Coinbase advokater har bett en domstol lägga ner SECs stämningsansökan med omedelbar verkan. De har flera värdiga argument som de vill att domaren tar hänsyn till.

Coinbase vill att domaren ska avvisa SECs stämningsansökan

SEC lämnade in stämningsansökan i juni

SEC, som är den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen, lämnade in en stämningsansökan mot Coinbase den 6 juni. Där påstår de att Coinbase är en oregistrerad plattform som inte följer USAs lagar.

Coinbase var tidigt ute och sa att de kommer ta fajten i rätten och slåss för sin plattform. De har nu gjort ett nytt uttalande och sagt att SECs anklagelser är helt tagna ur luften.

Jämför kryptovalutor med baseballkort

Coinbase har valt att jämföra kryptovalutor med baseballkort för att på ett enkelt sätt förklara vad de menar. De säger att det är möjligt för någon att investera i baseballkort via olika sajter. Man köper ett baseballkort och hoppas att det ska öka i värde ju längre tiden går. Det finns också aktörer som försöker driva upp priset på baseballkort utan att det bryter mot lagen.

Den amerikanska plattformen vill nu att domaren ska se kryptovalutor på samma sätt. Många experter har nu sagt att Coinbase har bra argument som domstolen bör ta hänsyn till.

Kan rättegången påverka andra plattformar?

Coinbase är inte det enda företaget i kryptobranschen som har haft rättstvister med SEC. Nyligen avslutades en lång rättsprocess mellan kryptovalutan Ripple och SEC, som slutade med att Ripple stod som vinnare. Så snart det blev känt rusade Ripple i pris. Nu tror många analytiker att det kan ha en positiv och långvarig effekt på kryptobranschen. Även stora kryptovalutor som Ethereum och Bitcoin har rusat i pris den senaste tiden.

SEC har även en pågående rättstvist med kryptoplattformen Binance. Det är världens största kryptoplattform. Binance har dock haft stora problem den senaste tiden och fått lämna flera länder, särskilt i Europa. Det beror på att de inte har kunnat anpassa sig efter lagarna och regleringarna för flera länder inklusive Nederländerna och Belgien.

Relaterade Artiklar: