Den mest populära kryptovalutan i form av Bitcoin kämpar för närvarande med att hålla sig över den kritiska $23,000-nivån. Ett mindre hopp under söndagen medförde att Bitcoin-kursen steg under en kort period till en nivå om $23,654.

Den negativa utvecklingen hann dock ikapp BTC ganska omgående, något som i sin tur bidrog till att släcka den hausseartade utvecklingen.

Regulatoriskt tryck hämmar Bitcoin

Kryptomarknaden har hållits nere som ett resultat av ett ökande tryck från b.la den amerikanska SEC men även Hongkong, Indien, inklusive den Internationella valutafonden (IMF).

Kollapsen av FTX-börsen utlöste en ökad regulatorisk tillsyn hos den amerikanska marknaden där b.la kryptobörsen Kraken bötfälldes av Securities and Exchange Commission (SEC) med $30 miljoner dollar för att ej registrerat sitt “staking-as-a-service”-program.

SEC har uttalat sig om att man ämnar ge sig på fler centraliserade plattformar vilka erbjuder investeringsmöjligheter till privatpersoner. Vissa experter fruktar således att tillsynsmyndigheter kan komma att förbjuda möjligheten till att handla med kryptovalutor i sin helhet.

Samtidigt uttalade sig Kristalina Georgieva, verkställande direktör för IMF, under G20-mötet i Indien att tillsynsorganet har som fokus på att stödja regleringar av kryptovalutor i motsats till att införa ett totalförbud mot dessa.

Rapporter från G20-toppmötet i Indien väcker motstridiga intressen bland medlemmarna. Guvernören för Indiens centralbank (RBI) i form av Shaktikanta Das har återigen skapat rubriker där han uttalat sig om att specifika medlemsländer överväger att införa ett totalt förbud när det kommer till digitala valutor.

Vart är Bitcoin-kursen på väg denna vecka

Samtidigt som de styrande reflekterar över de typer av regleringar som anses vara mest adekvata kommer Bitcoin-kursen till skillnad från b.la Ethereum att få svårt att hålla fast vid den positiva utvecklingen som projiceras i början av januari.

Det hela härleds framförallt till det faktum att man befinner sig inne på den andra veckan där kursen sakta men stadigt kommit att sjunka med flera tusen dollar i jämförelse med 2023-toppen på 25,340 $.

BTC-kursen kommer att behöva stöd från både makro- och mikro-sfären för att kunna realisera ännu en återhämtning från den rådande kursen. Just därför är stödet gällande $23,000-nivån avgörande för att återuppta den positiva trenden.

Om det hela misslyckas kan det hela medföra att Bitcoin-kursen faller ännu lägre, något som i sin tur kommer resultera i att man behöver söka stöd i den nedre delen av den gulmarkerade nivån (se diagram).

BTC/USD veckodiagram

Haussearatd utveckling är möjlig

En hausseartad utsikt är möjlig om en adekvat köpsignal från Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indikator infinner sig. Med andra ord kan investerare välja att ignorera den nedåtågene trenden och istället fokusera på att köpa mer Bitcoin. En ökande efterfrågan på token skulle i sin tur kunna bidra till den mycket efterlängtade återhämtningen.

Enligt Walter Bloomberg kan dagens Consumer Confidence-rapport i kombination med Purchasing and Managers Index (PMI), som för övrigt ämnar släppas på onsdag och fredag denna vecka visa sig ha en betydande inverkan på marknaden för kryptovalutor.

Ett fall i konsumenternas sentiment förväntas resultera i en mer liberal penningpolitik, något som flera analytiker bedömer kan komma att öka konsumenternas konsumtion. Å andra sidan skulle ett högre förtroende hos konsumenterna istället kunna leda till en betydligt mer striktare penningpolitik.

Hur BTC-kursen utvecklas inom den närmsta framtiden har precis som många gånger förr varit svårt att sia om. Med tanke på den volatila aspekten som kryptovalutor är det ingen vild gissning att det hela kan komma att bjuda på en del överraskningar!

Relaterade artiklar: