Den blockchain-baserade projektet gällande elfordon (eng. EV) C+Charge ($CCHG) erbjuder möjligheten att från och med idag möjligheten till att förvärva $CCHG-token via Ether (ETH) – utöver BNB och USDT.

Acceptansen av Ether (ETH) som en adekvat betalningsform kommer bidra till att bredda antalet investerare ytterligare. Tether (USDT) återspeglas som en annan kryptovaluta med vilken man kan förvärva betalningsmetod som inkluderar BEP-20- respektive ERC-20-varianter.

Skulle det vara så att potentiella investerare saknar både BNB och USDT i sitt ägo har de möjligheten att använda sig av fiatvalutor för att förvärva token i fråga, något som sedan kommer göra det möjligt att förvärva en adekvat mängd $CCHG-token.

C+Charge står sig utan tvekan som kryptosektorns mest hållbara projekt där man blivit föremål för exceptionella ESG-betyg (eng. environmental, social and governance). Kärnan i C+Charge återspeglas av projektets strävan till att utöka nyttjandet av elfordon.

Det hela ämnar man uppnå genom att eliminera de barriärer vilka härleds till navigering och användning av laddningsstationer. P2E-plattformen erbjuder möjligheten att ladda fordonet genom att använda sig av den inhemska CCHG-token.

C Charge inleder sin veckobaserade förbränning av token

En annan nyhet som realiserades så sent som förra veckan återspeglas av den så kallade förbränning av token. Faktum är att den senaste förbränningen inträffade den 22 februari klockan 18:10 (UTC).

Förbränning är en metod som ämnar nyttjas till att avlägsna token från den cirkulerande utbudet. Det hela ämnar man uppnå genom att överföra $CCHG-token till en unik adress som skapats med kapaciteten att förvara tillgångarna.

Målet med det hela är att minska antalet $CCHG-token vilka finns i omlopp, något som i sin tur förhoppningsvis kommer leda till en högre kurs över tid.

Endast 48-timmar återstår av den fjärde etappen

Den tredje etappen av totalt åtta avslutades den 23 februari, samtidigt som man i skrivande stund samlat in över $1,72 miljoner dollar. Inom mindre än 48-timmar kommer den fjärde etappen inledas, något som i sin tur kommer resultera i en $CCHG-token i form av $0,017.

Alla de investerare vilka valde att gå med i presale-fasen under den första etappen kunde avnjuta en nominell avkastning i form av 30%. I samband med att presale-fasen avslutas bedömer analytiker att denna procentsats kan mer än fördubblas till 76,9%.

Alla de investerare vilka väljer att gå med i presale-fasen under den fjärde etappen kommer att exponeras för en nominell avkastning i form av 35% i samband med att presale-fasen avslutas officiellt den 29 mars (se tabell nedan).

Nedan återspeglas den fullständiga fördelningen av de etapper vilka återspeglas av presale-fasen. Vänligen notera att kursen gällande $CCHG-token ämnar stiga för varje ny etapp som inleds!

Fas Pris % av token Antal tokens $ Värde Slutdatum
1 $0,0130 15 60,000,000 $ 780,000 8 februari
2 $0,0145 15 60,000,000 $ 870,000 15 februari
3 $0,0160 15 60,000,000 $ 960,000 22 februari
4 $0,0170 15 60,000,000 $ 1,020,000 1 mars
5 $0,0180 10 40,000,000 $ 720,000 8 mars
6 $0,0190 10 40,000,000 $ 760,000 15 mars
7 $0,0200 10 40,000,000 $ 800,000 22 mars
8 $0,0235 10 40,000,000 $ 940,000 29 mars
TOTAL 80% ökning 100% 400,000,000 $ 6,850,000

Det hårda taket för C+Charge-projektet återspeglas av $6,85 miljoner dollar.

Effektivisera betalningar via laddningsnätverk

Via sitt partnerskap med Flowcarbon kommer EV-ägare att erbjudas möjligheten till att tjäna in koldioxidkrediter vilka i sin tur återspeglas i form av Goodness Native Token (GNT) för varje gång som de väljer att ladda sitt fordon.

För varje koldioxidkredit berättigas man utsläpp motsvarande 1 ton växthusgas. GNT-token stöds av flera välrenommerade aktörer något som inkluderar b.la riskkapitalbolagen a16z Crypto och Samsung Next, fondförvaltaren Invesco m.fl.

Förutom att demokratisera nyttjandet av koldioxidkrediter ämnar C+Charge även lösa avsaknaden av transparens i samband med laddningen av elfordon.

C + Charge tillhandahåller ett universellt och lättillgängligt betalningssystem som ej kräver implementering av dyr Point of Sale-utrustning. Istället förväntas förarna nyttja sitt $CCHG-token för att finansiera laddningen av sina elfordon.

Fördelar med C+Charge-appen

  • Förvarar intjänade koldioxidkrediter i realtid
  • Smidiga och transparenta betalningsalternativ
  • Geolokaliserad sökning av laddningsstationer
  • Projicerar väntetider gällande laddningsstationen i fråga
  • Teknisk diagnos gällande laddningsstationen i fråga
  • Erhåll $CCHG-token som en del av belöningsprogrammet
  • Kolkrediter kan med behändighet omvandlas till NFT:er.

Relaterade Artiklar: