Investeringar i fastigheter blir en allt mer vanligare företeelse. I rollen som fastighetsägare förfogar man över en fysisk tillgång, samtidigt som objektet – rent historiskt – sällan tappar i värde.

När det kommer till kritan behöver varje svensk en plats att bo på, något som försätter som investerarna i en ytterst lukrativ situation. En annan aspekt som härleds till varför man rekommenderas att investera i fastigheter är möjligheten att fördela sin portfölj i en bransch som historiskt sett alltid återspeglas av en hög efterfrågan.

Investera i fraktionerade fastigheter

Den största nackdelen med investeringar i fastigheter härleds dock på kravet av kapital. För gemene man innebär det hela oftast att man tvingas låna flera miljoner kronor för att överhuvudtaget erbjudas en realistisk möjlighet till investeringar i fastigheter.

Saknar man dock en hög inkomst, samtidigt som man heller ej för närvarande äger en bostad som man kan pantsätta kan det vara ytterst svårt att få en fot på den lukrativa fastighetsmarknaden.

Monopoly är ett projekt som ämnar revolutionera hur privatpersoner förhåller sig till fastighetsinvesteringar, något man ämnar förändra genom att erbjuda möjligheten för gemene man att ta del av den lukrativa fastighetsmarknaden.

Plattformen fokuserar på att uppnå ovanstående genom att erbjuda möjligheten till investeringar i fastigheter via så kallade NFT:er (icke-fungibla token). Mer konkret innebär det hela att en fysisk fastighet styckas upp i flera mindre delar, vilka i sin tur säljs till högstbjudande!

En annan stor fördel med Metropoly härleds till möjligheten att investera i fastigheter på global basis. Som svensk behöver man således ej fokusera på den inhemska marknaden, utan man kan vidga sina vyer betydligt bredare än så!

Generera passiva inkomster via uthyrning

Via Metropoly och dess NFT-plattform, som för övrigt fortfarande befinner sig under utvecklingsfasen kommer varje intressent att kunna investera i en fraktion av de bostäder vilka erbjuds via plattformen.

För varje fastighet som man har i sitt ägo kommer investerarna att erhålla en del av hyran som objektet i fråga genererar. Summan baseras på andelen procent som man har i sitt ägo – något som rent konkret innebär att ju högre andel ägande – desto större summor!

Den minsta summan som man behöver investera återspeglas av $100 amerikanska dollar, ekvivalent 1,000 kr! I och med föregående erbjuds även de investerare vilka befinner sig i en prekär ekonomisk situation möjligheten till att investera i fastigheter!

Presale-fasen har redan överträffat sina mål!

Presale-fasen har redan överträffat sina mål genom att samla in över $843,000 dollar av det uppsatta målet på $750,000! Presale-fasen baseras i grunden på $METRO, en Ethereum– baserad token som för närvarande säljs till $0,0625 dollar – ekvivalent 0,67 kr!

Förutom den ytterst lukrativa $METRO-kursen kommer även alla de investerare vilka väljer att gå med i presale-fasen per automatik att erhålla ett medlemskap via plattformens Platinum Member’s Club.

Via klubben kommer investerare att erhålla en rad belöningar, där en av de mer intressanta härleds till möjligheten att tjäna cashback för alla de NFT-fastigheter vilka man väljer att investera i!

Vi har dock sparat det bästa till sist, nämligen det faktum att man även får chansen att tävla om en Dubai-lägenhet. Det hela handlar dock inte om en vanlig “lägenhet” utan objektet i fråga återfinns i världens största byggnad – Burj Khalifa!

Marknadsvärdet för lägenheten ligger för närvarande på $1 miljon dollar, ekvivalent cirka 10 miljoner kr sett till dagens kurs! Samtidigt återspeglas det hela av ett hyresvärde uppemot $100,000 dollar – ekvivalent 1 miljon kr!

Relaterade artiklar: