Laddningsplattformen för elfordon C+Charge meddelade idag att projektets inhemska token i form av $CCHG kommer att noteras via BitMart-börsen den 31 mars. För närvarande återspeglas presale-fasen under etapp fem, där den sjätte etappen av totalt åtta inleds om mindre än 24-timmar!

BitMart lanserades under mars 2018 och rankas idag som 29:e i världen av de bästa kryptodatasajterna CoinMarketCap.com. Kryptobörsen har sitt huvudkontor på Caymanöarna och återspeglas av en genomsnittlig 24-timmars handelsvolym på mer än $500 miljoner dollar.

Plattformen i fråga erbjuder möjligheten till att tjäna in så kallade koldioxidkrediter för varje gång som man väljer att ladda bilen via en av de laddningsstationer vilka finns anslutna till plattformen i fråga.

Vid tiden som denna text utformas har C+Charge mäktat med att samla in över $2,49 miljoner, samtidigt som man närmar sig med stormsteg den sjätte etappen under vilken 1 CCHG kommer att erbjudas till en kurs på 0,019 USDT.

Den 29 mars återges som det officiella datumet för när presale-fasen ämnar avslutats, något som för övrigt sker i samband med att den 8:e etappen slutförs. Det hela kommer även medföra att den Ethereum-baserade $CCHG-token kommer erbjudas till en kurs i form av $$0,02350.

Alla de investerare vilka valt att köpa token under den inledande etappen där $CCHG-kursen projicerades i form av $0,01300 kommer att ha tjänat in avkastningar upp till 80% i samband med att presale-fasen avslutas.

C Charge inleder veckobaserade förbränningar av token

Andra nyheter vilka härleds till C+Charge projektet återspeglas av införandet av så kallade “förbränningar” av $CCHG-token. Faktum är att det hela redan initierats, där man avverkat en större mängd token vilka ej sålts till intressenter.

Den första förbränningen ägde rum den 22 februari klockan 18:10 +UTC. Under denna “bränning” avverkade man totalt 35 658 291 från etapp två av den pågående presale-fasen. Hashen gällande transaktionen kan verifieras och beskådas via följande länk.

Den andra förbränningen, som för övrigt återspeglades av totalt 35 815 716 $CCHG-tokens från etapp tre ägde rum den 28 februari kl. 21:48 +UTC. Precis i likhet med föregående “förbränning” kan hashen gällande transaktionen beskådas via denna länk.

Målet med “förbränningen” är att förverka osålda token, samtidigt som det hela ämnar bidra till att öka värdet på de återstående token vilka i sin tur ämnar gynna existerande token-innehavare. CCHG-token återspeglas av ett totalt utbud på totalt $1 miljard i samband med att presale-fasen inleddes i början av februari.

För att förvärva $CCHG-token behöver man använda sig av antingen ETH, BNB och/eller USDT. Äger man ej för närvarande några av dessa är det möjligt att nyttja vanliga betal-/kreditkort till att förvärva en av dessa token.

C+Charge ämnar även nyttjas som ett verktyg för att mildra effekterna av klimatförändringar, något man ämnar uppnå genom att utöka räckvidden gällande koldioxidkrediter till ägarna av elfordon.

Erbjuder ett sömlöst betalningssystem för laddningsstationer

Via sitt partnerskap med Flowcarbon kommer elbilsägare att kunna tjäna koldioxidkrediter vilka i sin tur återspeglas i form av Goodness Native Token (GNT). En koldioxidkredit berättigar en till utsläpp motsvarande 1 ton växthusgas.

GNT-token representerar en så kallad verifierad koldioxidkredit, där den underliggande tillgången stöds en rad välrenommerade riskkapitalbolag – där b.la16z Crypto och Samsung Next återfinns, inklusive fondförvaltaren Invesco.

Dessutom tillhandahåller C+Charge ett universellt och lättillgängligt betalningssystem som ej kräver installation av dyr Point of Sale-utrustning. Själva laddningen finansieras i helhet via $CCHG-token.

Kärnan i C Charge-ekosystemet återspeglas av en app

En av de mest irriterade aspekterna när det kommer till laddningen av elfordon härleds till hantering av betalningar. Faktum är att varje laddningsstation tillämpar olika sätt att debitera för laddningen.

C+Charge-appen ämnar eliminera det hela genom att tillämpa samma betalningsprocess för alla de laddningsstationer vilka ingår i deras nätverket. Appen kan dock även nyttjas till en rad andra användningsuppgifter.

Det hela inkluderar b.la möjligheten till att spåra användarnas upplupna koldioxidkrediter, tillhandahålla adekvata betalningsalternativ, identifiera närmaste laddstation, utvärdera köer i realtid, möjliggöra intjäning av $CCHG som en del av reflektionsprogrammet samt underlätta konverteringen av av koldioxidkrediter till omsättbara NFT:er.

Förändrar industrin för koldioxidkrediter i grunden

Tidigare var handeln med koldioxidkrediter endast förunnat ett antal stora företag. Det hela projiceras av en förhållandevis enkel process, där de bolag vilka förorenar miljön långt över deras tillåtna nivåer kunde välja att förvärva koldioxidkrediter från bolag vilka ej överskrider verksamhetens utsläppsgränser.

Industrin för koldioxidkrediter uppskattas uppnå ett totalvärde på $2,4 miljarder dollar fram till år 2027. Genom att “demokratisera” branschen kommer det hela att gynna alla inblandade – där privatkonsument, kommersiella och ideella organisationer återspeglas som några av dessa.

C+Charge nyttjar kraften hos blockkedjan, något som b.la bidrar till att göra P2E-betalningar betydlig mer säkrare och enklare att hantera. Som ett led i att fira lanseringen av presale-fasen håller C+Charge en tävling som återspeglas av $CCHG-token till ett värde om $50,000!

Relaterade artiklar: