Marknaden för elfordon (eng. EV) har vuxit enormt på senare år, något som framför allt härledas till betydligt mer miljömedvetna konsumenter.

Dock har den snabba utvecklingen återspeglas av en stor akilleshäl – nämligen det faktum att infrastrukturen misslyckats med att hänga med i svängarna.

En av de mest påtagliga aspekterna härleds till avsaknaden av laddningsstationer, något som fått en betydande andel konsumenter att överge tanke på att byta ut sina fossildrivna fordon till betydligt mer miljövänliga alternativ.

C+Charge är ett kryptoprojekt som ämnar lösa denna problematik, något man ämnar uppnå genom att förenkla laddningsprocessen markant. Det hela bygger på den inhemska token $CCHG, något som i sin tur baseras på Ethereum-blockkedjan (ERC-20)..

Förutom att förenkla den nuvarande laddningsförfarandet gällande elfordon har C+Charge-nätverket även som mål att bidra till en betydligt mer förenklad och transparent betalningsprocess.

Med tanke på att kommersiella laddningsstationer sällan projicerar kostnaden för laddningen i likhet med traditionella bensinstationer är det hela ett ytterst välkomnat inslag!

C Charge belönar elbilsägare i samband med laddning

C+Charge är ett blockkedja- och kryptobaserat projekt som ämnar bidra till att belöna elbilsägare för varje gång som de väljer att ladda sitt fordon via en av de laddningsstationer vilka finns anslutna till nätverket i fråga.

Plattformen baseras på BNB Smart Chain, något som i sin tur ämnar göra det enklare för elbilsägare att finansiera laddningen av vederbörande fordon, samtidigt som de även projicerar realtidsdata gällande laddningsstationen tillgänglighet.

Ett annat stort problem med den nuvarande infrastrukturen är att laddningsstationerna tenderar att vara sämre fördelade. I och med detta tenderar många elbilsägare att famla i mörkret när det kommer till identifieringen av adekvata laddningslösningar.

För att påskynda utvecklingen ämnar C+Charge belöna elbilsägare för varje gång som de väljer att tanka sitt fordon via en av de laddningsstationer vilka finns anslutna till nätverket i fråga.

Förutom att belönas med en adekvat mängd $CCHG-token kommer de elbilsägare vilka väljer att finansiera laddningen med tillgången i fråga att erhålla så kallade koldioxidkrediter – vilka i sin tur återspeglas av Goodness Native Tokens (GNT).

Det hela förser investerarna med flera fördelar, där några av de mer intressanta härleds till möjligheten att ladda sina fordon, samtidigt som det hela projiceras av en snabb och framförallt transparent karaktär.

Två dagar kvar innan den tredje etappen avslutas

För närvarande pågår presale-fasen gällande $CCHG-token med full fart. Det hela har hittills mäktat med att samla in över $1,29 miljoner dollar – något som får anses vara ytterst imponerande med tanke på den korta period som presale-fasen återspeglats under.

I skrivande stund erbjuds 1 $CCHG-token till en kurs om $0,016 USDT. Det hela kommer dock att stiga i samband med att den fjärde etappen initieras.

Vikten av att gå med tidigt i presale-fasen återspeglas av b.la det faktum att alla de investerare vilka valde att gå med i det hela under den inledande etappen har hittills ökat värdet på sitt $CCHG-innehav med över 20%!

Den kommande listningen via CEX-börserna kommer enligt många analytiker att resultera i att kursen gällande $CCHG-token stiger ytterligare! Vänligen uppmärksamma att $CCHG återspeglas även som en så kallad deflationsbaserad tillgång.

Förenklad laddning via C Charge-appen

C+Charge-nätverket förlitar sig i mån och tycker på sin intuitiva app. Det hela möjliggör b.la en transparent prissättning, något som i sin tur eliminerar risken för oväntade och/eller dolda avgifter.

Den så kallade OCPP 2.0-kompatibiliteten kommer möjliggöra integrering med existerande standarderna vilka nyttjas till att driva laddningsstationer. I och med detta kommer C+Charge-nätverket att hypotetiskt sett att kunna integreras med mer än 1,8 miljoner laddningsstationer världen över.

Genom att etablera ett nära samarbete med ägarna av existerande laddningsstationer strävar plattformens utvecklare efter att förenkla möjligheten för elbilsägare att identifiera tillgängliga laddningsstationer, samtidigt som de kan finansiera det hela via $CCHG-tokens.

Relaterade Artiklar: