Dash 2 Trade förköpsfas

Dash 2 Trade förköpsfas har redan samlat in $3,7 miljoner!

Dash 2 Trade är en helt ny plattform som i samband med att denna text utformas kommit att samla in mer $3,5 miljoner dollar i samband med att den tredje etappen av förköpsfas avverkats.

Det officiella målet för Dash 2 Trade återspeglas i form av att skapa en “Bloomberg-terminal för kryptovalutor” – något som i sin tur skulle bidra till en förbättrad handelsupplevelse för en bas som för närvarande återspeglas av fler än 70 000 användare!

Skapa automatiserade handelsstrategier

En av de viktigaste funktionerna som återspeglas via Dash 2 Trade är att plattformens användare kan välja att skapa sina egna handelsstrategier vilka de sedan kan välja att simulera för att beskåda hur de hade inverkat på föregående affärer.

Detta är ytterst användbart eftersom det resulterar i att handlarna får möjligheten till att utföra affärer automatiskt utan dröjsmål – något som uppnås genom att avlägsna den manuella delen av handelsupplevelse.

I slutändan resulterar det hela i att handlare får en adekvat möjlighet till att agera betydligt mer effektivare och framförallt mer ändamålsenligt – något som i slutändan ämnar mynna ut i flera positiva avkastningar!

Notiser för nyheter och börsnoteringar

För att kunna ligga steget före är det viktigt att investerare får tillgång till adekvat information omgående i samband som den återspegla. Teknisk analys och sociala känslor kan utgöra ett viktigt fundament i det hela.

Dock förekommer det ofta händelser vilka kan komma att ta marknaderna på sängen, där näringsidkare måste också förbli uppdaterade gällande de senaste nyheterna och utvecklingen av det hela för att snabbt kunna reagera på förändrade marknadsförhållanden.

Varje gång ett nytt projekt börsnotera kommer Dash 2 Trade-användare att notifieras om det hela. Förutom det kommer användarna även att kunna beskåda specifika nyheter vilka implicerar på de projekt som återspeglas via plattformen.

Det sistnämnda innebär att investerarna får möjligheten att alltid hålla sig a la jour gällande det hela, något som i sin tur ämnar mynna ut i en högre sannolikhet om att fatta betydligt mer adekvata beslut kring sina investeringar.

Mät sociala känslor för att uppnå en effektivare handel

Sociala känslor återspeglas som en av de viktigaste indikatorerna inom Dash 2 Trade-ekosystemet. Det hela ska tilläggas är något som ytterst får andra konkurrenter erbjuder för närvarande!

Förmågan att mäta den sociala stämningen är oerhört viktig och innebär att marknadsaktörer kan utnyttja möjligheter när det förekommer en alltför stor rädsla på marknaden. Detta är dock inte allt utan investerare får även möjligheten att bli varse om när marknaderna riskerar att bli alltför euforiska.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukter

Delta i förköpsfasen av Dash 2 Trade

En av de största fördelarna med Dash 2 Trade-plattformen är det faktum att den erbjuder handlar möjligheten för att delta i den förköpsfas som granskats och godkänts av Dash 2 Trade-teamet.

Förköpsfasen är ett område inom kryptosfären som utgör en extrem viktig faktor i och med att det hela innebär att man i rollen som investerar får möjligheten till att investera i ett projekt under den inledande fasen.

Detta kan i sin tur medför att man erhåller en överdimensionerad avkastning i samband med att det hela avslutas – samtidigt som kryptot i fråga börsintroduceras via marknadens ledande plattformar.

Användare av Dash 2 Trade kan välja att delta i förköpsfasen direkt via plattformen i fråga. Men till skillnad från andra plattformar kommer varje förköpsfas att granskas baserat på en rad olika mätvärden, med detaljerad information gällande varje projekt som lanseras via plattformen i fråga.

Förköpsfasen har nu samlat in $3,7 miljoner dollar

Förköpsfasen av Dash 2 Trade har i samband med att denna text utformas kommit att samla in extra kapitel i from av $3,7 miljoner dollar. Det hela befinner sig för närvarande i sitt andra etapp där totalt 700 miljoner (70 %) av den totala utbudet i form av 1 miljard kommer erbjudas till försäljning under förköpsfasen.

Det investerare vilka väljer att delta i det hela redan idag kan komma att förvärva det hela till en kurs om $0,05 dollar. I samband med att den tredje etappen inleds kommer kursen att stiga till $0,0513 dollar per token.

Krypotillgånger är osäkra och oreglerade investeringsprodukte

IMPT - 100x potensiellt förköp!

Vårt Omdöme

IMPT_logo
  • Krypto & NTFs för Klimatkompenserande Projekt
  • Innehavare gör skillnad för miljön
  • Industriella Partnerskap, Officiella Team
  • Fas 2 Förköp Aktivt Nu!
IMPT_logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Ditt kapital är i risk.

Relaterade artiklar: