Den blockkedja-drivna projektet för elfordon i form av C+Charge (CCHG) kommer från och med början av den här veckan att börja förbränna alla de token vilka ej allokeras av investerareunder den pågående presale-fasen.

I skrivande stund har 35,658,291 av de Ethereum-baserade $CCHG-token “förbränts”. Det ska dock understrykas att 400 miljoner $CCHG-tokens av totalt 1 miljard tillgängliga har allokerats till den pågående presale-fasen.

Själva förbränningen av token återspeglas i grund och botten av ett förhållandevis enkelt koncept. Mer konkret innebär det hela att man skickar token till en inaktiv adress som endast kan ta emot – men ej skicka tillbaka token i fråga.

Det hela är ett sätt att öka värdet på token i fråga, något som i slutändan ämnar gynna tidiga investerare.

Det återstår endast 4-dagar av den pågående presale-fasen

För närvarande återstår 4-dagar av den fjärde presale-fasen innan kursen höjs från 0,017 USDT till 0,018 USDT. Alla de investerare vilka valde att gå med i den första etappen kommer att bli föremål för en nominell avkastning upp till 30%.

I samband med att den sista etappen av presale-fasen avslutas kommer avkastningen att projiceras av en procentsats om 76,9%. Till skillnad från många andra kryptoprojekt återspeglas C+Charge av ett genuint syfte.

Det hela ämnar bidra till att motverka den alarmerande ökningen av klimatförändringar, något som ska tilläggas miljoner människor världen över kommit att (tyvärr) drabbas av på senare år.

Nedan återspeglas den detaljerade fördelningen av presale-fasen och de associerade etapperna i form av etapp, kurs, % av tokens, antal tokens, värde och slutdatum.

Fas Pris % av token Antal tokens $ Värde Slutdatum
1 $0.0130 15 60,000,000 $ 780,000 8 februari
2 $0.0145 15 60,000,000 $ 870,000 15 februari
3 $0.0160 15 60,000,000 $ 960,000 22 februari
4 $0.0170 15 60,000,000 $ 1,020,000 1 mars
5 $0.0180 10 40,000,000 $ 720,000 8 mars
6 $0.0190 10 40,000,000 $ 760,000 15 mars
7 $0.0200 10 40,000,000 $ 800,000 22 mars
8 $0.0235 10 40,000,000 $ 940,000 29 mars
TOTAL 80% ökning 100% 400,000,000 $ 6,850,000  

Den hårda taket gällande presale-fasen återspeglas av $6,85 miljoner dollar, vilket är $285 000 högre än den initialt definierade målet om $6,85 miljoner.

Effektivisera betalningar gällande laddningsnätverk för elbilar

Via sitt partnerskap med Flowcarbon kommer ägarna av elbilar att erbjudas möjligheten till att tjäna in koldioxidkrediter i form av Goodness Native Token (GNT) för varje gång som de väljer att ladda sitt fordon via C+Charge-nätverket.

Varje koldioxidkredit berättigar en att producera utsläpp som motsvarar cirka 1 ton växthusgas. GNT-token representerar en verifierad koldioxidkredit, något som backas upp av b.la av a16z Crypto, Samsung Next, Invesco m.fl.

Förutom att demokratisera koldioxidkrediter löser C+Charge även problemet med avsaknaden av de kostnader vilka härleds till laddning i likhet med traditionella bensinstationer.

Vidare förser C+Charge en med ett universellt och lättillgängligt betalningssystemen. Något som heller ej kräver att ägarna av laddningsstationer installera dyr Point of Sale-utrustning. Det hela innebär även att man kan finansiera laddningen genom att helt enkelt nyttja sina $CCHG-token.

Fördelar med C+Charge-appen:

  • Förvaring av intjänade koldioxidkrediter
  • Sömlösa betalningsprocesser
  • Geobaserad sökning av laddningsstationer
  • Väntetider för laddare i realtid
  • Teknisk diagnos av laddningsstationen
  • Tjäna CCHG-belöningar vid laddning av fordon
  • Kolkrediter kan omvandlas till NFT:er och lagras i appen

Goda möjligheter till avkastningar

Industrin för koldioxidkrediter kommer att återspeglas av ett värde över $2,4 miljarder dollar fram till 2027. Det hela innebär således förutom möjligheten att betydligt smidigare och enklare ladda sina fordon även möjligheten till betydande avkastningar.

C+Charge valde nyligen att etablera ett samarbete med sin första och största internationella partner, Perfect Solutions Turkey, något som medför att 20% av Turkiets inhemska laddningsstationer idag återspeglas om en del av C+ Charge-nätverket!

Relaterade Artiklar: