Under tider då investerare och sparare exponeras dagligen för negativa nyheter, framför allt när det kommer till den alarmerande inflationen är det svårt att sitta lugn i båten och betrakta det hela passivt.

Samtidigt har chefen för den Internationella valutafonden (IMF) – Kristalina Georgieva – uttalat sig under helgens G20-möte att man diskuterar möjligheten till betydligt mer åtstramad reglering av kryptoindustrin.

Enligt Georgieva är det nödvändigt att differentiera mellan fiatvalutor, vilka i sin tur stöds av statliga organ i kombination med “stable coins” och de kryptobaserade tillgångar vilka utfärdas av privata aktörer.

Hon fortsatte med att utveckla resonemanget genom att trycka på behovet av en hårdare reglering. Det hela kan komma att inverka negativt på marknaden i överlag, något som man i rollen som investerare behöver ta på stort allvar!

Fördela riskerna med investeringar i Bitcoin och Ethereum

Under måndagen lyckades Bitcoin klättra över $22 000-nivån, något som många investerare tolkade som en signal för att återigen investera i token. Under onsdagen säljs BTC till $24,790 – en ökning med $2,790 dollar!

Med andra ord har alla investerare på den svenska marknaden vilka valde att investera i Bitcoin under måndagen efter mindre än 48-timmar tjänat in cirka 30,000 kr per BTC-token – utan att ha lyft ett finger!

Samtidigt påvisar även världens näst största krypto Ether (ETH) en liknande utveckling där tillgången under måndagen återspeglades av en kurs på $1,591, för att mindre än 48-timmar senare stiga till $1,694!

Även om potentialen till avkastningar hos Ether (EHT) kommer ej i närheten av Bitcoin (BTC) bör de svenska investerarna fokusera på att inkludera Ether (ETH) i sin kryptoportfölj som ett led i att fördela riskerna.

Resten av kryptomarkande återhämtar sig

I takt med att ETH och BTC repar sig har även börsvärdet för resten av kryptomarknaden återigen passerat den magiska gränsen på $1,02 miljarder dollar, efter att man under slutet av förra veckan stod inför en oroväckande utveckling.

Den svenska regeringens tillkännagivande om att skydda pengar vilka investerats via Alecta hos b.la Silicon Valley Bank anses utgöra en betydande faktor som positivt kommit inverka på hela kryptomarknaden.

Den senaste tidens återhämtning av marknadsvärdet i kombination med ökningen av värdet på Bitcoin (BTC), Ether (ETH), inklusive en rad andra altcoins påvisar tydligt kryptobranschens motståndskraft.

Kryptomarknadens framtid kommer dock att grundas på de regeringsbeslut som för närvarande diskuteras. Avsaknaden av tydliga regler i kombination med minskad tillsyn kommer leda till en osäkrare marknad med högre risker.

Det hela kan i sin tur komma att inverka negativt på tillväxten och implementeringen av kryptovalutor, något som i slutändan påverkar de små investerarna. Just därför är det viktigt för kryptoindustrin att samarbeta med tillsynsmyndigheter på nära håll och anamma de rekommendationer som presenteras.

Framför allt behöver man samla krafterna mot att utforma och etablera ett ramverk som nyttjas till att garantera en säkrare och stabilare handelsmarknad. Några av de frågor vilka ramverket behöver lyfta fram härleds till b.la investerarskydd och marknadsmanipulation.

Man trycker även på vikten av att motverka penningtvätt, samtidigt som man även stärker den övergripande säkerheten. Genom implementering av tydligare regler har kryptobranschen alla förutsättningar för att locka till sig fler investerare, något som sannerligen kommer bidra till en högre tillväxt!

Relaterade artiklar: