C+Charge är ett kryptoprojekt som kommit att profilera sig som en av marknadens populäraste på senare tid. Det hela har som mål att lösa ett av de största problemen som ägarna av EV-fordon behöver förhålla sig till på en daglig basis – nämligen avsaknaden av tillräckliga laddningsstationer.

Den höga tillväxten har utgjort en betydande katalysator när det kommer till den pågående presale-fasen, något som b.la resulterat i att man mäktat med att samla in nästan $1 miljoner dollar under en period om endast några veckor.

I samband med att denna text utformas återstår 48-timmar innan man inleder nästa etapp, något som även kommer medföra att kursen gällande den inhemska $CCHG-token kommer stiga adekvat.

C Charge är synonym för den gröna revolutionen

Under det senaste decenniet har klimatförändringar kommit att bli betydligt mer påtagliga runt om i världen, där allt från intensiva bränder, ökade temperaturer, stigande havsnivåer m.fl. återspeglas den allvarliga situation som mänskligheten står inför.

Kryptoprojekt såsom Bitcoin (BTC) har anklagats för att ytterligare påskynda en redan alarmerande situation, något som framförallt härledas till den omfattande energianvändning som den så kallade “meningen” kräver.

Dock slutar inte det hela där utan, de ansvariga tenderar ofta att använda sig av fossila bränslen för att driva på de elgeneratorer vilka nyttjas för ändamålet, något som i sin tur inverkar enormt negativt på miljön.

C+Charge sållar sig till skaran av aktörer vilka ämnar tillhandahålla betydligt mer miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar, där b.la möjligheten att erhålla en adekvat mängd koldioxidkrediter för varje gång som man laddar sin EV-fordon står högt på agendan!

Robust P2P-betalningslösning

C+Charge ämnar erbjuda en robust peer-to-peer (P2P) betalningslösning, något man menar på kommer revolutionera hur gemene man förhåller sig till laddningen av sina eldrivna fordon.

I centrum står $CCHG-token, en Ethereum-baserad token som för närvarande kan förvärvas via den pågående presale-fasen. För att kunna realisera det hela ämnar teamet bakom C+Charge använda sig av så kallad blockkedjeteknik – som även $CCHG-token baseras på.

Via P2P-lösningen ämnar man även förse EV-ägarna med en snabbare tillgång till lediga och närliggande laddstationer, samtidigt som man vill att de kostnader vilka härleds till laddningen återspeglas på en transparent nivå.

I skrivande stund är det ganska svårt för EV-ägare att komma underfund med hur mycket laddningen i fråga egentligen kostar i och med att många laddstationer bemödar sig ej med att redovisa dessa uppgifter.

Förutom möjligheten att enklare identifiera laddningsstationer i kombination med en transparent betalningsmetod, erbjuder även C+Charge möjligheten för EV-förare att tjäna in koldioxidkrediter för varje laddning som de väljer att genomföra.

Den så kallade demokratiseringen av koldioxidmarknaden erbjuder möjligheten till “vanliga dödliga” att belönas för varje gång som de väljer att ladda sin EV-fordon. För att det hela ska ske sömlöst och smidigt tillhandahåller C+Charge en dedikerad app för ändamålet i fråga.

Appen har dock en rad andra användningsområden, förutom det faktum att den ämnar belöna och hålla reda på användarnas $CCHG-token. Några av dessa härleds till diagnostik av laddningsstationer, information gällande energiförbrukning i realtid m.fl.

Över $1 miljon dollar insamlat under endast några veckor

C+Charge integrerar en laddningslösning via sitt peer-to-peer-system i kombination med smarta kontrakt som i sin tur nyttjas till att driva dess styrningstoken i form av $CCHG. Den digitala tillgången används främst för att finansiera laddningen av elbilar, något som i sin tur förser förarna med möjligheten till att erhålla en adekvat mängd koldioxidkrediter.

C+Charge inleddes in presale-fas gällande $CCHG-token under december 2022. Det hela delades initialt under fyra etapper. Men i och med det stora intresset för projektet beslutade teamet bakom projektet att omstrukturerade det hela.

Istället valde man att dela upp det hela i åtta mindre etapper, något som medförde att den nya struktureringen gjorde det möjligt för investerare att förvärva en stor mängd $CCHG, vilka för övrigt erbjuds till en kurs om $0,016 USDT per token.

I jämförelse med andra liknande projekt återspeglas C+Charge och dess styrningstoken av en accelererande tillväxt. Det hela kommer sannolikt att stärkas ytterligare i samband med att projektet bidrar till att etablera fler laddningsstationer vilka finansieras av $CCHG-token.

Presale-fasen är planerad dock att pågå ända fram till 31 mars, där $CCHG-token kommer att listad via de publika börserna några dagar efter att man officiellt klubbat igenom det hela!

Relaterade Artiklar: