Bitcoins prisförutsägelse återspeglas av en hausseartad-karaktär, något som grundas på det faktum att Bitcoin (BTC) mäktat med att återhämta sig över $24 500 dollar nivån och fortsatt att rida på den positiva vågen under de senaste 24-timmarna.

Uppgången hos kurserna för marknadens krypton inträffade dock i samband med med publiceringen av amerikanska konsumentprisindex (KPI) för januari, något som b.la indikerade en långsammare inflationsnedgång än man prognoserat för.

Kryptotjurar anser att marknaden återigen reser sig

Kryptovalutaindustrin har börjat resa sig på allvar med tanke på de senaste tidens negativa utveckling, något som b.la härleds till att man i skrivande stund återigen värderas till över $1 miljard dollar!

Kryptokurserna återspeglades av en i överlag positiv utveckling under de senaste 24-timmarna, där många menar på att publiceringen av amerikanska konsumentprisindex (KPI) för januari gällande en långsammare inflationstakt än väntat bidrog starkt till det hela.

Förutom de positiva KPI-resultat har branschens problem gällande reglering lättat aningen något som medför att både privatpersoner och kommersiella bolag betraktar kryptomarknaden ur en betydligt mer positiv synvinkel.

Utöver ovanstående element har den senaste utvecklingen gällande en bredare Bitcoin-acceptans runt om i världen kommit att spela en viktig när det kommer till att driva kryptovalutaindustrin framåt.

Hur kommer KPI-siffrorna påverka Fed?

I januari ökade USA:s konsumentprisindex (KPI) med 0,5%, något som härleds främst till den snabba ökningen av mat- och hyreskostnaderna. På en årsbasis ökade kostnaderna med 6,4%, vilket i sig var dock lägre än de 6,5% som registrerades under december 2022, men fortfarande högre än de 6,2% som förutspåddes av flera insatta ekonomer.

Trots den svaga avmattningen gällande ökningstakten återspeglas den stigande inflationen fortfarande som ett bekymmer för många, något som i sin tur kan komma att få betydande konsekvenser för ekonomin i stort om det hela fortsätter att stiga okontrollerat.

Dessa uppgifter har gjort det möjligt för investerare att behålla sin tro på att räntorna i USA kan behöva öka mer än de tidigare hade förväntat sig. Det hela indikerar i sint tur att inflationen är mer ihållande än man tidigare bedömt, något som i sin tur stärker argumenten för ytterligare räntehöjningar från Federal Reserve (Fed), särskilt mot bakgrund av de starka NFP-vinsterna.

Som ett resultat av ytterligare räntehöjningar komma att utgöra en viktig och framförallt avgörande faktor som i sin tur kan komma att begränsa möjligheten till en fortsatt positiv trend på kryptomarknaden – något som även inkluderar Bitcoin-kursen.

IMF varnar El Salvador för risken med Bitcoin

Internationella valutafonden (IMF) har utfärdat en uppmaning till betydligt större transparens, något som i sin tur resulterat att man varnat El Salvador gällande de potentiella riskerna i samband med landets exponering mot Bitcoin-marknaden.

För de icke-insatta blev El Salvador under 2021 den första landet i världen som valde att officiellt anta Bitcoin som en adekvat form av betalningsmedel, något som även resulterade i att landets regering valde att förvärva en större mängd Bitcoin-token.

Mängden Bitcoin som förvärvades av regeringen har dock ej (ännu) avslöjats för allmänheten – men många bedömer det hela vara av ganska stora mått. Under ett besök försåg representanter från IMF regeringen hos El Salvador att vidta åtgärder för att minska riskerna i samband med dess exponering för kryptovalutor.

Utvecklingen av Bitcoin (BTC) under de senaste 24-timmarna

Under de senaste 24-timmarna återspeglas Bitcoin-kursen av ett värde över strax $24 500-nivån, med en handelsvolym på $25 miljarder. Det hela innebär att BTC under de senaste 24-timmarna återspeglas av en ökning hos kursen på över 5%.

Man innehar (föga förvånande) topplaceringen via CoinMarketCap, där den totala börsvärdet återspeglas för närvarande i form av hisnande $443 miljarder dollar.

Det existerar för närvarande 19 291 800 BTC-mynt i cirkulation, där det maximala utbudet är begränsat till 21 000 000 BTC-token. Med sin växande mainstream-acceptans och stigande institutionella intresse fortsätter Bitcoins popularitet som en stark motståndskraft mot den stigande inflationen.

Relaterade Artiklar:

Meta Masters Guild - Nästa Stora Kryptospel

Vårt Omdöme

Meta Masters Guild Logo
  • Partnerskap med ledande spelutvecklare
  • Presale tillgänglig nu
  • Granskad av Solid Proof & CoinSniper
Meta Masters Guild Logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Du riskerar ditt kapital när du investerar i kryptovalutor.