Bitcoin har återspeglats av en hög “bull run” under de senaste veckorna, något som även projiceras positivt på resten av kryptomarknaden. Under den senaste veckan har Bitcoin (BTC) kommit att stiga med mer än 14%, där en BTC återspeglas av en kurs strax över $24 800 dollar!

Flera analytiker har på senare tid uttalat sig om att BTC inlett sin vandring mot en kurs om $250 000! En Twitter-användare har hetsat upp Bitcoin-sfären genom att dela med sig ett diagram som visar att det nuvarande “rallyt” kan komma att resultera i en BTC-kurs på $250 000!

Även om det hela är endast spekulativt kvarstår det faktum att BTC redan upplevt en snarlik utveckling, något som senast projicerats under 2017. Året i fråga utgjorde ett av de absolut bästa som någonsin skådats ända sedan Bitcion började säljas.

Bitcoin inledde 2017 med en kurs i form av $200, för att sedan avsluta det hela på rekordhöga $20 000 dollar! Det hela resulterade i sin tur att BTC steg med hela 2 000% under 2017 – något som i sin tur resulterade i att många innehavare blev multimiljonärer.

Om man lyckas upprepa ovanstående “tjurcykel” kan BTC-token sannolikt komma att avsluta 2023 genom att uppnå den högsta uppmätta kursen någonsin – nämligen i form av hisnande $250 000!

Kiyosaki Tror Bitcoin Kursen Når Mycket Högre

Föregående Twitter- användare står sig dock ej som den enda som förutspår en lukrativ utveckling för BTC. Robert Kiyosaki, som framförallt profilerat sig som en föresppråkare av investeringar i fastiheter med b.la bästsäljaren “Rich Dad Poor Dad” är inne på ett liknande spår.

Nyligen uttalade sig han om att Bitcoin har potential att nå en kurs om $500 000 under de kommande två åren! Han menar på att utvecklingen av inflationen kan likväl medföra att individer riktar sin fokus mot att gardera sig mot utvecklingen genom att investera i guld och Bitcoin.

Med tanke på att skandalen med FTX-kollapsen fortfarande står i blickfånget får utvecklingen av Bitcoin bedömas som ytterst imponerande, framförallt med tanke på att även Galois Capital sållade sig nyligen till de aktörer vilka fått lägga ned verksamheten.

Dessutom påvisar token en adekvat motståndskraft när det kommer till den oroande osäkerheten gällande Federal Reserve, inklusie myndighetens beslut gällande räntor efter att de senaste uppgifterna kring inflationen påvisat att det kvarstår mycket arbete för att man ska kunna kyla ned den negativa ekonomiska utvecklingen.

Bitcoin Kursdiagram

Det faktum att en rad analytiker förutspår att Bitcoin (BTC) har potentialen att generera imponerade avkastningar på längre sikt påvisar att en korrigering av kursen reser sig vid horisonten.

Bitcoin står för närvarande inför en avgörande motståndsnivå på $25 000. Om BTC följer trenden, något som för övrigt skådats under den senaste veckan kan kryptot komma att övervinna den nuvarande kortsiktiga priskorrigeringen och äntligen ta sig förbi $25 000-nivån innan det börjar klättra mot $30 000-nivån.

VD för Galaxy Digital, Mike Novogratz, förutspådde att BTC skulle stiga till en kurs i form av $30 000 i slutet av innevarande kvartal. Under sitt tal under Bank of America-konferensen förtydligade Novogratz att detta prismål sannolikt kan komma att nås i slutet av mars.

Novogratoz uttalade sig om det hela på följande sätt: “När jag beskådar prisåtgärden, samtidigt som jag tar hänsyn till den spänning som projiceras hos investerare och FOMO-data skulle det ej förvåna mig om man lyckas nå en kurs av $30 000 dollar per token i sluten av kvartalet”

Om man har som mål att diversifiera sina tillgångar rekommenderar vi att man tar en titt på Fight Out. Det hela projiceras i form av ett kryptoprojekt som ämnar förändra hur vi förhåller oss till träning och hälsa.

Relaterade artiklar: