EV-fordon (eng. electric vehicles) har under en några år på allvar kommit att utmana traditionella fordon vilka drivs på fossilbränsle. I samband med att efterfrågan gällande hållbara transport stiger, kommer även antalet elbilar vilka rullar ute på vägar att stiga markant!

Men precis som med allt annat kommer det hela med en rad utmaningar, där en av de främsta härleds till det faktum att avsaknaden av laddningsstationer, kombinerat med en adekvat laddningsplattform återspeglas som en stor utmatning.

CCharge car charged

Faktum är att kritikerna till elbranschen bedömer att det hela fortfarande befinner sig i en tidig utvecklingsfas, något som man härleds till den av de främsta aspekterna gällande bytet från fossildrivna- vidare till eldrivna-fordon.

Lösningen på ovanstående stavas C Charge

Som ett led i att lösa ovanstående problematik har en rad likasinnade gått med och skapat C+Charge. Det hela bygger på en så kallad blockkedjabaserade teknik som ämnar till att revolutionera hur vederbörande förhåller sig till laddningen av sina elfordon.

För att man ska kunna realisera de mål som projektet ämnar lösa, ämnar man b.la göra det betydglit enklare att ladda sitt fordon. Kärnan i det hela baseras på den intuitiva app som man tagit fram.

Via denna kommer man att enklare kunna identifiera lediga laddningsstationer, schemalägga sin laddning, övervaka när fordonet i fråga ska laddas ,samt en rad andra funktioner vilka ämnar underlätta livet för EV-ägare.

Med andra ord kommer EV-ägare ej längre behöva ödsla tid på att oroa sig över huruvida de ska lyckas hitta en adekvat laddningsstation under färd, samtidigt som man undviker att behöva stå i kö.

Vikten av intuitiva lösningar inom EV-sfären

I samband med att EV-fordon ökar i omfång, kommer även behovet av intuitiva och innovativa lösningar att öka. En av de främsta utmaningar härleds till de laddningsnätverk vilka för närvarande återfinns på marknaden.

Även om etableringen av laddningsstationer ökar för varje dag som går, följer det hela dock ej utvecklingskurvan gällande elfordon. Med andra ord bygger man ej tillräckligt snabbt ut infrastrukturen för att kunna tillgodose marknadens behov.

För att lösa det hela ämnar C+Charge erbjuda laddningsstationer att gå med i deras nätverket, något som i sin tur kommer förse båda sidorna med en rad fördelar. När det kommer till EV-förare kommer man att enklare kunna planera sina resor.

Samtidigt kommer ägarna av laddningsstationer få en bättre överblick gällande användningen av deras tjänster, där de även kommer kunna enklare planera in adekvata åtgärder så som underhåll.

C Charge belönar EV-förare i samband med laddning

Den blockkedjebaserade plattformen C+Charge ämnar revolutionera EV-sfären genom att belöna både EV-förare och ägarna av laddningsstationer med en adekvat mängd koldioxidkrediter.

Följande kommer realiseras via ett nära samarbete med aktören Flowcarbon. Vederbörande aktör ämnar erbjuda möjligheten till att erbjuda sina användare koldioxidkrediter i form av så kallade Flowcarbons Goodness Nature Token ($GNT).

En annan positiv inverkan som det hela kommer medföra är att koldioxidkrediter blir mer tillgängliga för en betydligt större grupp individer. Det hela uppmuntra de inblandade till att dra sitt strå till stacken när det kommer till att begränsa skadliga utsläpp.

Den så kallade $GNT-token projiceras i form av en verifiera koldioxidkredit, som för närvarande stöds av en rad välrenommerade aktörer där b.la Samsung Next, a16z Crypto och Invesco.

Som EV-ägare kommer man att erbjudas möjligheten till att tjäna in $GNT-token ju oftare man laddar sitt fordon via C+Charge nätverket, samtidigt kommer man som $CCHG-innehavare att även erhålla så kallade passiva krediter.

För att man ska kunna finansiera det hela kommer en symbolisk procentsats i from av 1% att påföras för alla de transaktioner vilka härleds till C+Charge i samband med köpet av $GNT-krediter.

Dessa kommer i sin tur att fördelas proportionellt mellan innehavarna av plattomens inhemska token i form av $CCHG.

Primära funktioner hos C Charge appen

C+Charge ämnar ej endast projiceras som en plattform som ämnar göra det enklare att finansiera laddningen av EV-fordon. Det hela går betydligt längre än så, där man ämnar förse vederbörande med möjligheten till att snabbare identifiera laddningsstationer i ens närhet.

Förutom ovanstående kommer även C+Charge-appen att tillhandahålla en rad andra intressanta funktioner, där några av de mer påtagliga projiceras i from av väntan i realtid, teknisk diagnostik av laddningsstation, med flera.

Ett annat intressant användningsområde härleds till att fastighetsägare kommer enklare kunna spåra den förbrukning som nyttjas av respektive elfordon. Det hela kommer i sin tur göra det enklare att mer adekvat debitera respektive EV-ägare.

Genom att möjliggöra en banbrytande och intuitiv kundupplevelse i kombination med en transparent prissättning gällande laddning klassificera C+Charge som ett projekt ämnad att revolutionera EV-marknaden.

Samlat in mer än $400 000 dollar

C+Charge har under den korta period som presale-fasen ägt rum kommit att samla in över $400 000 dollar. Den användarvänliga aspekten i kombination med det transparenta förhållningssättet som plattformen erbjuder garanterar ett högt mervärde.

Den inhemska token, i form av $CCHG utgör den interna valutan som används för att genomföra transaktionen vilka äger rum via nätverket. För närvarande kan token fortfarande förvärvas till en låg kurs i form av 0,013 USDT per token.

I nästa etapp kommer dock kursen att stiga till $0.0165 USTD per token. Dock kommer det hela att stiga avsevärt i samband med att man lanseras via CEX-börser, något som för övrigt är planerat att äga rum under den 31 mars 2023.

Relaterade Artiklar: