Den största kryptovalutan i form av Bitcoin (BTC) har under de senaste månaderna återigen börjat klättra mot högre nivåer, något som i sin tur kommit att locka en rad intressenter till att omvärdera sina investeringsbeslut.

Källa: TradingView

Kryptomarknaden återspeglas återigen av en “hausseartad”-sentimentet, något som b.la härleds till det faktum att många investerare anser att den värsta delen av “björnmarknaden” är förbi!

Bitcoin-kursen håller sig över $23,000-nivån

Efter att BTC återspeglats av en nedåtgående trend, något som för övrigt resulterade i att värdet sjönk till $16,000 per token verkar det som att det hela repat sig adekvat med tanke på att Bitcoin håller sig över $23,500-nivån vid tiden som denna text utformas.

Det återstår dock att bevittna huruvida BTC lyckas upprätthålla dessa nivåer, särskilt med tanke på att de nuvarande nivåerna realiseras som ett resultat av en rad snabba ökningar – inom en förhållandevis kort period.

För närvarande verkar det som att Bitcoin-kursen stabiliserat sig, där b.la Documenting Bitcoin bedömer att kryptovalutan haft den mest stabila månaden sett ur ett historiskt perspektiv.

En rad analytiker är av den uppfattningen att bristen på volatilitet under de rådande kursnivåer är en tydlig indikation på att marknaden förbereder sig för en markant ökning under månaderna som följer!

Halveringen utgör en katalysator för BTC-kursen

Den så kallade Bitcoin-halveringen vankas runt hörnet, något som rent konkret kommer innebära att i början av nästa år kommer blockbelöningarna att halveras. Det hela är ett försökt till att minska den övergripande försäljningstrycket på marknaderna.

I samband med att halveringen realiseras kommer blockbaserade belöningar att sjunka från nuvarande 6,12 till 3,125 BTC per block. Samtidigt kommer även inflationstakten att falla under en 1% – något som för övrigt är historiskt i och med att BTC-kursen aldrig tidigare återspeglats av en liknande utveckling.

Lukrativa alternativ till Bitcoin

Bitcoin (BTC) står sig utan tvekan som den mest lukrativa och lönsamma token när det kommer till ett längre perspektiv. Dock har token varit föremål för en “prisrally” där kursen sjunkit till den lägsta uppmätta på åratal – något som medförde att BTC landade strax under $16,000-strecket.

För närvarande handlas token till en kurs strax över $23,500-strecket, men i och med den volatila aspekten som kännetecknar kryptomarknaden i övrigt bör man fokusera mer på att diversifiera riskerna.

Ett sätt att anamma detta förfaringssätt är att placera en del av kapitalet i några av de hetaste presale-faserna som för närvarande äger rum. Den första kryptoprojektet återspeglas av M2E-plattformen Fight Out.

Konceptet bygger på att spåra användarens fysiska ansträngningar via en intuitiv och användarvänlig app. Samtidigt belönar man även utövarna varje gång som de väljer att ägna sig åt en specifik aktivitet.

Den inhemska $FGHT-token som för övrigt bygger på en Ethereumblockkedja har i skrivande stund mäktat med att samla in mer än $5 miljoner dollar – med ett hårt tak satt till $15 miljoner!

Varje användare kommer att tilldelas en NFT-avatar, som till skillnad från and icke-fungibla-token kan ej säljas vidare. Den kommer även att formas baserat på utövarens data, något som innebär att utövare vilka ägnar sig åt styrketräning kommer projiceras i en muskulösare variant än de vilka väljer att fokusera på långdistanslöpning.

En annat intressant och miljövänligt kryptoprojekt härleds till C+Charge. Det hela har som mål att förändra sättet via vilken förarna laddar sina elfordon, samtidigt som man ämnar främja ett mer transparent förhållningssätt

För att locka användarna till plattformen kommer C+Charge att belöna fordonsägarna med den inhemska koldioxidtoken $CCHG-token för varje gång som de väljer att ladda elfordonet via en av de laddningsstationer vilka återfinns inom C+Charge-nätverket.

Relaterade artiklar: