En rad investerare har siktet inställt på den data som US Bureau of Labor Statistics ämnar släppa under tisdagen. I och med att marknaden förväntar sig stora förändringar kan det hela komma att påverka kursen gällande Bitcoin (BTC)!

Trots den rådande osäkerheten har de digitala valutorna mäktat med att förbli stabila, samtidigt som de även påvisat små prisfluktuationer under de senaste dagarna. Den 12 februari ökade BTC/USD med 0,90% jämfört med föregående dag.

Det hela resulterade i att token handlas för närvarande till ett krus $21 661,20 i samband med att denna text skrivs. Härnäst kommer vi att ägna resten åt guiden åt att presentera våra tankar kring det hela!

Kommande amerikansk KPI-rapport och konsekvenserna gällande BTC

US Bureau of Labor Statistics ämnar släppa sina konsumentprisindex (KPI) inflationsdata för januari på tisdag, den 14 februari. Denna händelse förväntas stärka kryptosfären och börserna i och med att inflationen förväntas sjunka.

Tidigare rådde det en påtaglig konflikt mellan marknaderna och den amerikanska centralbanken (Fed) gällande framtida räntehöjningar. Man har dock under den senaste veckan skiftat fokus mot Feds hållning.

Ovanstående har medför att investerare just nu förväntar sig ytterligare en räntehöjning i mars och eventuellt en under maj månad. Det hela kan delvis bero på januaris robusta siffror gällande ett ökat antal jobb (500 000+) något som i sin tur minskade sannolikheten för en lågkonjunktur.

Det hela kan dock även baseras på oron gällande de kommande KPI-siffrorna för januari, i och med att det existerar en möjlighet att rapporten kanske inte är så positiv som förväntat. Den förväntade KPI för januari återspeglas dock av en procentsats i form av 0,5%.

Analys av de senaste makrotrenderna

Den senaste statistiken gällande inflation påvisar en positiv trend med en negativ marginal hos energi- och livsmedelspriserna, något som i sin tur resulterat i en ansenlig och framförallt sjunkande inflation.

Som ett resultat av det hela har den amerikanska centralbanken valt att genomföra en blygsam ökning som återspeglas av 25 punkter (bps) istället för en mer betydande höjning i form av 75 punkter.

Även om det finns övertygande argument som tyder på att de nuvarande ekonomiska trenderna kan förändras i framtiden, har KPI-siffrorna ännu ej kunnat identifiera potentialen för en sådan förändring.

Dessutom är Federal Reserve fortfarande oroligt för att höjda löner skulle kunna driva på ytterligare inflation inom tjänstesektorn, något som medfört att den senaste tidens positiva nyheter gällande sysselsättningsgraden ej nämnvärt lindrat deras oro.

Kommer inflationen att stiga ytterligare?

De senaste KPI-siffrorna påvisade högre inflation än beräknat under fjärde kvartalet den gånga året. I stället för den förväntade minskningen på 0,1% ökade dessutom inflationen med 0,1$ procent i december 2022.

Dessutom kom KPI-revideringarna för oktober och november 2022 också mynnat ut i högre siffror än förväntat. Experter anser således att denna trend kan komma att öka sannolikheten för att inflationen stiger under de kommande månaderna.

KPI-indexet ger ej klara indikationer kring det hela, utan utvecklingen kan både öka eller minska, något som i sin tur gör det osäkert att analysera i vilken riktning marknaden gällande kryptovalutor kan komma att ta.

Investerare kan välja att investera i kryptovalutor som ett led i att säkra sig mot stigande konsumentpriser, men om inflationen fortsätter att stiga kan minskade investeringar på kryptovalutamarknaden förväntas.

Bitcoin-prisanalys ur ett tekniskt perspektiv

Bitcoin-kursen har passerat över $21 600 dollar i samband med att denna text utformas. För närvarande förflyttar sig det hela återigen in i handelsintervallet i sidled, något som återspeglas i form av en spann om $21 800 till $22 350 dollar. På uppsidan kan ett hausseartat utbrott på $22 350-nivån exponera BTC-priset mot $22 800 eller $23 350.

MACD- och RSI-indikatorerna tyder på en liten tillbakagång när det kommer till kurserna hos Bitcoin. Om BTC-värdet faller under 21 550 dollar kan det hela komma utlösa ett baisseartat utbrott, vilket i sin tur kan komma att leda till en nedgång under $21 150 dollar-nivån.

Bitcoin prisdiagram – Källa: Tradingview

Men om kursen mäktar med att sjunka under $21 750 dollar kan den nedåtgående trenden bestå, vilket möjligen kan komma att pressa ned kursen $21 200 dollar. En paus under denna nivå kan leda till ytterligare prisnedgångar, med nästa stödnivå på strax över $20 600.

Alternativa altcoins till Bitcoin

Det existerar ett antal altcoins vilka vi rekommenderar till våra läsare att ta en närmare titt på. Härnäst kommer vi att presentera tre av de främsta vilka man bör överväga att ta en närmare titt på!

Meta Masters Guild (MEMAG)

Meta Masters Guild (MEMAG) är en revolutionerande play-to-earn-plattform inom Web3-sfären. Man har satt upp ett mål om att bli bli den största aktören inom branschen för mobilt anpassade spelkoncept.

MEMAG:s projekt är inriktat på att erbjuda möjligheten till att avnjuta en rad spännande spel vi så kallade spelbara NFT:er (icke fungibla tokens) vilka belönas för varje gång som spelaren klarar av de utmaningar som man ställs inför.

Den pågående presale-fasen har redan samlat in över$ 4,2 miljoner dollar i form av extra kapitel. För närvarande pågår det hela för fullt där det hela är planerat att avslutas inom en snar framtid!

Fight Out (FGHT)

Fight Out (FGHT) är ett kryptobaserat projekt som syftar till att belöna användare för varje gång som vederbörande väljer att delta i olika det aktiviteter vilka projiceras via den användarvänliga och intuitiva appen.

Via $FGHT-appen får användare möjligheten till att en profil, något som b.la erbjuder vederbörande tillgång till videobaserade träningspass, vilka i sin tur skräddarsytts för deras individuella träningsbehov.

FGHT-tokens finns för närvarande att förvärva via den pågående presale-fasen, vilka i sin tur kan nyttjas till att bekosta de prenumerationsnivåer som erbjudas via den plattformen. Vänligen notera att tidiga investerare kan komma att erhålla $FGHT-token upp till 50% i form av bonus.

C Charge(CCHG)

EV-förare har via C+Charge möjligheten att ladda sina fordon betydligt snabbare och framförallt betydligt mer transparent tack vare den banbrytande blockchain-drivna laddningsplattformen.

Förutom kostnadsinsikter kommer vederbörande förare även att får möjligheten till att ta del av en rad fördlera där b.la möjligheten att tjäan in koldioxidkrediter erbjudas – något som ämnar ske via plattformens interna belöningssystem.

Genom att samarbeta med Flowcarbon kan C+Charge tillhandahålla koldioxidkrediter i form av Goodness Nature Tokens ($GNT). Plattformen kan även nyttjas av kommersiella fastighetsägare till att spåra energiförbrukningen under varje laddningssession

Relaterade Artiklar:

Meta Masters Guild - Nästa Stora Kryptospel

Vårt Omdöme

Meta Masters Guild Logo
  • Partnerskap med ledande spelutvecklare
  • Presale tillgänglig nu
  • Granskad av Solid Proof & CoinSniper
Meta Masters Guild Logo
Kryptotillgångar är osäkra och oreglerade investeringsprodukter. Du riskerar ditt kapital när du investerar i kryptovalutor.