Det råder en stor osäkerhet när det kommer till Bitcoins framtid. En sak som vi vet dock vet med säkerhet är att token återspeglas som en av de mest volatila kryptovalutorna på marknaden.

Den allmänna känslan för 2023 har hittills återspeglats av det faktum att kursen gällande Bitcoin kommer att mest största sannolikhet att stiga adekvat under de kommande månaderna.

Det hela grundas framförallt på den växande antalet investerare och handlare vilka söker sig till den underliggande tillgången, där även en rad analytiker bedömer det hela vara betydligt mer sannolikt än någonsin tidigare.

Jerome Powell-tal

Den 8 februari intervjuade Carlyle Groups grundare David Rubenstein Jerome Powell, den amerikanska centralbankens ordförande i samband med Economic Club of Washington, DC.

David inledde det hela med att ställa fråga gällande FED:s avsikt att höja sin referensränta på Federal funds med bara 25 punkter, något som kan ha påverkats av en överraskande sysselsättningsrapport, som påvisade en ökning med på 517 000.

Powell hävdade att det existerade en mikroskopisk möjlighet att nyheten skulle ha resulterat i en förändring. Hans uttalanden tolkas dock som neutrala än vad man hade förväntat sig initialt.

Inflationen var lägre än 2%, samtidigt som Fed bedömde att det kunde blivit svårt att få ner inflationen till 3%. Av denna anledning kan centralbankerna ej överväga att lätta på penningpolitiken förrän målet har uppnåtts.

Powell noterade att många förutsägelser för 2021 var felaktiga och att ekonomin sjönk. Han säger dock att det börjar växa igen efter pandemins lågkonjunktur.

Utsikterna är dock fortfarande diffusa

Även om inflationen i varusektorn minskar är den fortfarande inte synlig i bostadssektorn, vilket väcker oro över utsikterna för deflation. Powell uppgav att Fed fokuserar på utbuds- och efterfrågan, samt huruvida ekonomin har kontroll över inflationen och den geopolitiska situationen i världen.

Ordföranden för Federal Reserve upprepade sin övertygelse om att stigande räntor krävs för att minska inflationen adekvat. Powell uppgav även under ett tal i Washington att lånekostnaderna kan nå en högre topp än vad marknader och tjänstemän initialt hade räknat med.

Vidare uppgav han att ytterligare räntehöjningar skulle kunna tillämpas efter att den “inflationsdämpande processen” hade initierats. Trots att de senaste ekonomiska uppgifterna visade sig vara blandade tror Powell ändå på att ekonomin återspeglas av ett starkt underliggande momentum.

Fed-ordföranden hävdar att inflationen sjunker, men att ytterligare räntehöjningar reser sig bortom horisonten. Vidare uppgav Powell att inflationen kommer kräva en del insatser och ansträngningar för att kunna stävjas.

Efter Feds räntehöjning med 25 punkter förra veckan rapporterade US Bureau of Labor Statistics massiv jobbtillväxt i ekonomin och sänkte landets arbetslöshet till den lägsta nivån på femtio år.

BTC stiger efter att Powell blåser varmt och kallt

Finansmarknaderna har reagerat positivt på Fed-ordförandens kommentarer. Han förutspådde att inflationen skulle sjunka avsevärt 2023, vilket i sin tur skulle främja marknaderna positivt.

Det ska dock nämnas att Powell underströk det faktum att den disinflationära processen kan komma att ta betydligt längre tid än väntat. Vederbörande uppgav att om inflationen visats sig vara starkare än man bedöm initialt kommer Fed att höja räntorna ytterligare.

Kryptovalutamarknaden reagerade positivt på den tal som Powell nyligen höll, samtidigt som det hela kan gynnas ytterligare om man lyckas stävja inflationen. För närvarande återspeglas dock som kryptovalutamarknaden relativt stabil, med små prisfluktuationer emellanåt.

Bitcoin-pris

Bitcon (BTC) upplevde nyligen en aktiv period där den handlades till ett intervall om $23 190,00 – $23 430,00, dock handlas man för närvarande till en lägre kurs som projiceras i form av cirka $22 7000-nivån per token.

Dock bedömer flera analytiker det sannolikt att kursen gällande BTC kommer återigen stiga, något som innebär att man inom en ganska kort period kan komma att passera nivån $23 000 dollar per token.

Adekvat Bitcoin-alternativ

Kryptomarknadens utveckling är ytterst volatil och osäker. Har man dock som mål att ej placera alla sina ägg i en korg bör man snegla över på två av marknadens mest intressanta för närvarande – nämligen $MEMAG och $FGHT.

Meta Masters Guild (MEMAG)

Meta Masters Guild (MMG) förbereder sig för att lansera sin banbrytande Web3 Gaming guild, något som i sin tur kommer att förse spelare med en spännande och dynamisk spelupplevelse.

Guilden kommer att fungera som ett primärt nav för de spelare vilka föredrar att använda sig av portabla enheter, samtidigt som det hela ämnar etablera en Meta Masters Guild-baserad ekonomi, främja en känsla av gemenskap och belöna individer för deras ansträngningar.

Presale-fasen pågår med full fart, där man hittills kommit att samla in över $3,7 miljoner kronor. Vänligen notera dock att $MEMAG-token kommer att stiga i kurs från den nuvarande $0,021 som återspeglas under den sjätte etappen till $0,023 i samband med att den sjunde etappen inleds.

Fight Out (FGHT)

Via sin unika träningsapp och en revolutionerande koncept ämnar Fight Out erövrar tränings- och hälsoindustrin. fitnessindustrin. Via den intuitiva Web3-tekniken kommer nätverket att hjälpa utövarna att uppnå sina mål adekvat.

I centrum står den inhemska $FGHT-token som kommer att nyttjas för att b.la finansiera de prenumerationer som återspeglas via Fight Out-plattformen. För närvarande handlas $FGHT-token till en kurs om $0,02047.

Efter att man slutfört presale-fasen kommer det hela att avslutas den 31 mars, där kursen gällande $FGHT-token kommer att stiga till ytterligare i samband med listningen via de publika kryptobörserna.

Relaterade Artiklar:

Meta Masters Guild - Nästa Stora Kryptospel

Vårt Omdöme

Meta Masters Guild Logo
  • Partnerskap med ledande spelutvecklare
  • Presale tillgänglig nu
  • Granskad av Solid Proof & CoinSniper
Meta Masters Guild Logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Du riskerar ditt kapital när du investerar i kryptovalutor.