C+Charge, en revolutionerande P2P-ekosystem återspeglas för närvarande av en exponentiell tillväxt inom kryptosfären. Blockchain-projektet har som mål att bidra till att expandera tillgängliga laddningsstationer för EV-fordon, samtidigt som man vill främja en mer grönare miljö.

Den inhemska token i form av $CCHG har hittills mäktat med att samla in över $1 miljon dollar under presale-fasen. Det hela påvisar i sin tur tecken på att en hausseartad utveckling är i sikte.

C Charge: Katalysatorn för antagande av elfordon

C+Charge återspeglas för närvarande som ett av de mest omtalade kryptoprojekt på marknaden. Anledningen till det hela härleds framförallt till de stigande investeringarna när det kommer till den ytterst populära presale-fasen.

Den miljövänliga styrningstoken återspeglas i form av $CCHG och har varit föremål för ett stort intresse från en rad investerare. I samband med att denna text utformas har man mäktat med att samla in över $1 miljon dollar till projektet i fråga.

Analytiker bedömer att det innovativa projektet kommer att återspeglas av en hausseartad utveckling i samband med att token börjar listas via de publika kryptobörserna – något som för övrigt ämnar äga rum så snart den pågående presale-fasen avslutas.

Bygger på en sömlös betalningslösning

C+Charge erbjuder även en sömlös och transparent betalningslösning, något som i sin tur bygger på blockchain-teknik. Det hela har som mål att bidra till att upp koldioxid-kreditindustrin blir tillgängligt för alla intressenter och ej endast för stora kommersiella bolag.

Genom att nära samarbete med de ledande aktörerna vilka återspeglas inom EV-sfären stävar C+Charge att leverera en lösning som ämnar bidra till att utveckla och driva branschen framåt.

Ett konkret exempel på det hela härleds till samarbete med Flowcarbon, där det gröna kryptoprojektet ämnar förse förarna med adekvata incitament för varje gång som de väljer att ladda sitt fordon via C+Charge-nätverket.

Det hela härleds till så kallade koldioxidkrediter, vilka av Flowcarbon definieras som Goodness Nature Token (GNT).

C Charge appen främjar en sömlös upplevelse för EV-förare

C+Charge-plattformen ämnar förse EV-förare men en så kallad allt-i-en lösning i form av deras intuitiva app. Via appen kommer användare att kunna koppla upp sig till nätverket av laddningsstationer, något som medför en rad fördelar.

Några av dessa härleds till möjligt att betydligt enklare kunna spåra och schemalägga laddningen av fordonet. Samtidigt kommer man även erbjudas möjligheten till att finansiera sin laddning direkt via C+Charge-kryptoplånboken som för övrigt integrerats i själva appen.

Det hela slutar dock inte där utan via appen kommer vederbörande förare även att erhålla information i realtid gällande laddningsstationernas tillgänglighet, energiförbrukning och prissättning, något som kommer göra det enklare att förutse kostnad för laddningen av fordonet.

$CCHG-token samlar in över $1 miljon dollar under presale-fasen

Precis som vi tidigare nämnts återspeglas $CCHG-token som den styrningstoken på vilken ekosystemet gällande C+Charge-nattvaket baseras på. I samband med att denna text pågår återstår det mindre än 4 timmar innan den tredje etappen av presale-fasen inleds.

I samband med att den tredje etappen inleds kommer $CCHG-token att erbjudas till en kurs om $0,016 USDT. Det hela är en ökning med $0,0015 från kursen under den andra etappen i form av $0,0145.

Enligt insatta analytiker har $CCHG potential att generera upp till 80% avkastningar under slutet av presale-fasen. Det hela gäller framförallt för alla de investerare vilka väljer att gå med i det hela under de inledande etapperna.

Noteringen via de publika kryptobörserna är planerad att äga rum under 31 mars, där $CCHG-token prognoserar öka med flera nivåer i jämförelse med den kurs som den återspeglas av under den sista etappen av presale-fasen.

Relaterade Artiklar: