Många investerare kastas för närvarande mellan hopp och förtvivlan när kryptobörsen Binance kommer på tal. Det hela gäller framför allt de som valt att investera i plattformens egna token – Binance Coin (BNB).

Den så kallade BNB är kryptobörsens flaggskepp, som för närvarande säljs till en kurs på $310 per enhet. Dock kan det hela komma att förändras radikalt, beroende på hur turerna gällande börsens vara eller icke vara utvecklas inom de närmaste veckorna.

För den som inte hängt med i svängarna står kryptobörsen och den verkställande direktören Changpeng Zhao, mer känd som CZ, för närvarande som officiellt åtalade för att ha bedrivit en olaglig form av derivathandel inom USA:s gränser.

Som om det inte vore nog rapporterade nyligen den välrenommerade CoinDesk att Interpol ska ha valt att utfärda en efterlysning på den verkställande direktören Changpeng Zhao (CZ).

Det ska dock understrykas att det ännu ej bekräftats huruvida ryktet gällande efterlysningen faktiskt stämmer, men med tanke på att man redan åtalats i amerikansk domstol bör det ej komma som en överraskning om en internationell arresteringsorder utfärdats.

Kommer Binance att gå samma öde tillmötes som FTX?

I samband med att nyheten gällande den påstådda efterlysningen av Changpeng Zhao (CZ) via Interpol sjönk BNB-token ganska omgående flera procentenheter, något som i sin tur orsakade en del huvudbry bland de investerare vilka valt att låsa betydande kapital till just BNB.

Själva nyheten om Interpol efterlysningen härleds till den krypterade “tweeten” som för övrigt publicerades av en användare vid namn “Cobie”. För att förhindra spårning av “tweeten” nyttjade vederbörande SHA-256, vilket är samma typ av kryptering som används av en rad stora kryptovalutor, inklusive Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH).

En betydande andel investerare fruktar att Binance kan komma att gå samma öde till mötes som den nedlagda FTX-börsen, framför allt med tanke på den aktuella stämningen gällande den olagliga derivathandeln.

Ironiskt nog så var det just Changpeng Zhao som förpassade FTX till historieböckerna, något som realiserades i samband med beslutet att sälja av sitt FTT-innehav (FTX egna token), något som i sin tur resulterade att kryptobörsen 10 dagar senare försattes i konkurs!

När det begav sig återspeglades FTX som den näst största kryptobörsen efter Binance. Dock uppnådde man knappt en tiondel av handelsvolymen som Binance genererade på en daglig basis!

Många analytiker är av den uppfattningen att om ryktet gällande Interpol efterlysningen av Changpeng Zhao (CZ) faktiskt stämmer med verkligheten kan det hela resulterar i att BNB störtdyker, något som även skulle dra med sig andra kryptovalutor i fallet!

Hur ska man förhålla sig till ovanstående?

I rollen som svensk investerare behöver man utvärdera situationen objektivt utan att förhasta sina beslut. Men om Interpol efterlysningen visar sig stämma bör det hela tolkas som en signal på att Binance befinner sig i rejält blåsväder.

Även om det är ännu för tidigt att dra några stora växlar från det hela, framför allt med tanke på att BNB-kursen håller sig på en stabil nivå, kan det hela komma att svänga ganska snabbt.

Man bör således fundera över huruvida man ska minska sitt BNB-innehavet, för att sedan sprida riskerna till andra kryptovalutor. Ett sätt att fördela riskerna är att fokusera på investeringar i så kallade presale-faser.

Konceptet i fråga bygger på att investerare erbjuds möjligheten till att förvärva ett specifikt token innan tillgången officiellt listas via kryptobörserna, något som i regel även återspeglas av en lägre kurs.

I skrivande stund återspeglas två presale-faser som betydligt mer intressanta än andra, nämligen Ecoterra och Metropoly. När det kommer till Ecoterra har projektet under en period om endast några dagar samlat in över $50,000 från en rad investerare!

Konceptet bakom projektet bygger på att belöna användarna varje gång som vederbörande väljer att värna om miljön. Ett exempel på det hela återspeglas av att “panta burkar och flaskor” där man för varje godkänd pant erhåller en adekvat mängd token.

När det kommer till det andra projektet, Metropoly, erbjuds investerare möjligheten till att investera i fastigheter via NFT-fraktioner. I och med detta är det möjligt att investera så lite som $100.

Mer av denna författare: