Onsdag 8 februari 2023 – Elfordon (EV) uppstartsprojektet i form av C+Charge mäktade med att samla in över $800 000 under den inledande etappen av presale-fasen.

Som ett svar på det starka intresset gällande projektet har teamet idag låtit meddela att strukturen gällande de etapper vilka man planerat att hålla under presale-fasen kommer att modifieras.

Inledningsvis hade man plan på att presale-fasen skulle återspeglas av fyra etapper. Dock har man valt att ändra sig kring det hela och istället delat upp de fyra etapper till åtta etapper – vilka dock återspeglas av en kortare tidsperiod som ett led i att kompensera för det hela.

Den första etappen av presale-fasen gällande C Charge avslutas sannolikt idag

Projektet i fråga återspeglas av ett så kallat peer-to-peer-betalningssystem som ämnar göra det möjligt för ägarna av eldrivna fordon att belönas med koldioxidkrediter för varje gång som de väljer de laddstationer vilka finns anslutna till nätverket i fråga.

I och med den höga efterfrågan på $CCHG-token behöver man agera ganska direkt om man ska kunna dra fördel av den låga kursen som återspeglas under den första etappen.

Genom att studera nedanstående tabell inser man ganska omgående att kursen gällande $CCHG-token har stigit från $0,01300 under den första etappen till $0,01450 under den andra etappen – något som återspeglar en ökning i form av 15%.

Det faktum att den tredje etappen inleds om sju dagar kommer kursen gällande $CCHG-token att återigen öka till $0,0160, något som återspeglas en ökning i form av 10,3%, eller 25,3% i jämförelse med den inledande etappen.

I nedanstående tabell redogör för de etapper vilka ämnar äga rum under presale-fasen där vi även listar pris, % av token, antalet token, värde och slutdatum för den specifika etappen i fråga.

Etapp Pris % av token Antal tokens Värde Slutdatum
1 $0,01300 15% 60 000 000 $780 000 8 februari
2 $0,01450 15% 60 000 000 $870 000 15 februari
3 $0,01600 15% 60 000 000 $960 000 22 februari
4 $0,01700 15% 60 000 000 $1 020 000 1 mars
5 $0,01800 10% 40 000 000 $720 000 8 mars
6 $0,01900 10% 40 000 000 $760 000 15 mars
7 $0,02000 10% 40 000 000 $800 000 22 mars
8 $0,02350 10% 40 000 000 $940 000 29 mars
400 000 000 $6 850 000

Det ska nämnas att det totala utbudet av $CCHG-token återspeglas av 1 miljard (1 000 000 000), något som i sin tur innebär att 40% av det totala utbudet kommer att erbjudas till investerare.

Det hårda taket gällande presale-fasen återspeglas av $6,85 miljoner dollar, något som är något högre än den tidigare definierade tidigare $6,6 miljoner dollar. Vänligen notera heller att det heller ej kommer finnas en låsningsperiod för vila $CCHG-token omfattas av.

C Charge fokuserar på framtidssäkra användningsfall

För att framtidssäkra plattformen under en lång tid ämnar plattformen lösa flera specifika problem, vilka vi ämnar diskutera mer ingående härnäst.

1. Belönas med en adekvat mängd koldioxidkrediter

Varje gång som man väljer att ladda sin EV-fordon via en av de laddningsstationer vilka finns anslutna till C+Charge-nätverket kommer man att belönas med en adekvat mängd koldioxidkrediter.

C+Charge har även mål om att attrahera investerare vilka förhåller sig till det hela via ett långsiktigt förhållningssätt, något som man hoppas ska underlätta visionen om en mer grönare tillvaro.

Den nominella potentialen för alla de investerare vilka väljer att förvärva $CCHG-token under den inledande etappen kommer återspeglas av en potentiell avkastning upp till 80% i samband med att token listas via de publika kryptobörserna.

En annan aspekt som behöver nämnas i sammanhanget är att för varje gång som man väljer att använda sig av $CCHG-token till att finansiera laddningen av sitt elfordon kommer dessa token att förbrännas, något som i sin tur kommer bidra till att skapa en deflationär och prisstödjande mekanism.

2. Effektivisera betalningar mellan laddningsnätverk

C+Charge har även som mål att ersätta existerande betalningssystem via ett lättillgängligt och universellt betalningssystem som ej kräver dyra installationer av så kallad Point of Sale (PoS) utrustning.

Nyckeln i det hela återspeglas av $CCHG-token med vilka man ämnar finansiera själva laddningen, något som även kommer förser EV-ägarna med en betydligt högre nivå av transparens.

Man har även etablerat ett partnerskap med Flowcarbon, något som innebär att EV-ägare kommer att erbjuda möjligheten till att tjäna in koldioxidkrediter i form av Goodness Native Token (GNT) för varje gång som de väljer att ladda sitt fordon – i kombination med $CCHG.

GNT-token stöds av riskkapitalbolagen a16z Crypto och Samsung Next, inklusive fondförvaltaren Invesco. En intressant anekdot i det hela är att en koldioxidkredit möjliggör utsläpp av 1 ton växthusgaser!

3. Fördelar för ägare och förvaltare av laddningsstationer

Blockchain-tekniken minskar kostnaden när det kommer till hantering av laddningsstationerna genom att eliminera behovet av dyra PoS (som nämnts tidigare). Det hela även kapaciteten till att överföra information i realtid gällande statusen och diagnostik för varje laddningsstation.

Det hela innebär att C+Charge har en stor potential till att profilera sig som ett viktigt verktyg för en rad branscher, något som b.la härleds till kommunala laddlösningar vilka betyglit enklare kan förvalta det hela.

Ett annat användbart element gällande det hela är att EV-förare kommer att betydligt enklare tillförlitligt kunna identifiera laddningsstationer vilka fungerar och som vederbörande kan nyttja omgående.

Sist men inte minst behöver man även nämna att i och med att C+Charge baseras på blockkedjan är en internetanslutning det enda som man behöver ha tillgång till för att integreras sömlöst med plattformen.

4. C Charge demokratiserar koldioxidkrediter och ökar EV-implementeringen

Även om EV-försäljningen blomstrat på senare år, ligger ej infrastrukturen på de nivåer som man hoppats på. Ett sätt man hoppas lösa det hela på är att nyttja koldioxidkrediter som ett viktigt incitament för att påskynda det hela.

C+Charge har som mål att demokratisera koldioxidkrediter så att en ökande andel av intäkterna från koldioxidkrediter – som för övrigt värderas till $851 miljarder dollar 2022 – letar sig in i fickorna på elbilsägare istället för kommersiella giganter.

Industrin gällande koldioxidkrediter kommer att vara värd $2,4 miljarder dollar år 2027, något som innebär att det finns en hög potential till att generera positiva avkastningar.

Så här fungerar C Charge-appen:

  • Nyttja den lättåtkomliga laddningsstationens geo-funktion för att identifiera en ledig laddningsstation
  • Det hela återspeglas av flera integrationsalternativ gällande betalning via $CCHG-token vilak ska tilläggas lagras via den kryptoplånbok som återspeglas via projektets app
  • Möjligheten att omedelbart identifiera laddningsstationens väntetider och vederbörande driftstatus för att spara tid.
  • Spåra den mängd koldioxidkrediter som man tjäna hittills via en intuitiva C+Charge-appen
  • De koldioxidkrediter vilka tillhandahålls av C+Charge kan även omvandlas till NFT:er vilka återspeglas av en 1:a förhållande

C Charge har redan tecknat avtal med sin första internationella partner

Det blockchain-drivna EV-projektet har redan etablerat samarbete med sin första internationella partner i form av Perfect Solutions Turkey, något som medfört till att man kommer integreras till 20% av alla de EV-laddare vilka återfinns inom landet.

En av grundarna bakom C+Charge återspeglas av Ryan Fishoff, VD för det börsnoterade företaget American Wealth Mining Corporation. Det hela är ett bolag som fokuserar på krypto, miljömässigt hållbara investeringar, fintech, detaljhandel m.fl.

Vi rekommenderar att man redan idag går med i projektet och investera i det hela för att dra nytta av den låga kursen som $CCHG-token erbjuds till för närvarande.

Relaterade Artiklar: