Under måndagsmorgonen återspeglades kryptomarknaden av en förhållandevis positiv start på veckan. Efter en tumultartad fredag där Bitcoin (BTC) sjönk med 5% i efterdyningarna av nyheten gällande Silvergate Banks ser det hela för närvarande betydligt bättre ut!

När det kommer till Silvergate Capital Corp handlas aktierna för närvarande till exceptionellt rekordlåga nivåer, något som b.la härleds till förra veckans nyhet om att banken tvingats sälja av ytterligare skulder med förlust.

Trots att amerikanska aktier återspeglas under förra veckan av en förhållandes respektabel utveckling – där både NASDAQ och S&P presterade adekvat – förblev USD undertryckt som ett resultat av att man ej lyckades pressa kursen ytterligare mot de högre nivåerna!

Till handlarnas stora besvikelse vilka gjorde sitt yttersta för att dra nytta av den positiva momentum som BTC återspeglades av föll token ytterligare för att landa på en kurs på blygsamma $22,250.

Det ska dock nämnas att kursen återhämtat sig en aning vid tiden som denna text utformas, där BTC just nu handlas till en kurs på $22,377. Det hela är dock långt ifrån den kurs som kryptot handlades för under mitten av februari – där kursen uppgick till nästan $25,000!

Bitcoin (BTC) Kursanalys

För närvarande handlas Bitcoin (BTC) till en kurs på $22 377 (en 24-timmars förändring på -0,14%). Handlare förväntade sig en snabb uppgång mot den kritiska $25 000-nivån – men nyheterna gällande Silvergate Capital Corp bidrog till att förvärra det hela istället. Enligt Daan De Rover (Crypto Rover återspeglas dock fortfarande $25,000 som nyckelnivån!

Källa: TradingView

De Rover uttalade sig nyligen om det hela på följande sätt:

“Om vi studerar motståndsnivån från $25 000 till $29 000 noterar vi ett extremt lågt volymintervall. Skulle BTC lyckas bryta sig igenom $25,000 kan det hela komma att stiga upp till $28,000- $29,000 under en förhållandevis kort period. Dock kvarstår frågan huruvida BTC verkligen mäktar med att bryta igenom $25,000-nivån? En annan fråga man behöver ställa sig härleds till var marknaden kan tänkas vara på väg med tanke på den rådande inflationen i och med den drivkraft som det hela manifesteras av på kryptomarknaden”.

Det som dock oroar bakom hörnet är att nyheten gällande Silvergate resulterade i att BTC sjönk under sin 20-dagars glidande medelvärde. Just därför kommer denna nivå att vara viktig att uppnå återigen – något som i sin tur kan komma att bädda vägen för ytterligare ökningar!

Lukrativa alternativ till Bitcoin

Med tanke på den volatila aspekten som genomsyrar Bitcoin (BTC) för närvarande är det föga förvånande att betydligt fler investerare väljer att söka sig till att investera i alternativa kryptovalutor.

För närvarande återspeglas två kryptoprojekt som de mest intressanta och lukrativa – nämligen Fight Out och C+Charge. Härnäst diskuterar vi båda på en övergripande nivå – något som vi hoppas ska göra det enklare att bedöma huruvida projekten går i linje med dina preferenser!

Den första projektet återspeglas av Fight Out ($FGHT) en så kallad M2E-plattform som ämnar revolutionera sättet som individer förhåller sig till träning. Kärnan i det hela utgörs av den intuitiva appen som nyttjas till att spåra användarnas fysisk aktivitet – oberoende av typ.

Den Ethereum-baserade $FGHT-token har för närvarande samlat in mer än $5 miljoner dollar med ett hårt tak på $15 miljoner dollar! Varje användare kommer att projiceras från en NFT-avatar, som dock inte kan säljas vidare i likhet med andra icke-fungibla tokens!

Den andra kryptoprojektet som vi anser vara ytterst intressant att kika närmare på återspeglas av C+Charge. Det hela ämnar revolutionera branschen gällande laddningen av elfordon genom att förhålla sig till det hela på ett betydligt mer transparent förhållningssätt.

För att locka över fler att investera i projektet kommer C+Charge att belöna varje fordonsägare med så kallade koldioxidkrediter. Kärnan i det hela härleds till den intuitiva och användarvänliga appen som för övrigt befinner sig fortfarande under utveckling!

Relaterade artiklar: