Crowd1-projektet, med den svenske investeraren och entreprenören Jonas Werner i förarsätet, har under åren kritiserats för bristen på insyn i verksamheten och den diffusa bolagsstrukturen.

På senare månader har ett flertal individer trätt fram i rampljuset, där många investerare känner sig lurade av de paket vilka Crowd1 sålt med löften om höga avkastningar, men vilka i slutändan visat sig vara fullkomligt värdelösa!

Enligt en nyligen publicerad artikel i SvD Näringsliv har upplägget flera likheter med ett annat kritiserat kryptoprojekt – OneCoin – där flera individer med kopplingar till OneCoin varit involverade i Crowd1-projektet!

För endast några veckor sedan höll Crowd1 en sammanställning i Phuket, Thailand där man bjöd alla deltagare med massage, middag och fest. Samtidigt fick de bästa säljarna motta stående ovationer i kombination med belöningar i form av b.la specialtillverkade ringar.

Planer på att lansera en egen kryptovaluta

Nyligen utannonserade Crowd1 planerna på att lansera en egen token vid namn “C1”, något som för övrigt skulle ingå som en del av paketbudet, vilka ska tilläggas återspeglas för närvarande inom spannet €299 – €2499!

Werner, som redan nämnt står som en av grundarna bakom Crowd1, sticker ut hakan via uttalanden om att man ämnar positionera sin Crowd1-token som ett av de största i världen, efter giganterna Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH).

Enligt åklagaren Carl Asterius handlar det hela dock om ett klassiskt pyramidspel, där själva lönsamheten bygger ej på värdet hos produkten, utan på att förmå en ansenlig mängd individer att sälja/köpa de utbildningspaket som erbjuds!

Aktier istället för belöningar

Under mitten av 2021 blev alla Crowd1-medlemmar informerade om att de så kallade “rewards” vilka för övrigt utgjorde själva katalysatorn hos projektet skulle ersättas med aktier i ett icke namngivet bolag.

Dock har den granskning som SvD genomfört inte kunnat påvisa några belägg för att aktierna i fråga existerar överhuvudtaget. Samtidigt har man heller inte lyckats identifiera några bevis för att bolaget där aktierna i fråga återfinns har ett genuint värde!

Bolaget i fråga, som för närvarande går under namnet Digital Partners Network har ingen (åtminstone officiellt) definierad verksamhet, samtidigt som det senaste bokslutet återspeglar ej några former av intäkter!

Ett annat oroväckande bevis på att något inte står rätt till härleds till att Digital Partners Network bedöms ej leva upp till kravet gällande kapital så som anges i den brittiska lagstiftningen.

Flera svenska känner sig förda bakom ljuset

Tina Tornhill, som för närvarande arbetar som ekonomisk rådgivare, har under åren som gått investerat i b.la guld, kryptovalutor m.fl. Efter att en bekant rekommenderade Crowd1-projektet valde hon att hoppa på tåget.

Thornhill valde att investera en månadslön för att komma igång med investeringen på allvar. Till en början verkade allt flyta på som förväntat, något som även återspeglas på antalet så kallade “rewards” – vilka ska tilläggas växte sakta men stadigt för varje ny vecka.

Vid ett tillfälle förfogade Tornhill över 100 000 rewards, något som omvandlat till kapital skulle motsvara en summa över 2 miljoner kronor. Men i samband med att de kritiska rösterna höjdes mot systemet gällande “rewards” valde de styrande att skrota det hela – till förmån för ovan nämnda aktier.

Enligt Thornhill handlar Crowd1-projektet i själva verket om ett klassiskt bedrägeri, som skickligt paketerats till att vara något som erbjuder investerare mervärde, men som i slutändan inte kunnat leverera det utlade resultatet!

Vederbörande menar på att man måste införa betydligt hårdare regleringar för att stoppa dessa typer av bedrägerier för att motverka risken för att fler svenskar råkar ut för samma missöde!

Asien utgör den primära marknaden

Även om en större grupp svenskar valt att “investera” i Crowd1 återfinns de flesta investerare i länder runt om i Asien. Det hela bör knappast komma som en överraskning med tanke på att regleringen kring investeringar i liknande projekt är betydligt mindre rigorös än i andra delar av världen.

Enligt Crowd1 förfogar man över 30 miljoner medlemmar, av vilka en betydande andel återfinns just i länderna på den asiatiska kontinenten. I slutändan behöver man använda sig av sunt förnuft, där man framför allt fokuserar på huruvida något är för bra för att vara sant.

Kommer man fram till att det saknas väsentliga delar för att kunna fastställa sanningshalten bör man hålla sig ifrån det hela. Väljer man trots uppenbara varningar att “investera” är sannolikheten stor att man i slutändan aldrig mer får återse sina “investerade” pengar!

Relaterade artiklar: