En av marknadens mest spännande kryptoprojekt i form av C+Charge ämnar att revolutioner marknaden gällande laddningen EV-fordon. Det hela ämnar man uppnått genom att erbjuda ett intuitivt P2E-betalningssystem för kommersiella laddningsstationer.

Det hela bygger på blockkedjeteknik, något som i sin tur innebär att varje användare erhåller en individuell och elektronisk plånbok. Det hela förväntas fyllas på med $CCHG-token, något som man sedan ämnar nyttja till att finansiera laddningen av vederbörande EV-fordon.

Den så kallade $CCHG-token, som även benämns för som “verktygstoken” har hittills mäktat med att samla in över $781 000 dollar under den pågående presale-fasen som för övrigt pågått under några månader.

Tillhandahålla miljömässig hållbarhet via portabla enheter

C+Charge gör det enkelt för användare att gå med i den så kallade EV-revolutionen. Enligt teamet bakom projektet är en snabb övergång till elfordon ett nödvändigt ont för att säkra en hållbar framtid för nästa generationer.

Föregående baseras föga förvånande på att elfordon anses vara det mest miljövänliga transportsättet på marknaden för närvarande. C+Charge är ett av de fåtaliga Web3-plattformar som återspeglas av ett verktygstoken som återspeglas av en hög nytta.

Förutom det interna nätverket samarbetar även C+Charge aktivt med en rad välkända aktörer inom EV-industrin. För att vara mer konkret samarbete med exempelvis med Phihong.

Om du inte är bekant med Phihong sedan tidigare återspeglas det hela som en ledande tillverkare när det kommer till laddningsutrustning som levererar sina produkter till flera stora bolag inom den kommersiella fordonsindustrin.

Det hela kommer i sin tur göra det möjligt att tillhandahålla en adekvat laddningsteknik för alla de olika laddningsstationer vilka återspeglas på marknaden och som i sin tur finns anslutna till C+Charge nätverket.

Det hela slutar dock inte där utan C+Charge samarbeta även med AmpUp som ett led i att kunna erbjuda adekvat teknisk assistans för de laddningsstationer vilka finns anslutna till nätverket i fråga.

Vi behöver även nämna att C+Charge-teamet för även diskussioner med flera andra aktörer vilka uttalat sig om att delta i projektet. Dock är man fåordiga när det kommer till specifika namn.

Redo att revolutionera marknaden

C+Charge är redo att revolutionera marknaden för laddning av EV-fordon. Förutom att tillhandahålla möjligheten till att erhålla en adekvat mängd koldioxidkrediter för varje gång som man laddar sitt fordon, syftar även plattformen att genomföra en rad andra förändringar.

Det hela återspeglas b.la av möjligheten till att standardisera marknaden gällande de landningsavgifter för elbilar, något som i sin tur kommer att underlätta utvecklingen av den rådande infrastrukturen betydande.

C+Charge-nätverket och den intuitiva appen baseras på blockchain-teknik, vilket i sin tur förser vederbörande med en transparent prissättning utan några dolda avgifter – något som avsevärt ämnar förbättra laddningsupplevelsen.

OCPP 2.0-kompatibiliteten gällande C+Charge-nätverket gör det möjligt att interagera med den globala standarden som används för att driva laddstationer. Statliga- och kommunala bolag kan nyttja plattformen till att enklare hantera sina flott av fordon.

Statliga myndigheter kan använda plattformen för att bättre hantera sina flottor och offentliga laddningsstationer. Samtidigt får de även möjligheten till att inkludera koldioxidkrediter i sina incitamentsprogram som ett led i att uppmuntra förare att ladda sina EV-fordon via just deras laddningsstationer.

Investera i C Charge ($CCHG) redan idag

I likhet med de flesta kryptovalutaprojekt baseras C+Charge på en inhemsk token i form av $CCHG. I och med detta kommer EV-förarna att kunna finansiera sina laddningar genom att använda sig av den inhemska token.

C+Charge kommer att äga under åtta etapper, där kursen gällande $CCHG kommer att stiga för varje ny etapp. Den digital tillgång befinner sig i den andra etappen för närvarande, där man mäktat med att samla in $800 000.

För att man ska få möjligheten att förvärva token i fråga behöver man först och främst äga en MetaMask- och/eller Wallet Connect kryptoplånbok. Man behöver sedan överföra Ether (ETH) eller Tether (USDT) varav man sedan kommer kunna förvärva det förvalda antalet $CCHG-token.

Vänligen notera även att $CCHG token kommer att stiga i kurs i samband med att den listas via de officiella kryptobörserna.

Relaterade Artiklar: