Den handels- och intelligensbaserade plattformen i form av Dash 2 Trade ($D2T) mäktade med att öka hela 55% under gårdagen, något som analytiker menar är ett resultat av den eftertraktade noteringen via CEX-börsen HitBTC.

D2T-token handlas för närvarande till en kurs av $0,03, något som återspegla en 24-timmars ökning med 28,34%. Under onsdagen inleddes ett massivt “prisrally” gällande token i fråga, efter att noteringen via HitBTC blev ett faktum.

Källa: TradingView

Den imponerade ökningen av kursen gällande D2T-token har medfört att diagrammet (se ovan) återspeglas av en påfallande “hausseartad” karaktär. En rad investerare spekulera dock i att D2T kan komma att bli parabolisk – något som ska tilläggas råder delade meningar om.

Potential till att bryta sin rekordnotering

Det faktum att $D2T-kursen återspeglas för närvarande av en ökning på hisnande 160% – något som för övrigt inträffade under februari månad – vittnar det hela om en “hausseartad” marknadssentiment.

Man testar för närvarande ett motstånd i form av $0,03 inför den officiella lanseringen som för övrigt ämnar ske den 11 april. Det hela kan visa sig vara avgörande för att katapultera kursen mot de betydligt högre nivåerna.

Skulle D2T-token mäkta med att bryta sig igenom detta motstånd kan D2T-kursen komma att återta sin rekordnotering notering i form av $0,06, något som i sin tur skulle hypotetiskt sett kunna resultera i en ökning med 97,25%.

Det faktum att MACD återspeglas av 0,001094 tyder på en hausseartad divergens, något som i sin tur kan komma att stödja hypotesen om men betydande ökning av D2T-kursen.

RSI vittnar dock om något helt annat, där den bedöms vara extremt överhettad med tanke på den höga 89-nivån- Denna baisse artade divergens återspeglar den plötsliga 55%-rörelsen och antyder en konsolidering på denna nivå.

Hur högt kan Dash 2 Trade komma att stiga?

Enligt analytikerna är det troligt att D2T kommer fortsätta att testa motståndet om $0,3, något som sannolikt lär stiga i samband med den officiella lanseringen som väntas äga rum under den 11 april.

Dock behöver man nämna det faktum att den fortsatta inflationen i kombination med en annalkande lågkonjunktur kan komma att bromsa in det hela. En annan aspekt som kan inverka negativt på det hela härleds till den i överlag negativ utvecklingen på kryptomarknaden.

På en generell nivå tenderar Bitcoin (BTC) kursen att definiera riktlinjer för hur andra krypton kan komma att utveckla sig. Med tanke på att den för närvarande kämpar för att hålla sig kvar vid $23,500-nivån kan det hela komma att dra med sig både D2T, men även andra token så som Ether (ETH) i fallet.

Hur det hela kommer att utvecklas i slutända är det ingen som vet med säkerhet. Dock får man inte glömma att Dash 2 Trade uppfyller ett genuint syfte till skillnad från många andra projekt.

Det faktum att man även återspeglas som den första plattformen i sitt slag vittnar om projektets legitimitet och vilja att bli marknadsledande. Just därför anser vi att D2T-token har alla förutsättningar att stiga ytterligare i samband med att den officiella lanseringen avverkats!

För att förbli uppdaterade gällande de senaste nyheter kring lanseringen gällande Dash 2 Trade rekommendera via att man går med i den officiella Telegram-kanalen och följer D2T Twitter för att ej missa några viktiga uppdateringar!

Relaterade artiklar: