Den “gröna” Web3-projektet i form av C+Charge profilerar sig som en aktör med målet att revolutionera det sätt som ägarna av elfordon förhåller sig när det kommer till finansieringen av laddningsförfarandet.

Det hela kommer även att belöna ägarna av elfordon för varje gång som de väljer att ladda fordonen via en av de C+Charge-anslutna laddningsnätverket via tokeniserade (icke-fungibla token NFT) kolkrediter.

C+Charge genomför för närvarande ett av de hetaste presale-faserna av kryptotoken för året, där man redan befinner sig i sin fjärde etapp (totalt åtta) med cirka 48-timmar kvar innan den femte etappen initieras.

Förbränningsprogrammet ämnar stärka $CCHG-token

Det gröna kryptoprojektet initierar även sin “förbränningsprogram” gällande projektets styrningstoken ($CCHG). Förbränningsprocessen innebär att man ämnar upplösa alla de $CCHG-token vilka ej åberopas under den specifika etappen.

Man tjuvstartade förbränningsprocessen för två dagar sedan där man valde att upplösa de 35 658 291 token vilka blev över under den andra etappen. Själva upplösningen kan verifieras genom via den unika BscScan-adressen.

Ytterligare 35 815 716 tokens, med andra ord de $CCHG vilka blev över efter etapp tre kommer att förverkas innan slutet av det fjärde presale-fasen, något som för övrigt ämnar ske om mindre än 48-timmar!

I den sista etappen av presale-fasen är $CCHG-token planerad att återspeglas av en kur som $0,0235 per token. Just därför rekommenderar man investerarna att gå med i det hela medan det ännu finns tid.

Man bör även vara medveten om det faktum att C+Charge-projektet håller en tävling där $CCHG-token som återspeglas av ett värde om $50 000 kommer att delas ut till lyckliga vinnare.

För att man ska få möjligheten till att delta i tävlingen behöver man inneha minst $100 i form av $CCHG för att berättigas deltagande i det hela.

Hur fungerar C Charge plattformen?

C+Charge återspeglas som ett peer-to-peer och blockchain-baserat betalningssystem gällande laddning av elfordon. Det hela är ett försök att demokratisera och öppna upp marknaden gällande handeln med koldioxidkrediter – något kommersiella giganter i form av b.la Tesla haft monopol på!

EV-förare kommer att nyttja plattformens app som för närvarande utvecklas som ett led i att finansiera laddningen gällande sina fordon. För att finansiera det hela förväntas man nyttja den inhemska token $CCHG.

Samtidigt kommer man att belönas med koldioxidkrediter för varje gång som man väljer att ladda fordonet via en av de laddningsstationen vilka i sin tur finns anslutna till C+Charge-nätverket.

Belöningar ifråga kommer att projiceras via Goodness Native Tokens (GNT) där token i fråga ämnar lagras med C+Charge-appen via en inbyggd kryptoplånbok. GNT-token stöds b.la av riskkapitalbolagen a16z Crypto och Samsung Next, inklusive fondförvaltaren Invesco.

På en konkret plan gäller premissen att ju oftare som fordonsägarna väljer att ladda sina fordon via de laddningsstationer vilka i sin tur finns anslutna till C+Charge-nätverket, desto mer GNT-token kommer vederbörande att tjäna in!

CCHG-innehavarna har även möjligheten att passivt tjäna in koldioxidkrediter. Det hela möjliggörs via den en skatt i form av 1% som för övrigt appliceras för alla de transaktioner vilka äger rum via C+Charge-nätverket.

Förutom att återspeglas som en betalningsplattform gällande laddning av elfordon i kombination av en kryptoplånbok avsedd för att förvara de koldioxidtoken som man tjänar in kommer C+Charge-appen även att återspeglas av flera användningsområden.

Några av de mer intressanta härleds till möjligheten att geolokalisera närliggande laddstationer, samtidigt som man tillhandahåller användbar information i form av väntetider gällande laddare och teknisk diagnos av laddstationer – i realtid.

Potential till betydande avkastningar framöver

I samband med att övergången från fossildrivna vidare till eldrivna fordon blir mer påtagligt ökar även potential till att generera betydande avkastningar från investeringar i C+Charge-projektet.

Det hela har ännu högre potential att öka i värde i takt med att länder väljer att accelerera sina ansträngningar gällande bekämpningen av de alarmerande klimatförändringar, något som flera analytiker anser kommer medföra att $CCHG-token stiger till betydligt högre nivåer än vad token återspeglas av under den pågående presale-fasen.

Vissa går så långt som att påstå att $CCHG-token har potential till en värdeökning som projiceras i form av 10x den initiala kursen i samband med att tillgången lanseras via de publika kryptobörserna – något som för övrigt ämnar ske om cirka 2 månader!

Relaterade Artiklar: