Dash 2 Trade ICO samlar in $500 000 under 24 timmar

Dash 2 Trade ICO samlar in $500 000 under 24 timmar! I samband med att denna text utformas återstår det för närvarande endast tre dagar av förköpsfasen, något som innebär att man ej bör spilla tid om man önskar lägga vantarna på det hela!

De investerare vilka valt att investera i handelsplattformen har under de senaste 24-timmar valt att investera $500 000 dollar i och med rädsla att gå miste om den stora potentialen till fantastiska avkastningar.

Faktum är att Dash 2 Trade-projektet närmar sig med stormsteg deras uppsatta mål om att samla in extra kapital i form av $13,42 miljoner dollar, något som innebär att intressenter bör ta del av det hela medan det ännu finns tid.

Insatta analytiker menar på att Dash 2 Trade kommer att erbjuda avkastningar vilka återspeglas i form av 10x än den inledande investeringen. Även om det hela är en hypotetisk bedömning finns det goda förutsättningar för att det hela infrias när projektet summeras.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Betaversionen av förköpsmodulen publicerades onsdagen den 4 januari

För att ytterligare öka drivkraften hos Dash 2 Trade-projektet har vi blivit uppmärksammade på det faktum att demoversionen av förköpsmodulen av instrumentpanelen släpptes den 4 januari.

Om du inte är bekant med ovanstående delar räcker det att påtala det faktum att betaversionen av förköpsmodulen ämnar förse intressenter med detaljerade data och analyser gällande de kommande förköpsfaserna.

Centraliserade listningar ligger endast 5 dagar bort

Skulle ovanstående diskussion ej räcka till att väcka aptiten hos alla de vilka fortfarande funderar över var de ska placera sitt kapitel, kommer listningen via de centrala börserna säkerligen att bidra till att övertyga vederbörande om investeringsmöjligheter gällande Dash 2 Trade.

Om 5 dagar, närmare sagt den 11 januari kommer D2T-token att listas via tre av marknadens ledande centraliserade börser (CEXs) vilka återspeglas av b.la Changelly Pro, LBank och BitMart.

Förutom de centraliserade varianterna vilka återspeglas ovan, kommer även D2T-token samtidigt att även listas via den ledande decentraliserade kryptobörsen på marknaden i form av ingen mindre än Uniswap!

Mindre än 10% av de D2T-token vilka erbjuds under förköpsfasen finns kvar att förvärva, något som innebär att intresserade bör sätta fart och agera omgående för att ej gå miste om den låga kursen.

Under de sista dagarna för förköpsfasen erbjuds D2T-token till en kurs i form av $0,0533 dollar. Dock förväntas den stiga markant i samband med att den listas via de centraliserade och decentraliserade börserna vilka återspeglas på marknaden.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Dash 2 Trade har redan 70 000 handlare att luta sig emot

Dash 2 Trade har byggt upp en stor skara fans, trots det faktum att man initierade sin förköpsfas så sent som i oktober 2022. De 70 000 individer återspeglas för övrigt via den allierade plattformen i form av Learn 2 Trade.

Projektet i fråga har redan 28 000 medlemmar i sin Telegram-kanal, inklusive 37 0000 följare på Twitter. Potentiella investerare och konkurrenter kommer säkerligen att följa lanseringen av demoversionen gällande instrumentpanelen med ett stort intresse.

Förköpsfasen återspeglas av en hög risk i kombination med en hög avkastning, något som noterats av en rad konkurrerande plattformar vilka projiceras i form av b.la Cryptohopper, Maxxer och Cointelegraph Markets Pro.

Från och med onsdag kommer investerare att få tillgång till demoversion av den eftertraktade instrumentpanelen. Det hela kommer i sin tur att förse investerare med möjligheten till att utforska den hajpade analys- och poängsystem – Dash Score.

Det sistnämnda är en sammanställd poängsumma som ämnar utvärdera de 20-30 förköpsfaser vilka i genomsnitt lanseras för varje ny vecka. Standardvyn i demoversionen gällande förköpsfasen ämnar rangordna projekten baserat på deras så kallade Dash-poäng, där 100 återspeglas som den högsta möjliga medan 0 återspeglas som den sämsta.

Innan beta-utgåvan släpps, något som för övrigt ämnar inträffa under onsdag denna vecka, har intresserade parter möjligheten till att beskåda en genomgång av det hela via ett klipp som teamet bakom projektet publicerat via YouTube.

Dash 2 Trade ICO samlar in $500 000 under 24 timmar

Omfattande och djupgående analyser gällande förköpsfaserna förser investerarna med ett försprång

I avsnittet gällande förköpsfaser återspeglas en omfattande information och analyser kring alla de kommande och pågående förköpsfaserna vilka projiceras på marknaden, inklusive de som nyligen avslutats.

För att komma igång med behöver man endast ange en e-postadress i det fönster som visas i samband med att man besöker webbplatsen via följande länk https://beta.dash2trade.com, from den 4 januari.

Vänligen notera att det hela ämnar projicera en betaversion, något som i sin tur innebär rent konkret att det ej existerar några begränsningar gällande vem eller vilka som kan ta del av det hela.

För att man ska få tillgång till den fullfjädrade instrumentpanelen i samband med att den offentliggörs måste användaren i fråga registrera sig för att betala för en prenumeration via D2T-token, något som ska tilläggas ej krävs under betaversionen.

Avsnitt i form av “topp social aktivitet”, “bäst säljande förköpsfas” och “nya listningar” förser användarna med en adekvat och omedelbar överblick gällande den rådande läget på marknaden genom att projicera de fem främsta elementen för var och en av dessa.

Under dessa mindre tabeller återspeglas huvudtabellen där vederbörande token projiceras i form samtidigt som det hela rangordnas baserat på respektive Dash Score. Tabellen kan filtreras baserat på kedja, revision, KYC och VC-investeringar.

Information om varje token inkluderar element vilka härleds till b.la Dash Score, start- och slutdatum, insamlat belopp, marknadsvärde, sociala följare och interaktion – för att nämna några.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Gröna och gula “taggar” ämnar projicera ytterligare information, något som i sin tur ämnar fokusera på områden vilka återspeglas i form av riskkapital, intjänad kapital samt revision och avstängning.

Om du till exempel håller muspekaren över taggarna gällande “vesting” och “cliff” projiceras en informationsruta för just den taggen. Det hela innebär att fördelningen gällande “vesting-perioder” eller ”cliff-scheman” bokstavligen ligger endast en klick bort.

I slutet av varje rad återspeglas en blå knapp, något som erbjuder möjligheten till att snabbt lägga till en token i din personliga bevakningslista. Vänligen uppmärksamma att denna funktion nödvändigtvis ej erbjuds i betaversionen av plattformen.

Detta är dock inte allt, utan här finns betydligt mer att upptäcka genom att scrolla ned till sektionens gällande tokens sociala mätvärden och sentiment, token-data, tokenomics och mycket mer.

Om du klickar på namnet gällande en specifik token kommer användarna för respektive profilsida avseende projektet i fråga att exponeras, något som för övrigt projicera i form av skärmdumpen ovan.

Om förköpsfasen granskats kommer det hela att åtföljas av en grön etikett. Riskkapital och huruvida projektet i fråga varit föremål för extern KYC-märkning återspeglas också som en del av det hela, något som för övrigt listas med rött (nej) och grönt (ja).

Via den fält som ämnar beskriva projektet har man dessutom möjligheten till att beskåda huruvida det existerar några bekräfta listningar för token i fråga. Om man för muspekaren över Dash Score projiceras en egen ruta som återspeglas de fem primära områdena i form av team, produkt, marknadsföring, utveckling och tokenomics.

Poängsättningen gällande de kriterier vilka återspeglas för poängsystemet kan beskådas via pop-up-fönstret i samband med att man håller muspekaren över siffran Dash Score.

Via profilsidan projiceras även detaljer gällande sociala mätvärden, vilka i sin tur delas upp i form av följare och engagemang. Vidare återspeglas även veckans förändring för respektive kategori, inklusive en bedömning av huruvida känslan för det hela bedöms som positiv, negativ eller neutral.

Andra viktiga uppgifter projiceras exempelvis i form av det belopp som samlats in under förköpsfasen, mjuka och hårda tak, start- och slutdatum gällande förköpsfasen i fråga projiceras i klartext.

Lägg därtill viktiga uppgifter som adress gällande förköpsfasen, token-adress, totalt utbud, likviditet, inklusive en fullständig uppdelning av projektets tokenomics och här finns allt som man egentligen behöver veta om det projekt som man intresserar sig för.

I slutet av profilsidan återspeglas projektets Twitter-flöde, något som gör det möjligt att hålla dig a la jour när det kommer till nyheter vilka härleds till det hela.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Ingenting annat på marknaden matchar Dash 2 Trades intelligens inom kryptohandel

Det finns verkligen inget annat på marknaden som kommer i närheten av Dash 2 Trade. När det kommer till Dash Score kan det hela snart komma att utgöra branschens främsta mått när det kommer till att rangordna projekt vilka återspeglas i form av en förköpsfas.

Teamet bakom Dash 2 Trade har även uttalat sig om att fler funktioner gällande förköpsdelen kommer att aktiveras via ett konstant flöde allteftersom arbetet fortskrider, samtidigt som andra delar av instrumentpanelen sakta men säkert byggs upp.

Copy trading, social analys, handelsrobotar och strategi-byggare som inkluderar fullständigt back-testing, signaler gällande kryptohandel, tekniska indikatorer, kartläggning och handelstävlingar kommer alla att återspeglas i den fullständiga versionen av instrumentpanelen.

Dash 2 Trade kommer också att erbjuda möjligheten till att gå med i sin egen handelsakademi, något som återspeglas i form av “Learn to Earn”- Här får intressenter möjligheten till att även tjäna in D2T-tokens som en del av deras utbildning.

Den rådande björnmarknaden och FTX-skandalen har ökat efterfrågan på högkvalitativa analys- och handelsprodukter

Paradoxalt nog har den rådande björnmarknaden och FTX-skandalen faktiskt gynnat Dash 2 Trade. Det faktum att projektet ämnar identifiera potentialen för nästa FTX har medfört att efterfrågan ökat markant när det kommer till privata investerare, vilka i sin tur efterfrågar verktyg och analyser på professionell nivå.

Dash 2 Trade skulle egentligen offentliggöras längre fram i tiden. Dock valde teamet bakom det hela att påskynda produktutvecklingen genom att få in nödvändig kapital från en rad institutionella investerare. Projektet har fått 200 000 dollar i riskkapital under 2022.

Teamet bakom projektet, som för övrigt utgörs av handplockade utvecklare, handlare och kvantfysiker har tillsammans verkat mot ett gemensamt mål. Det hela återspeglas b.la i form av den unika förmågan att finslipa sin produkt som ett led i att anpassa det hela till de specifika kraven vilka återspeglas hos investerarna.

Till skillnad från andra kryptoprojekt vilka fokuserar på en specifik sektor fokuserar Dash 2 Trade på den övergripande kryptosfären, något som i sin tur medför potential att täcka alla delar av den penningstinna marknaden.

Var och hur man köper D2T-token

För att man ska kunna investera i D2T-token behöver man först och främst äga antingen Tether (USDT) och eller Ether (ETH). Om man för närvarande saknar åtkomst till det hela har man möjligheten till att förvärva ETH via ett betal- och/eller kreditkort direkt via Dash 2 Trade-webbplatsen.

För alla de användare vilka använder sig av en portabel enhet rekommenderar vi att man fokuserar främst på att nyttja kryptoplånboken Trust Wallet. När det kommer till de användare vilka nyttjar stationära enheter rekommenderar vi dock att man fokuserar på att använda sig av MetaMask i första taget.

Den kod som återspeglas via Dash 2 Trade har granskats ingående av SolidProof, samtidigt som teamet verifierats av Coinsniper.

Kryptovalutor är mycket volatila oreglerade investeringsobjekt. Inget EU-investerarskydd

Fight Out - Nästa 10x Move-To-Earn Kryptovaluta - Förköpsfas Nu!

Vårt Omdöme

FO-logo
  • Backad av Lbank Labs och Transak
  • Bli belönad när du motionerar!
  • Avancera och tävla i Metaverse
  • Förköpsfasen LIVE - +$2.5M insamlat
  • Gemenskap i riktiga värden via gym-kedjor
FO-logo
Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Relaterade artiklar: