Presale-fasen gällande C+Charge har uppnått en historisk milstolpe – något som återspeglas av att man samlat in över $1,51 miljoner dollar! För närvarande pågår den fjärde etappen (av totalt åtta), där det återstår cirka 6 dagar innan den femte etappen inleds.

Projektet skapades med målet att stimulera ägande av elfordon (eng. EV) genom att belöna förarna med koldioxidkrediter för varje gång som de väljer att nyttja en laddningsstation som ingår i C+Charge-nätverket.

Målet med C+Charge-projektet är att stimulera ägandet av eldrivna fordon, något man ämnar uppnå genom att göra det enklare, bekvämare och framför allt mer effektivare att ladda sitt elfordon.

För att kunna realisera sina planer ämnar projektet både äga och driva laddningsstationer runt om i världen. Finansieringen av laddningen är planerad att realiseras via den Ethereum-baserade $CCHG – som även återspeglas som plattformens styrningstoken.

Genom att tillämpa $CCHG-token ämnar man främja och stödja ett mer standardiserad laddningsförfarande, där framför allt avsaknaden av transparens i samband med laddning via kommersiella laddningsstationer medfört att många fordonsägare famlar i mörkret.

Kompensera koldioxidavtrycket vid laddning

Förutom en mer standardiserad laddningsprocess kommer även C+Charge att erbjuda möjligheten till att ytterligare kompensera sitt koldioxidavtryck. Det hela ämnar man uppnå (som redan nämnts) genom att belöna förarna med koldioxidkrediter.

C+Charge-projektet har även officiellt uttalat sig om sitt nära samarbete med Flowcarbon, något som i sin tur kommer att erbjuda möjligheten till att belönas med Goodness Nature Tokens (GNT).

Koldioxidkrediter ämnar även nyttjas till för att kompensera innehavarens koldioxidavtryck, där en kredit motsvarar utsläpp i form av cirka ett ton koldioxid. Tidigare i tiden var handeln med koldioxidkrediter något få förunnat.

Mer konkret dominerades det hela av stora kommersiella bolag, där köparna spenderade miljarder för att erhålla rätten till att generera de utsläpp som deras verksamheter producerade.

En av de bolag som under åren tjänat miljarder på att sälja koldioxidkrediter härleds till elbilstillverkaren Tesla. Även om C+Charge är en betydligt mindre aktör har man för alltid förändrat sättet gällande handeln med koldioxidkrediter.

Uppenbarligen har C+Charge målet om att demokratisera marknaden för koldioxidkrediter, samtidigt som man ämnar göra det möjligt för individer att enklare kunna bidra till en grönare omgivning!

Nyckeln till att realisera alla de mål som man satt upp härleds till den intuitiva och användarvänliga appen. Förutom att återspeglas som en kryptoplånbok vid köp och lagring av $CCHG-token kommer det hela även förser vederbörande men information gällande väntetider, priser, diagnostik och andra element vilka vanligtvis är svåra att informeras om på förhand.

Så här köper man $CCHG-token

Den fjärde etappen för C+Charge-projektet pågår med full fart. Intressenter kan idag välja att förvärva $CCHG-token till en kurs av 0.017 USDT, något som dock kommer höjas avsevärt i samband med att den femte etappen initieras.

Det sistnämnda är för övrigt planerat att inträffa om mindre än 6-dagar. Just därför bör man ej spilla tid på att vänta utan agera omgående för att säkra token till den (fortfarande) förmånliga kursen.

Det maximala utbudet av $CCHG-token återspeglas av 1 miljard. Totalt 400 miljoner av dessa (40%) har allokerats till presale-fasen där man definierat ett hårt tak på $6,85 miljoner dollar.

Teamet bakom C+Charge-projektet har ingående granskats av CoinSniper. Samtidigt har den smarta koden som $CCHG-token baseras på granskats ingående av den välrenommerade aktören SolidProof.

Nedan återspeglas antal tokens, kursen, slutdatum m.fl. för respektive etapp.

Fas Pris % av token Antal tokens $ Värde Slutdatum
1 $0.0130 15 60,000,000 $ 780,000 8 februari
2 $0.0145 15 60,000,000 $ 870,000 15 februari
3 $0.0160 15 60,000,000 $ 960,000 22 februari
4 $0.0170 15 60,000,000 $ 1,020,000 1 mars
5 $0.0180 10 40,000,000 $ 720,000 8 mars
6 $0.0190 10 40,000,000 $ 760,000 15 mars
7 $0.0200 10 40,000,000 $ 800,000 22 mars
8 $0.0235 10 40,000,000 $ 940,000 29 mars
TOTAL 80% ökning 100% 400,000,000 $ 6,850,000

Relaterade Artiklar: