Måndag 13 februari 2023 C+Charge återspeglas som en av de populäraste plattformarna på marknaden. För närvarande har man mäktat med att samla in över $1 miljon under sin pågående presale-fas.

Projektet befinner sig för närvarande i etapp två av åtta, där det endast kvarstår cirka $600 000 dollar kvar att höja innan priset gällande $CCHG-token som ämnar öka från $0,01450 till $0,01600 dollar.

De investerare vilka väljer att investera i $CCHG-token kommer att erbjuda potentialen till en nominell vinst i form av 80% i samband med att presale-fasen avslutas. Det hårda takmålet gällande presale-fasen har satts till $6,85 miljoner dollar.

C Charge utgör den perfekta lösningen för att uppnå nollutsläpp

Via C+Charge kommer förare ej endast att kunna finansiera laddningen via en mängd olika stationer, utan man kommer även att belönas med en adekvat mängd token vilka man erhåller för varje gång som man laddar bilen.

Det som dock skiljer projektet från mängden är att även ägarna av laddningsstationerna kommer erhålla en adekvat mängd av token som belöning för att man anslutit sin laddningsstation till C+Charge.

C+Charge lämpar sig som den perfekta lösningen för en värld som strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet. Det hela kommer i sin tur att förhindra, eller åtminstone mildra, katastrofala klimatförändringar senare i framtiden.

Potentiella köpare av $CCHG-token måste agera snabbt och förvärva $CCHG-token medan det ännu finns tid. För varje etapp som inleds kommer token att öka i kurs, något som i slutändan kommer bli ganska kostsamt för alla de vila väljer att gå med i det hela vid ett senare skede.

Den totala mängd $CCHG-token återspeglas i form av 1 miljard, något som i sin tur innebär att 40% av $CCHG-innehavet kommer att erbjudas under den pågående presale-fasen.

Avsluta förvirringen hos konkurrerande betalningssystem gällande laddningsstationer för elbilar

Förutom att erbjuda ett brett utbud av laddningsstationer vilka anslutits till C+Charge-nätverket erbjuder det hela även en rad olika metoder vilka ämnar nyttjas till för att finansiera själva laddningen.

Det hela bygger i grund och botten via blockkedjan, något som i sin tur innebär att det hela återspeglas av en hög transparens där varje del av transaktionen kan spåras till den rättmätige ägaren.

Dessutom kommer C+Charge via sitt partnerskap via Flowcarbon även erbjuda EV-ägare möjligheten till att tjäna in koldioxidkrediter i form av Goodness Native Token (GNT) varje gång de väljer att ladda sin EV-fordon med $CCHG.

GNT-token är en verifierad frivillig koldioxidkredit, som backas upp av riskkapitalbolagen a16z Crypto och Samsung Next, inklusive fondförvaltaren Invesco. En koldioxidkredit rättfärdigar utsläppet växthusgaser motsvarande 1 ton.

Den blockkedja-baserade tekniker ökar kostnaden när det kommer till att hantera stationerna genom att avstå från dyra PoS, som tidigare nämnts.

Det hela har även kapaciteten till att överföra tillförlitligt realtidsinformation när det kommer till statusen för varje station, samtidigt som man får möjligheten att enklare initiera diagnostiska uppgifter.

Erbjuder även konsumenter att dra nytta av koldioxidkrediter

Tidigare i tiden var handeln med koldioxidkrediter endast förunnat några få utvalda bolag. Dock har C+Charge förändrat systemet i grunde, något som medfört att även privatpersoner har idag att ge sig in i det hela.

Att hålla tillbaka utbyggnaden av laddningsinfrastruktur för elbilar är ett sätt för kommersiella bolag att gynnas av det hela, samtidigt som EV-förarna drabbas negativt i och med den glesa tillgången.

Vinnarna i det nuvarande systemet projiceras i form av de som producerar eller använder varor vilka gör det möjligt att nyttja mindre kol – dock har EV-förare hindrats tidigare från att dra fördel av det hela

I och med ovanstående kan stora tillverkare av elfordon, där b.la Tesla återspelas som i sin tur erbjuds möjligheten till att tjäna stora pengar genom att sälja koldioxidkrediter till de kommersiella bolag vilka förorenar omgivningen.

C+Charge vill förändra det hela genom att erbjuda möjligheten till gemene man att ta del av de koldioxidkrediter vilka erbjuds på marknaden, något som i sin tur kommer medföra att även privatpersoner kommer få ta del av en ökande andel av intäkterna

Det uppskattas att industrin för koldioxidkrediter kommer fram till 2027 att återspeglas av ett värde om 2.4 miljarder dollar, något som i sin tur erbjuder en stor potential till imponerande vinster.

C Charge-implementeringen har redan börjat

Det blockchain-drivna EV-projektet har redan säkrat sin första internationella partner i form av Perfect Solutions Turkey. Det hela innebär att man förvärvat 20% av alla de laddningsstationer vilka återfinns i landet.

C+Charge har grundats av flera välrenommerade aktörer där även Ryan Fishoff återfinns. Ryan är VD för det börsnoterade bolaget American Wealth Mining Corporation, ett företag som fokuserar på krypto, miljömässigt hållbara investeringar, fintech, m.fl.

Relaterade Artiklar: