Elbilar har under en period om endast några år kommit att börja utmana de fossildrivna alternativen på allvar. I takt med att efterfrågan på hållbara transporter ökar, kommer även antalet elbilar på vägarna även att stiga i omfång.

Men i och med denna ökade popularitet infinner sig även en ny utmaning, nämligen det faktum av att identifiera en adekvat laddningsstation i kombination med en lämplig laddningsplattform.

Trots det faktum att laddningsstationerna kontinuerligt byggs ut bedömer många att infrastrukturen fortfarande befinner sig i sin linda. Det är just där som C+Charge kommer in i bilden!

CCharge car charged

Det hela är en innovative och blockkedjeansluten laddningsplattform för elbilar som syftar till att revolutionera det sättet som vi laddar våra elfordon. För att uppnå sina mål ämnar man göra det så enkelt som möjligt för vederbörande att initiera laddningsprocessen utan att behöva förta sig.

Appen gör det möjligt för användarna i fråga att enkelt identifiera adekvat laddningsstationer, schemalägga sin laddningstid samtidigt som det hela påminner dem även om att koppla in fordonet för laddning.

Med C+Charge behöver EV-ägare ej längre oroa sig för att hitta en laddningsstation innan batteriet tar slut, eller behöva vänta på att en laddare ska bli tillgänglig. Plattformen i fråga är utformad för att göra laddningsupplevelsen så bekväm och stressfri som möjligt.

Vikten av plattformar och appar för laddning av elfordon

I takt med att elfordon blir alltmer populära växer behovet av ett omfattande laddningsnätverk. Även om antalet laddningsstationer för elfordon ökar är de fortfarande inte lika utbredda som traditionella bensinstationer.

Det är här som appar för laddning av elfordon kommer in i bilden. Dessa appar ger förarna ett användarvänligt sätt att upptäcka laddningsstationer och planera sina resor, vilket eliminerar rädslan för att batteriet tar slut mitt under färden.

Laddningsplattformar för elfordon erbjuder ett brett utbud av funktioner vilka i sin tur ämnar bidra till att göra laddningsprocessen betydligt mer lätthanterlig för alla de ägare av elfordon vilka dagligen rullar ute på vägarna.

Många appar erbjuder till exempel möjligheten till att ställa in påminnelser för laddning av fordonen, starta eller stoppa laddningen på distans och schemalägga laddning under de tider då energipriserna är som lägst.

Andra appar som C+Charge erbjuder till och med information i realtid om laddningsstationernas tillgänglighet och priser, vilket ämnar hjälpa förarna att planera sina resor och undvika oväntade kostnader.

Dessutom visar vissa appar även exponerar de typer av kontakter vilka finns tillgängliga vid respektive laddstation – samtidigt som de erbjuder möjligheten till att teckna en rad medlemskap för de mest frekventa användarna.

C Charge: Framtiden för laddningsplattformar för elfordon

I takt med att industrin för elbilar fortsätter att expandera i en ytterst snabb takt växer även behovet av betydligt mer avancerade och bekväma laddningslösningar i en allt större utsträckning.

C+Charge, en blockkedjebaserad plattform, syftar till att revolutionera laddningsupplevelsen för elfordon genom att koppla ihop ägarna av elfordon med laddningsnätverk, samtidigt som man ämnar effektivisera transaktionerna gällande betalning.

En av de viktigaste delarna när det kommer till C+Charge är att man använder sig av blockkedjeteknik som ett led i att skapa ett betalningssystem gällande peer-to-peer-betalningar.

Denna funktion möjliggör enkla betalningsalternativ direkt från användarens kryptoplånbok, vilket eliminerar behovet av traditionella betalningssystem. Det hela kommer även att resultera i att man eliminerar associerade avgifter, samtidigt som transaktioner kan genomföras betydligt snabbare än vanligt.

Dessutom är plattformen transparent och förser användarna med information i realtid gällande kostnaden för deras laddningssession. Hållbarhet utgör också en viktig del av den uppdrag som C+Charge åtagit sig.

Plattformen gör det b.la möjligt för EV-ägare att tjäna koldioxidkrediter och belöningar i form av en hållbar kryptovaluta. Detta möjliggörs genom partnerskap med Flowcarbon, som specialiserat sig på att erbjud tokniserade koldioxidkrediter via Flowcarbons Goodness Nature Token ($GNT).

Denna innovativa funktion uppmuntrar EV-förare till att dra sitt strå till stacken via en positiv inverkan på miljön, samtidigt som man belönas med adekvata belöningar för sina ansträngningar.

Detta ämnar bidra till att göra koldioxidkrediter mer tillgängliga för en större grupp individer, något som i slutändan främjar införandet av elfordon, samtidigt som man minskar utsläppen från både fossildrivna- och elfordon.

GNT-token representerar en verifierad koldioxidkredit som även stöds av riskkapitalbolagen a16z Crypto och Samsung Next – inklusive fondförvaltaren Invesco. EV-ägare kan tjäna in fler GNT-tokens ju mer de laddar sin bil – samtidigt som CCHG-innehavare erbjuds även möjligheten till att erhålla passiva krediter.

För att underlätta processen i fråga debiteras en skatt i form av 1% på alla transaktioner vilka initieras hos C+Charge när det kommer till köpet av GNT-kolkrediter. Det hela fördelas sedan proportionellt mellan respektive innehavare av CCHG-token.

Funktioner i C Charge EV-laddningsappen

C+Charge kommer ej endast att återspeglas som en betalningsplattform vid laddning av elfordon, utan kommer också att förse användarna med en adekvat möjlighet till att snabbt identifiera närliggande laddningsstationer.

Dessutom tillhandahåller även appen en rad användbar information, något som återspeglas av b.la väntetider i realtid hos respektive laddningsstation, inklusive en teknisk diagnostik av laddningsstationer.

C+Charge-plattformen kan även nyttjas i form av en unik lösning när det kommer till fastighetsförvaltare vilka önskar spåra elförbrukningen för varje elfordon. Genom att korrekt debitera förare baserat på deras individuella förbrukning förser systemet hyresvärdar med incitament till att låta installera ytterligare laddningsstationer.

Genom att erbjuda en banbrytande kundupplevelse med effektiviserad och transparent prissättning för laddning av elfordon härleds C+Charge EV-laddningsplattformen och dess utility token som en sällsynt tillämpning av blockkedjeteknik i den verkliga världen.

C+Charge har under tiden som denna text utformas har presale-fasen redan kommit att samla in över $385 000 dollar! Med den användarvänlighet, överkomlighet, öppenhet och hållbarhet som plattformen möjliggör kommer alla intressenter att få tillgång till laddningsalternativ för elbilar till en betydligt lägre kostnad.

$CCHG-token, som återspegla som den inhemska kryptovalutor, befinner sig för närvarande i sin presale-fasen, där den första CEX-lanseringen är planerad att ske under den 31 mars 2023. Token i fråga erbjuds för närvarande till en kurs om endast 0,013 USDT fram till andra etappen då det hela kommer att stiga till 0$.0165 USTD per token.

Relaterade Artiklar: