i det hela genom att förse vederbörande med information gällande lokala laddningsalternativ och fordonsdiagnostik – i realtid!

Förutom snabbare betalningar kommer elbilsägare vilka nyttja C+Charge att belönas Goodness Native Tokens (GNT) vilka återspeglas som så kallade koldioxidkrediter med stöd av stora riskkapitalföretag i form av b.la a16z Crypto och Invesco.

Metropoly gör det möjligt för alla att investera i fastigheter

Den traditionella fastighetsmarknaden är något som endast utvalda kan söka sig till – framförallt med tanke på att det hela oftast kräver höga besparingar i kombination med kostsamma krediter!

Metropoly ämnar ändra på det hela genom att erbjuda möjligheten till även de individer vilka kämpar med en ansträngd ekonomi att investera i fastigheter. Det hela möjliggörs genom att dela upp fastigheterna i mindre fraktioner vilka i sin tur projiceras som NFT:er.

För närvarande kan man välja att investera i en så kallad NFT-fastighet via Metropolys marknadsplats för så lite som 1,000 SEK! En annan intressant aspekt med projektet är att man kan välja att “hyra ut” sin del av fastigheten.

Det hela kommer således att resultera att man i rollen som investerare erhåller månatliga avkastningar, något som i sin tur genereras via de hyror som Metropoly debiterar inneboenden!

Man har i skrivande stund samlat in över $563,000 under den pågående presale-fasen, som för övrigt är planerad att återspeglas under 9 etapper. Det hela innebär således att ju tidigare man väljer att investera i projektet, desto högre potential till betydande avkastningar.

RobotEra: Sammanföra VR och NFT i en och samma koncept

RobotEra ($TARO) återspeglas som en annan spännande plattform. Det hela refereras till en Minecraft-liknande koncept, som dock skiljer sig från den sistnämnda i form av att RobotEra ämnar sammanföra NFT:er via virtuell och förstärkt verklighet.

Spelets enkla användargränssnitt är designat för att vara lätt att navigera – oberoende av spelarens skicklighetsnivå. Via den metaverse som RobotEra återspeglas inom kommer man att kunna köpa virtuell mark, upprätta byggande, hyra ut det hela till tredje part m.fl.

Till skillnad från tidigare projekt vilka bygger på samma koncept kommer deltagande ej att behöva lära sig en form av skriptspråk för att aktivt kunna delta i det hela. Den inhemska token i form av $TARO utgör katalysatorn och nyttjas till för att driva den inhemska ekonomin.

De robotar vilka projiceras inom spelet återspeglas som NFT:er, något som innebär att spelarna i fråga äger tillgången i form av ett 1:1 förhållande. Med andra ord möjliggör det hela att sälja robotarna vidare till andra spelare vilka återfinns inom RobotEra-metaverse.

Med sin innovativa idé, användarvänliga design och möjligheten att tjäna pengar på en rad olika sätt har RobotEra potential att locka till sig en bred publik av spelare, samtidigt som man har alla förutsättningar att positionera sig som en av de ledande projekt inom sfären för Web3-spel.

Calvaria – P2E-spel med hög potential nu listat på börser

Calvaria projiceras som ett spännande play-to-earn-koncept som nyligen slutfört sin presale-fas, något som för övrigt återspeglats av en stor framgång. För närvarande kan plattformens $RIA-token förvärvas via en rad kryptobörser vilka b.la inkluderar Uniswap, BKEX och LBank.

Spelet i fråga bygger på att deltagarna tilldelas en NFT-kortlek, något som för övrigt finansieras med $RIA-token. Det ska dock understrykas att Calvaria kan spelas utan finansiering, dock kommer man i den kostnadsfria-versionen av spelet ej kunna tjäna in $RIA-token.

Ägandet av $RIA-token återspeglas av en rad fördelar. En av de främsta härleds till möjligheten att påverka projektets framtida versioner genom att delta i så kallade DAO:er (Decentralized autonomous organization).

Ytterligare RIA-listningar har bekräftats vilka ska tilläggas ämnar äga rum under de kommande veckorna. För att hålla dig a la jour med vad som sker inom projektet rekommenderar vi att man går med i den officiella Calvaria Telegram-kanalen.

Tamadoge (TAMA) erbjuder något för alla

Tamadoge ($TAMA) klassificeras som ett av de mest spännande P2E-spel på senare år. Det hela projiceras via ett metaverse- och NFT-centrerat ekosystem.

Plattformens token i form av $TAMA återspeglas som en deflationär meme-token, något som innebär att varje transaktion som genomförs kommer åberopas av en så kallad “förbränningsskatt”.

Genom förbränningsprocessen ämnar man minska antalet $TAMA-token vilka finns i omlopp, något som i sin tur (förhoppningsvis) ska bidra till att stärka den rådande kursen.

Teamet bakom projektet har redan släppt tre titlar vilka återspeglas av Super Doge, Rocket Doge och To The Moon. Var och en av titlarna har mottagit i överlag positiv kritik, något som bådar gott inför de två titlarna vilka återstår att realisera.

Via Tamadoge får spelaren i fråga möjligheten att förvärva en så kallad NFT-hund, något som kommer få många att uppleva en nostalgisk tripp, framförallt alla de 90-talister vilka haft förmånen att ta hand om de bedårande Tamagotchi-djuren!

Relaterade artiklar: