C+Charge, som bland gemene man refereras till som Web3:s hetaste och grönaste “presale-fas” inleder sin femte etapp av totalt åtta – med siktet inställt på att revolutionera marknaden gällande laddningen av elbilar.

Projektet ämnar även bidra med att påskynda övergången till eldrivna fordon, där man i skrivande stund samlat in över $2, miljoner dollar via den pågående presale-fasen av den Ethereum-baserade $CCHG-token.

För att locka till sig en betydande andel intressenter ämnar projektet belöna vederbörande med så kallade koldioxidtoken för varje gång som de laddar sitt elfordon via de laddningsstationer vilka återfinns inom C+Charge-nätverket.

I samband med att den femte etappen av presale-fasen initierades höjdes även kursen till 0,018 USDT. Kursen i fråga kommer dock att stiga till 0,019 USDT om exakt sju dagar i samband med att den sjätte etappen inleds.

Under den åttonde och sista etappen kommer $CCHG att återspeglas av en kurs på 0,0235. Det hela innebär att alla de investerar vilka valde att investera i det hela under den inledande etappen kommer att ha genererat avkastningar till ett värde om 30%!

Hur fungerar C Charge-plattformen?

C+Charge baseras på den så kallade ett P2P- och blockkedja-baserat betalningssystem. Det hela ämnar bidra till en rättvisare och transparentare marknad gällande laddningen av elfordon.

Kärnan i det hela återspeglas av den intuitiva och användarvänliga appen via vilken laddningsprocessen styrs. För varje gång som man laddar sitt fordon kommer vederbörande att nyttja $CCHG-token.

Samtidigt kommer man att belönas med koldioxidkrediter (NFT:er) i form av Goodness Native Tokens (GNT), vilka ska tilläggas lagras via C+Charge-appen. GNT-token stöds b.la av riskkapitalbolagen a16z Crypto och Samsung Next, inklusive fondförvaltaren Invesco.

Dock har även C+Charge-användarna även möjligheten att tjäna koldioxidkrediter passivt. Det hela realiseras av en skatt i form av 1% som för övrigt appliceras för alla transaktioner vilka äger rum via plattformen.

Förutom att nyttjas som en betalningsplattform gällande laddning av elfordon kommer C+Charge-appen även att hjälpa användare att enklare geolokalisera närliggande laddstationer.

Detaljerna kommer b.la att manifesteras i form av en rad detaljer något som inkluderar men begränsas ej till väntetid i realtid, teknisk diagnos av laddningsstation i fråga, priser samt en rad andra element vilka bedöms projicera ett mervärde.

Potential att påskynda övergången till elbilar

Det råder en stor enighet om att en global övergång till eldrivna fordon är något som utgör en ytterst avgörande faktor när det kommer till den alarmerande klimatutvecklingen. Enligt US EPA står de fossildrivna transportmedlen för cirka 27% av de globala CO2-utsläppen!

Samtidigt bidrar utsläpp som genereras vid förbränningen av fossila bränslen till gigantiska luftföroreningar – något som ska tilläggas härleds som en av de främsta orsakerna till en förkortad livslängd.

Ett annat element som fossildrivna fordon bidrar till att producera men som negativt inverkar på den mänskliga hälsan projiceras i form av buller – något som framförallt utgör ett stort problem i storstadsregionerna.

Enligt FN anses buller bidra till en högre risk för att utveckla hjärt-, kärl- och metabolism relaterade sjukdomar. De flesta experter fastslå att alla former av ny teknik som i sin tur kan nyttjas till att påskynda övergången till elbilar är ytterst önskvärd – sett ur ett miljöperspektiv.

En av de metoder vilka insatta menar skulle påskynda övergången till elbilar snabbare härleds till att identifiera ett sätt att “demokratisera” koldioxidmarknaderna, något som ska tilläggas hittills dominerats av industriella förorenare (köpare) och elbilstillverkare i form av Tesla (säljare).

CCHG anses redan vara deflationär

C+Charge offentliggjorde nyligen ett ytterst spännande tillkännagivande när det kommer till projektets tokenomics. Det hela projiceras i form av att projektet ämnar “bränna ” alla de $CCHG-token vilka återstår efter varje slutförd etapp.

Den så kallade “bränningsprocessen” har redan inletts, där 35 658 291 token vilka blev över under den andra etappen “brändes” nyligen, något som för övrigt kan verifieras i detalj via BscScan.

Nyligen valde teamet bakom C+Charge att “bränna” ytterligare 35 815 716 tokens vilka för övrigt blev kvar efter att man avverkat den tredje etappen, något som återigen kan verifieras via BscScan.

Enligt C+Charge ämnar det hela minska det totala antalet $CCHG-token i omfång, något som i slutändan kommer bidra till att stärka kursen. Glöm inte heller att följa vår egna analytiker i form av Jacob Crypto Bury som kontinuerligt delar med sig av insiktsfulla kommentarer gällande utvecklingen av C+Charge.

Relaterade artiklar: