C+Charge återspeglas som en revolutionerande och blockkedja-baserad plattform som ämnar erbjuda en innovativ lösning när det kommer till laddning och finansiering av eldrivna fordon.

Den ökade efterfråga på alternativa energilösningar har även kommit att exponera ett stort problem som tidigare ej varit lika påtaglig – nämligen det faktum att avsaknaden av adekvata laddningslösningar.

Den koldioxidbaserade och användarvänliga C+Charge-plattformen ämnar ta itu med ovanstående problem, samtidigt som den ämnar främja ett mer transparent laddningsförfarande, något som ska tilläggas idag lyser med sin frånvaro.

Sammanföra befintliga och bygga nya laddningsstationer

C+Charge-plattformen har som mål att sammanföra befintliga laddningsstationer, samtidigt som man ämnar främja utbyggandet av infrastrukturen på en global basis. Kärnan i det hela återspeglas av den intuitiva och användarvänliga appen.

Via appen kommer vederbörande att kunna enklare identifiera laddningsstationer vilka återfinns i närheten, samtidigt som man även kommer kunna finansiera laddningen via plattformens inhemska $CCHG-token.

Blockchain-tekniken bakom den Ethereumbaserade $CCHG säkerställer en transparent och effektiv betalningsprocess. Plattformens app förser även förarna med information i realtid gällande lokala laddningsalternativ och associerad fordonsdiagnostik.

Belöningar delas ut i form av GNT-token

Förutom att underlätta laddningsprocessen genom att sammanföra befintliga laddningsstationer i kombination med utbyggandet av nya kommer EV-ägare att belönas med Goodness Native Tokens (GNT).

GNT återspeglas som så kallade verifierbara (NFT:er) koldioxidkrediter vilka i sin tur kan förvärva vina den C+Charge-appen. Token i fråga stöds av en rad stora aktörer där b.la riskkapitalföretag så som a16z Crypto och Invesco återfinnns.

Via sitt partnerskap med Flowcarbon möjliggör C+Charge fordonsägarna att tjäna in koldioxidkrediter i form av GNT för varje gång som de väljer att ladda sina elfordon via de laddningsstationer vilka finns anslutna till nätverket.

Universellt och enkelt betalningssystem

En annan stor fördel med C+Charge-plattformen återspeglas i form av ett universellt och lättillgängligt betalningssystem som ej kräver inköp av dyr och underhållskrävande Point of Sale-utrustning.

Det hela ämnar även bidra till en högre transparens, framförallt med tanke på att de kommersiella laddningsstationer vilka i skrivande stund sällande återger de kostnader som associeras till det hela.

I likhet med traditionella bensinstationer saknas information gällande den genomsnittliga kostnaden för laddningen, den nuvarande priset per kW (kilowatt), samt andra detaljer vilka anses vara av vikt.

En deflationär form av token

Teamet bakom C+Charge publicerade nyligen ett tillkännagivande om att man har som mål att “bränna”, eller med andra ord “upplösa” alla de $CCHG-token vilka kvarstår efter varje avslutas etapp.

Processen i fråga där token ”bränns” och/eller “upplöses” har redan initierats där man nyligen avverkade de 35 658 291 token vilka blev kvar efter att den andra etappen avslutas. Vänligen uppmärksamma att det hela kan även verifieras via oberoende aktörer i form av BscScan m.fl.

Enligt egen utsago kommer det hela att bidra till att minska den cirkulerande antalet $CCHG-token, något som i sin tur ämnar främja kursen på långt sikt. För att erhålla de nyaste insikterna gällande utvecklingen av C+Charge rekommenderar vi läsarna att följa vår “in-house”-analytiker i form av Jacob Crypto Bury .

Presale-fasen pågår för fullt

C+Charge valde att inledningsvis dela upp sin presale-fasen i fyra etapper. Dock insåg man ganska tidigt att det hela skulle behöva korrigeras, något som härleds till ett betydligt högre intresse än vad man initialt hade räknat med.

I samband med att denna text utformas har man mäktat med att samla in över $2 miljoner dollar, samtidigt som det kvarstår mindre än fem dagar av den pågående femte etappen – där $CCHG-token återspeglas av en kurs på $0,018 USDT.

Vänligen notera att i samband med att den sjätte etappen inleds kommer $CCHG-token att återspeglas av en kurs på 0,019 USDT. Det hela innebär således att man bör investera i projektet för att kunna åberopa token till den nuvarande kursen!

Den officiella listningen via CEX-börserna är planerad att äga rum den 31 mars 2023. Vänligen uppmärksamma även att i samband med att $CCHG-token listas via de publika aktörerna kommer kursen att stiga ytterligare!

Relaterade artiklar: