Den rådande presale-fasen gällande C+Charge projektet har fått en knuff i rätt riktning efter att man under en förhållandevis kort period om några veckor samla in mer än $365 000 dollar!

Trots det faktum att elbilar blir mer vanligaste på vägarna för varje dag som går, där de nya modellerna avlöser varandra, har dessvärre den rådande infrastrukturen ej hängt med i svängarna.

CCharge car charged

Även utbudet av laddningsstation växer för varje dag som går, upplever ägarna av elfordon att det fortfarande kan visa sig vara en utmaning att identifiera en tillgänglig laddstation.

C Charge appen ämnar lösa problematiken med laddstationer

De flesta av oss är överens om att appar kan vara ytterst effektiva verktyg när det kommer till en rad ändamål. Dock är det tyvärr även som att många av de appar vilka erbjuds på marknaden sällan lever upp till förväntningarna.

C+Charge ämnar råda bot på det hela genom att erbjuda en app som erbjuder vederbörande möjligheten till att identifiera tillgängliga laddningsstationer, schemalägga laddningen av fordon, inklusive möjligheten att påminnas om när det är dags att ladda sitt fordon.

Appen i fråga skiljer sig även från konkurrenterna i och med att man använder sig av en blockkedja-baserad teknik som ämnar revolutionera hur vi förhåller oss till konceptet i fråga.

Vidare kommer C+Charge att sammanföra fordonsägaren av elbilar med adekvata laddningsstationer vilka återspeglas av kapaciteten till att låta vederbörande ladda sitt elfordon.

Dock slutar inte det hela ej där utan för varje gång som man väljer att ladda sitt elfordon via en av de laddningsstation vilka finns anslutna till C+Charge-nätverket kommer man att belönas med adekvata koldioxidkrediter.

Det hela ämnar realiseras genom att nyttja blockkedjeteknik, genom att nyttja P2P-teknik, något som ska tilläggas är betydligt billigare och kostnadseffektiva i jämförelse med traditionella metoder.

Etablerar strategiskt partnerskap med Flowcarbon

C+Charge valde nyligen att upprätta ett strategiskt partnerskap med Flowcarbon, något som ämnar förse projektet med koldioxidkrediter, något som förväntas realiseras via Flowcarbons Goodness Nature Token –$GNT.

Det hela erbjuder möjligheten gällande EV-förarna till att tjäna in adekvata koldioxidkrediter, samtidigt som man tillhandahåller belöningar för varje gång som man väljer att bidra till miljön.

Incitamentet i fråga ämnar uppmuntra betydligt mer individer till att använda sig av elfordon, samtidigt som det hela indirekt ämnar bidra till att minska de utsläpp vilka tenderar att förknippas i samband med användning av fossildrivna fordon.

Vidare erbjuder C+Charge en lösning när det kommer till fastighetsförvaltare, inklusive en rad andra intressenter vilka i sin tur upplever sig ha en adekvat kontroll gällande den energiförbrukning som respektive elfordon genererar.

I och med ovanstående kommer man betydligt enklare kunna debitera ägarna av elbilar för varje gång som de laddar fordonen, samtidigt som betydligt fler hyresvärdar förhoppnings kommer upptäcka nyttan bakom det hela.

Teamet består av flera erfarna individer

När det kommer till teamet bakom C+Charge återspeglas dessa av en stor rutin, något som härleds till yrkesverksamma inom affärs- och finansbranschen, vilka i sin tur leds av Ryan Fishoff i form av verkställande direktör.

Genom att fokusera på att tillhandahåller en plattform som projiceras av en transparent, bekväm och kostnadseffektiv aspekt kommer man även att stödja den hållbara koldioxidtoken som ett led i att stödja alla de vilka väljer att ta del av C+Charge-plattformen.

I samband med att denna text utformas har presale-fasen mäktat med att samla in över $365 000 dollar, något som förväntas stiga avsevärt under den tid för vilka presale-fasen ämnar pågår.

Även om token återspeglas av en förhållandevis låg kurs, något som förväntas stiga i takt med att varje ny etapp inleds. Just därför bör man välja att investera i det hela medan det ännu finns tid!

I samband med att token listas via de centrala så kallade CEX-börserna kommer krusen för token i fråga att stiga avsevärt. Det hela ska tilläggas förväntas äga rum under den 31 mars 2023.

Relaterade Artiklar: