C+Charge, ett kryptoprojekt som ämnar revolutionera marknaden gällande laddning av elfordon ämnar slutföra sin fjärde etapp inom mindre än 24-timmar. Initialt planerade teamet bakom C+Charge att presale-fasen skulle återspeglas under fyra etapper.

Men i och med den höga intresset blev de ansvariga tvungna att dela upp det hela till åtta mindre etapper. Det hela innebär således att man har fortfarande möjligheten att förvärva 1 $CCHG-token till en kurs om $0,017 USDT.

I samband med att den femte etappen initieras kommer den Ethereum-baserade token att erbjudas till en kurs om $0,018 USDT. Man utannonserade nyligen att $CCHG-token kommer även att kunna förvärvas med ETH, förutom BNB och USDT!

Tjäna koldioxidkrediter i samband med laddning

Projektet i fråga klassificeras som en av de mest hållbara, där man belönats med ytterst fina betyg av ESG (eng. environmental, social and governance).

Som ett led i att uppmuntra förarna att ladda sina fordon via C+Charge-nätverket ämnar man även belöna vederbörande med så kallade koldioxidkrediter.

Det hela möjliggörs via ett partnerskapet med Flowcarbon, där förarna tjänar in så kallade Goodness Native Token (GNT) för varje gång som de gör valet att ladda fordonet via de laddningsstationer vilka ingår i C+Charge-sfären.

På en konkret plan kommer varje intjänad koldioxidkredit att berättiga en till att generera utsläpp motsvarande 1 ton växthusgas.

När det kommer till GNT stöds det hela av en rad auktoriteter där b.la riskkapitalbolagen Samsung Next och fondförvaltaren Invesco återfinns.

En mer transparent laddningsprocess

Förutom att bidra till att demokratisera nyttjandet och tillämpningen av koldioxidkrediter har även C+Charge som mål att bidra till en högre transparens när det kommer till laddningen av eldrivna fordon.

I dagens läge förser ej laddningsstationer förarna med information gällande hur mycket laddningen egentligen kostar i likhet med traditionella bensinstationer där varje liter redovisas på ett överskådligt sätt.

Det hela lämnar en del utrymme åt spekulation, där en rad förare menar på att de betalar en betydligt högre pris vid laddning av fordon via de kommersiella laddningsstationerna i och med avsaknaden av transparens.

En annan stor fördel med C+Charge återspeglas i det faktum att system klassificeras som universellt, samtidigt som den ej kräver några dyra tillämpningar för att kunna integreras i existerande laddningsstationer.

I likhet med andra lösningar vilka vanligtvis omfattas av kostsam PoS-utrustning (eng. Point of Sale) förväntas förarna istället nyttja sina intjänade $CCHG-token för att kunna finansiera laddningen.

Mindre än 24-timmar återstår innan etapp fem inleds

I skrivande stund kvarstår mindre än 24-timmar innan man officiellt avslutar den fjärde etappen, något som även utgör en milstolpe i och med att man avverkat 50% av presale-fasen gällande C+Charge.

I skrivande stund har presale-fasen återspeglats av en stor succé där man hittills mäktat med att samla in över $1,8 miljoner dollar. Som tidigare nämnts återspeglas $CCHG-token i form av en kurs om $0,017 USDT.

I samband med att den femte etappen inleds kommer det hela att öka med $0,001 USDT, något som kommer resultera i en kurs om $0,018 USDT.

Alla de investerare vilka gjorde valet att förvärva $CCHG-token under den första etappen kommer att exponeras för en nominell avkastning upp till 30%.

Relaterade Artiklar: