C+Charge-projektet har väckt ett stort intresse bland alla de individer vilka har ett intresse av investeringar i kryptovalutor, samtidigt som de ämnar bidra till att minska CO2-utsläpp via eldrivna fordon.

Med ett innovativt synsätt ämnar C+Charge att revolutionera hur individer förhåller sig till laddningen av elfordon. Det hela ämnar man uppnå genom att belöna fordonsägarna med en adekvat mängd koldioxidtoken för varje gång som vederbörande nyttjar de laddningsstationer vilka ingår i nätverket.

På senare år har eldrivna fordon på allvar börjat utmana de fossildrivna alternativen. Det hela återspeglas framför allt i det faktum att antalet elbilar ökar ute på vägarna för varje dag som går.

En annan aspekt som härleds till det hela är att biltillverkaren börjat i en allt större omfång styra om sin produktion mot eldrivna fordon. Med andra ord överger man de fossildrivna alternativ, något som i sig är en grundförutsättning för att det hela ska lyckas.

Tyvärr har ej infrastrukturen hängt med i samma takt, något som framför allt härleds till den påtagliga avsaknaden av laddningsstationer. Det hela medför att förarna ofta utsätts för stressfyllda situationer i takt med att batterikapaciteten sjunker, samtidigt som närmsta laddningsstation finns hundratals kilometer bort!

En annan aspekt som härleds som ett stort problem härleds till det faktum att det idag saknas insyn och öppenhet när det kommer till kostnaden för själva laddningen – något som många elbilsägare anser vara oacceptabelt!

C Charge bygger på en blockkedja

C+Charge profilerar sig som en revolutionerande plattform som nyttjar blockchain-teknik som ett led i att kunna erbjuda möjligheten för elbilsägare att via ett smidigare och mer transparent sätt ladda sina fordon – samtidigt som man belönas för sina insatser.

För att realisera sina planer planerar teamet bakom C+Charge att utveckla och bygga egna laddningsstationer. Vidare ämnar man samarbeta med befintliga laddningsstation för att möjliggöra implementeringen av en helt ny infrastruktur när det kommer till finansiering av laddningsprocessen.

För att finansiera laddningen kommer man nyttja den Ethereum-baserade $CCHG-token, samtidigt som de belönas med en adekvat mängd koldioxidkrediter vilka projicera i form av verifierbara och spårbara tokens.

Katalysatorn i det hela återspeglas av C+Charge-appen, som även nyttjas till att förvara alla de koldioxidtoken som man samlar in i samband med laddning via de laddningsstationer som för närvarande finns anslutna till C+Charge.

Appen återspeglas av en rad andra funktioner

C+Charge-appen återspeglas av betydligt fler funktioner än att endast hålla reda på användarnas koldioxidkrediter. Via appen kommer förarna att kunna erhålla en rad användbar information i realtid.

Några av de mer intressanta härleds till diagnostik gällande den aktuella laddningsstationen, väntetid, antalet laddningsuttag, kostnader med flera. C+Charge-projektet har även slutit ett antal strategiska samarbeten, där framför allt Flowcarbon återspeglas som en av de mer prominenta.

Det ska även tilläggas att man även tecknat ett avtal med Perfect Solutions Turkey, något som i sin tur kommer resultera att 20% av alla de laddningsstationer vilka återfinns i landet kommer att integreras i C+Charge-nätverket.

Hög tid att investera i $CCHG idag!

CCHG-token återspeglas i grund och botten som en deflationär tillgång. Det hela innebär med andra ord att för varje transaktion som äger rum kommer en specifik procentsats av den totala mängd $CCHG-token att förbrännas.

Målet med det hela är att sänka antalet $CCHG-token vilka finns in cirkulation, något som i sin tur ska bidra till att stärka tillgångens värde.

För närvarande erbjuds 1 $CCHG till en kurs om 0,016 USDT, men kommer att stiga ytterligare i samband med att den femte etappen initieras – något som för övrigt kommer inträffa om mindre än 5 dagar.

Vi vill även uppmärksammad dig på att den första listningen via CEX-kryptobörserna kommer att äga rum den 31 mars, 3023!

Fas Pris % av token Antal tokens $ Värde Slutdatum
1 $0.0130 15 60,000,000 $ 780,000 8 februari
2 $0.0145 15 60,000,000 $ 870,000 15 februari
3 $0.0160 15 60,000,000 $ 960,000 22 februari
4 $0.0170 15 60,000,000 $ 1,020,000 1 mars
5 $0.0180 10 40,000,000 $ 720,000 8 mars
6 $0.0190 10 40,000,000 $ 760,000 15 mars
7 $0.0200 10 40,000,000 $ 800,000 22 mars
8 $0.0235 10 40,000,000 $ 940,000 29 mars
TOTAL 80% ökning 100% 400,000,000 $ 6,850,000

Relaterade Artiklar: