Dash 2 Trade förköpsfasen har sålt ut snabbt i samband och den närmar sig den slutliga summan i form av $15 421 600 dollar. Vid samma tidpunkt som förköpsfasen avslutats kommer noteringen via en rad börser att äga rum – närmare sagt under onsdagen den 11 januari.

Den nya spännande handelsplattformens token har kommit att samla in mer än $500 000 dollar under de senaste 24 timmarna, något som i sin tur innebär att den totala insamlade kapitalet för närvarande uppgår till nästan $15,2 miljoner dollar.

Just därför återstår det $300 000 innan man når målet, samtidigt som förköpsfasen ämnar avslutas om 24-timmar. Just därför får det anses troligt att man lyckas nå det uppsatta målet inom de närmaste timmarna.

D2T-token är planerad att erbjudas till handel via fyra CEX-börser, med start imorgon kl. 10.00 UTC. Det hela inkluderar Gate.io, LBank, BitMart samt den decentraliserade kryptobörsen i form av Uniswap.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

D2T Airdrop

Dash 2 Trade kommer också att listas via Changelly Pro, dock har ej den specifika datumen för det hela ännu ej tillkännagivits för allmänheten. Det faktum att token ämnar listas via fyra kryptobörser på en och samma gång medför att det kommer existerar gott om likviditet i samband med lanseringen, något som ämnar tillgodose köparnas behov adekvat.

Nedan återspeglas den Tweet som BitMart-börsen valde att publicera efter att det offentliggjorts att aktören ämnar lista D2T-token i samband med att den pågående förköpsfasen avslutas officiellt.

Den framgång som Dash 2 Trade återspeglats av påvisar att det existerar en adekvat efterfrågan på att ta fram bättre verktyg vilka ämnar göra det enklare att genomföra efterforskning på egen hand.

Intresset gällande förköpsfasen för Dash 2 Trade har kommit att återspegla en betydligt högre popularitet än vad man initialt hade räknat med. Det hela baseras främst på två aspekter, nämligen skandalerna gällande FTX och Terra. Det hela avslöjade nämligen att det saknas en adekvat plattform som gör det enklare att analysera de kommande och existerande projekt, utan att man behöver investera en massa tid och resultera i det hela.

Även om Terra-haveriet ej återspeglades av en lika stor magnitud som FTX-skandalen har det hela dock identifiera faktum att behovet gällande pålitliga analys- och handelsverktyg är större än någonsin!

Den första återspeglas av den rullande krisen som kommit att drabba kryptosfären till följd av Terra-haveriet och den pågående FTX-haveriet. Effekterna av dessa seismiska händelser är dock fortfarande kännbara.

Det hela har lett till att man har lagt större vikt vid “gammaldags” forskning, vilket är just där som Dash 2 Trade kommer in. Plattformen i fråga har byggts upp av ett team av handlare och kvantmekaniker vilka redan har en gedigen erfarenhet inom det hela.

Faktum är att man redan byggt en annan välrenommerad plattform, något som återspeglas till Learn 2 Trade. Det hela har utarbetats för att kunna tillhandahålla adekvat finansiella handelssignaler till den breda massan.

D2T Bitmart

För närvarande stoltserar man med mer än 70 000 medlemmar, vilka i sin tur erbjudits möjligheten till att ta del av alla de verktyg och funktioner som Dash 2 Trade har att erbjuda för närvarande.

Detta menar många analytiker kommer i sin tur att förse Dash 2 Trade med ett stort försprång gentemot andra konkurrenter, något som i slutändan ämnar resultera i att man cementerar sin position på marknaden som den ledande analys- och handelsplattformen.

Dash 2 Trade har siktet inställt på att just profilera sig som marknadsledande inom marknaden för handelsintelligens, något som b.la inkluderar analys innan försäljning, vidare till utformningen av strategier.

Det hela ämnar uppnås via intuitiva backtesting-verktyg, CopyTrading, kurerade signaler, tekniska indikatorer, mätningar via kedjan, analys av marknadssentiment, social handel, API för automatisk handel, handelstävlingar och mycket mer.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Dash 2 Trade har redan påvisat sin kapacitet när det kommer till att leverera

Dash 2 Trade har till skillnad från många andra kryptoprojekt vilka för närvarande befinner sig i ett tidigt skede redan mäktat med att släppa den första betaversionen av den omtalade förköpsmodulen.

Så sent som förra veckan lanserade Dash 2 Trade sin betaversion av den omtalade instrumentpanelen, något som i sin tur mottogs med en positiv feedback från betatesta vilka återfinns utplacerade i hela världen. För att bli en av testarna och få möjligheten att prova på betaversionen behöver man endast förflyta sig till beta.dash2trade.com, fylla i din e-postadress och sedan gå vidare till att ta sig an det hela.

Kärnan i förköpsfunktionen återspegla av ett poängsystem som inom sammanhangen benämns för som “Dash Score”. Det hela ämnas projicera en poängställning i form av 0-100, där den lägsta klassificera projekt av låg mervärde, samtidigt som en hög poängställning ämnar projicera de projekt vilka anses vara värda att investera i.

Dash 2 Trade löser problemet när det kommer till att hålla reda på alla de förköpsfaser vilka äger rum på en daglig basis, samtidigt som den erbjuder möjligheten till att genomföra adekvata efterforskningar utan att behöva ödsla en massa tid på de bakomliggande delarna.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Erbjuder handlare och investerare den fördel de behöver

Den främsta anledningen till att man bör rikta sin fokus på att investera i en eller flera förköpsfaser härleds till det faktum att det är just under dessa som möjligheten till de högsta avkastningar existerar.

Kursen för token tenderar även att vara betydligt lägre än i samband med listningar via de offentliga börserna, något som erbjuder möjligheten till att förvärva betydande antal token till en betydligt lägre summa. Dock återspeglas förköpsfaserna även av ganska höga risker, något som i sin tur innebär att man behöver tillämpa en grundlig och detaljerad efterforskning för att kunna avgöra huruvida det hela går i linje med de personliga preferenserna.

I rollen som betatestare kommer man att kunna utvärdera en rad funktioner som alla investerare har behov av. Det hela projicera av ett djupgående poängsystem vidare till detaljerade mätvärden gällande sociala medier.

Man kommer även att få ta del av projektet tokenomics, revisionsstatus, KYC, sociala aktiviteter samt andra aspekter vilka bedöms vara av värde, men som även hjälper en att ta ett adekvat beslut kring det hela.

Dash Score – som analyserar de fem primära områden för ett projekt som befinner sig i förköpsfasen (team, produkt, marknadsföring, utveckling och tokenomics) med hjälp av automatiserade och mänskliga system – är på väg att bli något av en branschstandard.

Instrumentpanelen hos Dash 2 Trade gällande handelsinformation har kommit att benämnas för som ”Bloomberg-terminal för krypto”, dock återspeglas kostnad för det hela till en bråkdel av det som Bloomberg-terminalen kostar.

Även om D2T utgör den verktygstoken som erbjuder tillgång till projektets alla funktioner ska det understrykas att betaversionen ej kräver en form av finansiering för att kunna nyttjas till fullo av vederbörande.

I samband med att den officiella versionen av Dash 2 Trade publiceras kommer det hela att återspeglas av en kostnadsfri- starter- och pro-medlemskap. För den förstnämnda kommer man ej behöva koppla till sin kryptoplånbok för att kunna nyttja plattformen.

Dock kommer alla de verktyg och funktioner vilka erbjudas av Dash 2 Trade att vara begränsade, något som innebär att det hela lämpar sig endast som en introduktion till hur plattomen fungerar i praktiken.

För starter- och pro-medlemskapet kommer man dock behöva tillhandahålla en adekvat mängd D2T-token för att kunna finansiera nyttjandet av det hela.

Med en enorm målmarknad som omfattar potentiellt miljontals kryptohandlare runt om i världen förväntas sig en rad auktoritära analytiker att Dash 2 Trade kan komma att leverera vinster upp till 10x under 2023.

Dash 2 Trade är en unik produkt på marknaden för handelsinformation.

Konkurrenter vilka härleds till Cryptohopper, Glassnode, Maxxer, Messari och Cointelegraph Markets Pro ämnar erbjuda en likvärdig funktionalitet i form av den som tillhandahålls av Dash 2 Trade.

Dock projiceras ingen av konkurrenterna av ett lika omfattande element, där framförallt den intuitiva poängsystem lyfts fram som den element som ämnar skilja vederbörande plattformar åt.

Så här begär man ut sina förvärvade token

Befintliga investerare kan kräva att erhålla sina förvärvade tokens via Dash 2 Trade-webbplatsen från och med onsdagen den 11 januari kl. 10.00 UTC. Det hela innebär (som redan nämnts att token kommer finnas tillgängliga i samband med att förköpsfasen avslutats, samtidigt som D2T kommer även listas via de nämnda börserna.

Den kvarstående likviditeten kommer att placeras via den decentraliserade börsen Uniswap kl. 9.30 UTC, en halvtimme före spektaklet. Genom att fastställa handel och krav samtidigt förhindrar man uppkomsten av så kallade bluff-liknande likviditetspooler.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Förlängning av förköpsfasen med hjälp av överfinansiering innebär mer pengar till listningar

Förköpsfasen av Dash 2 Trade hade planerats att avslutas under fredagen den 6 januari, men i sista minuten valde teamet bakom det hela att lägga till en överfinansieringsfas som ett led i att kunna möta den starka efterfrågan från investerare.

Under den femte och extra insatta etappen av förköpsfasen erbjöds token till en kurs i form av $0,0556 dollar. De extra medel som man mäktar med att samla in i form av $2 001 600 dollar kommer att användas för ytterligare börsnoteringar vi en rad auktoritära plattformar.

Dash 2 Trade har även ansökt om att får listas på Binance, dock existerar det ej ett specifikt datum för när så kan komma att äga rum. Även om projektet redan ligger före tidsplanen har produktutvecklingen påskyndats ytterligare.

Hur köper man D2T-token efter förköpsfasen?

Från och med den 11 januari 2023 kommer Dash 2 Trade token att finnas tillgänglig för handel via de centraliserade börserna i form av Gate.io, LBank och BitMart, inklusive den decentraliserade börsen i form av Uniswap.

Det ska även understrykas att kontraktskoden gällande Dash 2 Trade har granskats ingående av SolidProof, samtidigt som teamet bakom projektet verifierats av Coinsniper.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Fight Out - Nästa 10x Move-To-Earn Kryptovaluta - Förköpsfas Nu!

Vårt Omdöme

FO-logo
  • Backad av Lbank Labs och Transak
  • Bli belönad när du motionerar!
  • Avancera och tävla i Metaverse
  • Förköpsfasen LIVE - +$2.5M insamlat
  • Gemenskap i riktiga värden via gym-kedjor
FO-logo
Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Relaterade artiklar: